Folkteatern i Gävleborg medverkar i Scen:se, ett konst- och kulturprojekt för barn och unga med svåra intellektuella funktionsvariationer. Två föreställningar är redan planerade och den första, Stranden, har redan haft premiär.

– Ibland känns det som våra själar möts, jag och min publik, och vi flyger iväg på en magiskt teatermatta, säger Richard Sseruwagi, en av skådespelarna i Stranden.

Scen:se är ett treårigt projekt där konst skapas specifikt för barn och unga med svåra intellektuella funktionsvariationer. Projektet vill utmana konventionerna för hur konst- och kulturaktörer kan göra sin verksamhet tillgängliga för en ung publik med särskilt särskilda behov. Med sinnlighet, sensoriska, upplevelsebaserade och interaktiva uttryck och tilltal ska projektet erbjuda konstnärliga upplevelser för just dessa målgrupper. Alla ska få möjligheten att uppleva konst och kultur oavsett funktionalitet eller behov!

Scen:se  startar hösten 2018 och kommer att resultera i en utställning och två scenkonstföreställningar. I projektet ingår även ett omfattande pedagogiskt arbete för personal inom särskolan och träningsskolan, där metoder för kreativt lärande genom drama erbjuds.

Folkteatern Gävleborg, Scen:se/Stranden, foto Martin Skoog

Folkteatern Gävleborg producerar två föreställningar inom projektet, bägge i samarbete med välrenommerade engelska scenkonstnärer med lång erfarenhet av att arbeta för och med målgrupperna. Första produktionen Stranden, baserad på dikten Dover Beach av Matthew Arnold, med premiär i november 2018, regisseras av Tim Webb och Debbie Bandara från Oily Cart Theatre. Den andra produktionen regisseras av Kelly Hunter från Flute Theatre, premiär våren 2019. Det blir två helt unika föreställningar och turnén genomförs i regionen och dessutom i några regioner i övriga landet.

Vi blev nyfikna på Scen:se och ville veta mer! Därför kontaktade vi producent Anna Thelin på Folkteatern Gävleborg och ställde några frågor.

Anna Thelin, producent Folkteatern Gävleborg

Hej Anna! Kan du  berätta om bakgrunden till Scen:se och hur det kommer sig att Folkteatern Gävleborg är med?
– Folkteatern Gävleborg fick frågan från Scen:se initiativtagare, Eva von Hofsten, om vi ville vara med i ett konst/kultur-projekt riktad till barn och unga med svåra intellektuella och kognitiva funktionsvariationer. Eva är tidigare projektledare på Glada Hudikteatern i Hudiksvall. Hon var för 2 år sedan på en fortbildning hos några enastående engelska scenkonstnärer som arbetar med barn och unga med de allra svåraste funktionsvariationerna. Detta påverkade henne mycket och hon och ville skapa ett projekt i Sverige där konst (bildkonst och teater) skapades specifikt för just dessa målgrupper. Eva gjorde en förstudie inför uppstarten av Scen:se, där vi (Folkteatern) deltog i några seminarier och föreläsningar och bestämde oss då för att gå in i projektet som en av flera samarbetsparter. När projektet sedan blev beviljade medel från Arvsfonden, Postkodstiftelsen  Region Gävleborg m.fl., blev det klart att Folkteatern skulle ansvara för scenkonstproduktionerna inom Scen:se. Projektet innehåller även en konstutställning och ett pedagogiskt paket runt estetiska läroprocesser, riktat till särskolorna.

– Vi på Folkteatern tackade ja framför allt av konstnärliga skäl, vi blev både inspirerade och imponerade av den höga konstnärliga kvalitén i de engelska föreställningarna, av den lekfullhet och lust som de utstrålade och av den djupa kunskap och erfarenhet som låg bakom. Vi såg det som en ynnest, en exklusiv möjlighet, att få lära oss att göra vår teater tillgänglig också för dessa barn och unga.

Folkteatern Gävleborg, Scen:se/Stranden, Arabella Lyons och Richard Sseruwagi tillsammans med publiken, foto Martin Skoog

Era samarbetspartners är Hudiksvalls kommun, Glada Hudikteaterns supporterklubb, Riksteatern Barn och Unga, Hälsinglands Museum och Folkteatern Gävleborg. Hur kom ni på att ni skulle arbeta tillsammans i Scen:se?
– Projektets huvudägare är Hudiksvalls kommun, som sedan många år driver Glada Hudikteatern, en teatergrupp för unga vuxna med funktionsvariationer. Glada Hudikteaterns Supporterklubb är också en samarbetspart, en stödorganisation som har deltagit i ansökningsförfarandet av medel till projektet. Hälsinglands Museum i Hudiksvall är medproducent av den konstutställning som producerats inom Scen:se, ”Sinnerligt ”heter den, och som nu visas på museet fram till jul. Utställningen kommer sedan att gå på turné inom landet.

– Folkteatern Gävleborg är ansvarig för de bägge teaterföreställningarna, de produceras inom Folkteatern och vi ser också till att de spelas inom Gävleborg. Den medverkande konstnärliga och tekniska personalen i bägge föreställningarna är anställda av Folkteatern under hela projekttiden. Riksteatern Barn & Unga kommer att åka ut med bägge teaterproduktionerna på en nationell turné under hösten 2019.

Folkteatern Gävleborg gör två föreställningar 2018/2019 inom ramen för Scen:se. Och ni samarbetar med flera regissörer från England (Tim Webb och Debbie Bandara från Oily Cart Theatre och Kelly Hunter från Flute Theatre). Hur kommer det sig?
– I England finns det flera teatrar och enskilda konstnärer som har lång erfarenhet av att producera scenkonst specifikt utformade för barn och unga på särskolor/i träningsklasser (”special need schools” som det heter i England). Vi ville lära oss av några av de allra bästa scenkonstnärerna inom området, med  djupgående kunskaper i att konstnärligt kommunicera med målgrupperna och som ville dela med sig av sina erfarenheter. Det handlar om att skapa sensoriska gestaltningsmöjligheter, att förstå och lyssna till barnens signaler, att skapa rytm och tilltal som når fram till publiken.

– Tim Webb, Debbie Bandara och Kelly Hunter ingick alla i Eva von Hofstens förstudie och tackade ja när vi bjöd in dem att leda produktionsprocesserna. Tim Webb, konstnärlig ledare på Oily Cart Theatre under nästan 30 år, är en av de mest respekterade och erfarna konstnärerna och har gjort många föreställningar för barn och unga med de allra svåraste funktionsvariationerna. Han började med baby-teater, långt innan det blev ett begrepp här i Sverige. Kelly Hunter, tidigare skådespelare i Royal Shakespeare Company, lämnade sin skådespelarkarriär för att ägna sig åt att skapa scenkonst för och med barn och unga med diagnoser inom autismspekrum. Hon har genom Shakespeares texter och dess mångfacetterade karaktärer utvecklat en metod att skapa inkluderande föreställningar för denna målgrupp. Hon har skrivit boken ”Shakespeare’s Heartbeat, drama games for children with autism” och har bildat sitt eget kompani, Flute Theatre.

Folkteatern Gävleborg, Scen:se/Stranden, Arabella Lyons,foto Martin Skoog

Vilka vänder sig föreställningarna till?
– Målgrupp för föreställning 1, Stranden i regi av Tim Webb, är barn och unga som går i grundsärskolans träningsklasser och gymnasiesärskolans individuella program.  Målgrupp för föreställning 2, Shakespeares hjärtslag, i regi av Kelly Hunter, är barn och unga inom grund- och gymnasiesärskolan, framförallt barn och unga inom autismspektrum (ej träningsklasser/IP klasser).

Scen:se är också ett pedagogiskt projekt. Hur märks det i ert arbete, från teaterns sida?
– Projektet har en dramapedagog anställd, hon möter alla barn någon dag innan de ser föreställningen. Ett särskilt förberedelsematerial har utformats utifrån barnens behov, s.k. ”Social Stories” där karaktärerna och scenrummet presenteras med bilder och film. Barnen behöver veta i förväg vad som ska hända för att bättre kunna ta emot teaterupplevelsen. Det finns även ett övergripande pedagogiskt delprojekt inom Scen:se, också det ledes av en engelsk pedagog och regissör, Gill Brigg. Gill har i Gävleborg genomfört en fortbildning i drama för lärare inom särskolornas träningsklasser, hur de kan arbeta med estetiska läroprocesser för dessa barn. Gill har även utformat ett material för efterarbete i skolorna, baserade på föreställningarna som de sett. Hon kommer även vara en av medförfattarna till en Metodhandbok som ska försöka sammanfatta Scen:se erfarenheter. Metodhandboken riktar sig bl.a. till pedagoger och personal inom särskolor, kulturskolor och andra intresserade som arbetar med målgrupperna.

– Även Folkteatern och Hälsinglands Museum kommer att vara medförfattare till Metodhandboken, som även syftar till att inspirera fler kulturinstitutioner och konstnärer att skapa tillgängliga och specifikt utformade konstupplevelser för barn och unga med svåra intellektuella och kognitiva funktionsvariationer.

Folkteatern Gävleborg, Scen:se/Stranden, Arabella Lyons, foto Martin Skoog

Ni har ju redan hållit på ett tag – hur går det? Har ni haft er första premiär?
I mitten av november hade vi premiär på den första föreställningen, Stranden, efter 8 veckors intensivt produktionsarbete. Det blev en fantastisk liten intim föreställning som nu turnerar i Gävleborg. Vi spelar för endast 6 barn och deras assistenter per föreställning, det finns även plats för 6 ”observatörer” att se föreställningen. Dessa kan vara chefer/personal inom kommunen – t.ex. skola, kultur, omsorg – utövande konstnärer eller andra intresserade. Gensvaret har varit otroligt positivt från barnen, deras assistenter, lärare, anhöriga. Men också från alla andra som haft förmånen att vara med som ”observatör”.

Röster om föreställningen Stranden:

Richard Sseruwagi, en av skådespelarna i föreställning Stranden:
-Som skådespelare har jag aldrig varit så nära min publik. Mina sinnen bara växer och kanske blir  flera. Det känns så. Ibland känns det som våra själar möts, jag och min publik, och vi flyger iväg på en magiskt teater matta.

Folkteatern Gävleborg, Scen:se/Stranden, Hanna Edh, foto Martin Skoog

Hanna Edh, en av skådespelarna i föreställning Stranden:
– Stranden utmanar mig som skådespelare att ta emot, med total öppenhet, alla möjliga reaktioner. Allt på nära eller extremt nära håll. Föreställningen, under sin knappa timme, bygger på att vi lyssnar in och bekräftar det vi uppfattar från publiken i form av reaktioner av alla slag – så blir varje individs närvaro inkluderad… Vissa delar av föreställningen är mer fast och lagd i form av musik, andra delar är mer improviserade och lekfulla. Och däremellan ”svänger” vi och försöker ”svänga” så publiken hänger med i varje kurva och få en känsla av att föras genom olika sinnliga och emotionella upplevelser…

– Det är en intim och intensiv upplevelse att spela och kräver uppriktighet av mig i mötet, annars brister kontakten. Det är ofta med mycket värme i bröstet jag minns de olika föreställningarna i efterhand.

Marianne Orlander, lärare på Bromangymnasiet i Hudiksvall, medföljande till en elev inom särskolans individuella program som sett Stranden:
– En fantastisk föreställning! Vi är så glada att få vara delaktiga i detta. Alla våra elever har på sitt sätt visat sin glädje att fått sett ”Stranden”. Vi frågade var och en hur de tyckte. De som inget kunde säga kunde vi avläsa på plats. Vi vuxna såg den med förtjusning och glädje. Vi var i en annan värld. Så fint bemötande, lugnt och vänligt. Ödmjuk framtoning. Fantastisk miljö . Vacker musik och sång. Fängslande. Berörande. (Jag blev så berörd då jag såg hur min elev med förtjusning var med i spelet). En stark upplevelse.

Mer information finns här.

Scense:se hemsida

Från Riksteatern Barn & Ungas Anbud Live i oktober 208:

Scen:se är ett samarbetsprojekt mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudikteaterns supporterklubb, Riksteatern Barn och Unga, Hälsinglands Museum och Folkteatern Gävleborg.

Allmänna Arvsfonden har beviljat 4,2 milj till projektet, Svenska Postkodsstiftelsen med 3,5 milj och även Kulturrådet har gått in med bidrag. Region Gävleborg delfinansierade projektets förstudie som pågick under 2017 i Gävleborgs län. Grundsärskolor i länet som är engagerade i projektet är förutom i Hudiksvall även Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Gävle.Projektet samarbetar även med intresse- och stöd organisationer som FUB och HLS.

Bilden överst: Folkteatern Gävleborg, Scen:se/Stranden, Eva von Hofsten, foto Martin Skoog

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.