Den 1 januari 2016 startade  Scenkonstbolaget i Östergötland. I bolaget ingår Norrköpings symfoniorkester och Östgötateatern. Ägarna är  Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun. Sammanlagt har Scenkonstbolaget ca 200 fast anställda och omsätter ca 200 mkr per år.

Pia Kronqvist, nuvarande VD på Folkoperan, tillträder som VD under senvåren 2016. Tills dess är Åke Rosandher t.f. VD. Den operativa verksamheten vid Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern leds av Karin Veres och Johan Celander, verksamhetschef/konstnärlig ledare för respektive institution.

Scenkonstbolagets styrelse består av representanter från Region Östergötland och Norrköpings och Linköpings kommuner. Ordförande är Christer Mård (L), första vice ordförande Lena Häll Eriksson (S) och 2:e vice ordförande Michael Cocozza (L).

Läs mer

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.