Regionteatern Blekinge Kronoberg vill nå ut till så många barn och unga som möjligt i regionen. Utöver föreställningar på teatern och på turné erbjuds workshops, projekt inom Skapande skola och andra pedagogiska aktiviteter. Teatern har idag fem utbildade pedagoger som arbetar med barn och unga (och vuxna) varje dag, i skolor, på teatern och där det behövs. Vi kontaktade dramapedagogen Andreas Dahl för att få veta mer om pedagogernas arbete.

Andreas Dahl, foto Amalie Klougart

Hej Andreas! Kan du berätta lite mer om den pedagogiska verksamheten på Regionteatern Blekinge Kronoberg?
– Hos oss arbetar två dramapedagoger: jag, som heter Andreas Dahl och Linnea Eriksson. Det finns två danspedagoger, Anna Eklund och Tove Andergren samt en bildpedagog, Madeleine Näs.

– Just nu arbetar dramapedagogerna Andreas och Anna, som också är husregissör respektive huskoreograf på teatern, med föreställningen Älskade Araby, där det ingår ett för- och eftersamtal till varje föreställning. Anna håller också i kursen Dans för Parkinson och Andreas skapar våra Scen Torsdag-kvällar på teatern. Linnea, som är dramapedagog, är ute på turné med vår mellanstadieproduktion Hör så tyst det är, där ett efterarbete sker i anslutning till föreställningen. Linnea gör även fristående skapande skola-uppdrag ute i skolorna. Vår danspedagog Tove är ute i olika skolor och skapar dansprojekt inom skapande skola, hon arbetar också med dansutvecklingen i regionen. Madeleine, som är bildpedagog, träffar förskolebarn som sett föreställningen Dumma Teckning och har ett bildpedagogiskt arbete med dem, kopplat till föreställningen.

Regionteatern Blekinge Kronoberg, verksamhet för barn och unga, foto Linda Himsel

Berätta lite mer om Scenlabbet!
Scenlabbet har vi på lördagsförmiddagar och där får barn och föräldrar eller andra nära vuxna mötas och skapa tillsammans med oss pedagoger. Vi gör dans -, drama- och teaterövningar och utforskar scenkonstvärlden ihop. Det som är fint med Scenlabbet är mötet mellan barn och vuxna. När det är dans- och teateraktiviteter annars så är det ofta så att barnen medverkar och den vuxne väntar utanför. Men här skapar vi tillsammans. Det är rörande och fint att se hur det öppnar upp och vad som händer mellan dem som kommer. Efteråt har vi fruktstund och hänger tillsammans och pratar om det vi gjort eller något helt annat. Det blir en fin start på lördagen.

Regionteatern Blekinge Kronoberg, verksamhet för barn och unga, foto Linda Himsel

Hur lägger ni upp ert pedagogiska arbete?
– Den pedagogiska avdelningens viktigaste målgrupp är barn och unga, och fokus läggs på de föreställningar vi producerar. Avdelningen gör lärarhandledningar till varje föreställning samt ett pedagogiskt arbete som publiken får ta del av. Till Hör så tyst det är så sker det i direkt anslutning till föreställningen, som en fortsättning där föreställningen fördjupas och får landa men också där alla i publiken själva får göra och skapa tillsammans. I Dumma Teckning så åker vår bildpedagog ut och gör ett efterarbete några dagar efter att barnen sett föreställningen. Fokus ligger på kreativitet, fantasi och skapande samt att få prata om scenkonstupplevelsen de varit med om.

– Till varje föreställning har vi också lärarvisningar, där lärare och pedagoger som ska se föreställningen får komma en kväll till oss på teatern och se föreställningen, prata med oss pedagoger och få tips och idéer på hur de kan arbeta med den senare i klassrummet. Vi kommer också till våren att starta lärarkurser i att prata och arbeta med scenkonstupplevelsen i klassrummet.

Regionteatern Blekinge Kronoberg, verksamhet för barn och unga, foto Linda Himsel

Läs mer på regionteatern.se

 

 

 

 

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.