26 maj 2020
”Visst är det bistra tider för oss just nu. Det är tungt och svårt för dem som insjuknar i Covid-19 och deras anhöriga. Samtidigt börjar delar av världen försiktigt öppnar upp igen. Hur det skall ske här i vårt land och när det skall inträffa, vet vi inte riktigt. Jag kan bara konstatera att vi måste fortsätta vara försiktiga för att undvika att smittan sprids allt för snabbt, och för att skydda våra äldre och människor i riskgrupper.

Den andra svåra sidan av pandemin är ju samhället i övrigt, där många företag, enskilda individer och grupperingar utstår svåra ekonomiska umbäranden. Restauranger tappar gäster, företag förlorar kunder, besöksnäringen saknar nästan helt besökare. Även kultursektorn drabbas mycket hårt av pandemins effekter, i synnerhet frilansande kulturarbetare.

Som jag tidigare informerat om arbetar vi inom Länsteatrarna i Sverige vidare med ersättnings- och stödfrågan kring länsteatrarna, där vi bl.a. samarbetar med SKR:s kultur- och fritidsberedning. Vår utgångspunkt är att regeringen måste uttala att alla de förstärknings- och stödmedel som regeringen gett till regionerna också måste omfatta den regionala kulturen. Det handlar även om att regeringen via Kulturdepartementet (som vi också har kontakt med) skall avsätta nya pengar, utöver de 500 miljonerna man redan avsatt till delar av kulturen, nu i ny form in i den s.k. samverkansmodellen så att länsteatrarna och andra aktörer inom den regionala kulturen skall kunna ta del av stödet.

Risken är annars uppenbar att vi inte klarar hösten då vi samtidigt med stor sannolikhet kommer befinna oss i en situation där vi hotas av besparingar när regionerna tvingas till budgetförändringar p.g.a. de stora kostnadsökningar som ett resultat av pandemin, där vården drar enorma pengar just nu – men även all länstrafik… Det kan få konsekvenser för våra scener långt in i 2021.

Som jag sagt tidigare: Om sjukvård och omsorg ställs mot kulturen, blir kulturen den ständige förloraren. Vi behöver egna tydliga medel, avsedda för samverkansmodellen, för att förhindra detta.

Vi funderar vidare och släpper inte taget kring frågan. Har Ni funderingar vill jag gärna att Ni hör av Er med tips, frågor och idéer!

Vårt arbete som påverkare och ”lobbyister” måste fortsätta trots Corona, även om våra möjligheter att resa, deltaga på möten, konferenser och arrangemang just nu är mycket begränsade. Planerna på att synas och påverka regionala politiker på Almedalen har ju fått skrinläggas, då Almedalsveckan ställs in. Detsamma gäller inplanerade uppvaktningar av ministrar, riksdagsgrupperingar m.fl.  Min plan att ”spåna” vidare för att se hur detta påverkansarbete kan ske digitalt, via brev, via mail o.s.v.  fram till dess att man släpper loss oss igen.

Jag ser också fram emot att vi tydligt skall synas som organisation på nästa års Folk och Kultur i Eskilstuna.

Ett är säkert: Corona skall inte stoppa oss och gör det inte eller när jag ”reser runt” på nätet bland er alla. Oj, vad bra ni är på att synas, erbjuda föreställningar digitalt, göra reklam för er och deltaga i debatten! Man blir stolt över hur snabba ni har varit att ställa om och visa att den regionala kulturen gör skillnad även nu.

Det finns en del andra händelser som påverkar vår bransch. Det handlar bland annat om minskat utbud av kulturutbildningar, och teaterutbildningar på folkhögskolenivå som lagts ned. Det är synd, eftersom efterfrågan och intresset för olika estetiska utbildningar är stort och det är viktigt med många olika ingångar till vår värld. Jag tror dessutom att många skapande yrken kommer att få en statushöjning nu, där törsten efter scenkonst på ”riktigt”, alltså  inte enbart i digital form, kommer att vara stor. Ni står så klart beredda med all Er kompetens!

Vår hemsida www.lansteaterna.se uppdateras ständigt med senaste nytt och där kan Ni också läsa vad som händer på våra 21 medlemsinstitutioner i landet.

Ta nu hand om Er och varandra. Fortsätt Ert fantastiska arbete, så skall vi i styrelsen göra allt vi kan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för verksamheten under och efter Corona!

Vi ses snart fysiskt!”

Robert Uitto
Ordförande i Länsteatrarna Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.