Regeringen presenterade idag sin budgetproposition för 2023. Samhällsekonomin är ansträngd och nu har man har från regeringens håll föreslagit en budget som saknar ordentliga satsningar på kulturområdet.

Vi ser att de återhämtningsstöd som kulturlivet fortfarande är i behov av inte finns med i den föreslagna budgeten. Detta är ytterst problematiskt då vi vet att den regionala scenkonsten tillsammans med övriga kultursverige dras med sviter från den nedstängning som orsakades av corona-pandemin.

Inte bara satsningar kring återstart saknas i regeringens budget, utan även ordentliga satsningar på den regionala scenkonsten. Med hög inflation och en stundande lågkonjunktur är behovet av kraftiga uppräkningar än viktigare för att stärka länsinstitutionerna runt om i landet. Genom att stärka våra länsteatrar får vi ett stabilt fundament i den kulturella infrastrukturen som förser medborgarna med professionell scenkonst. Länsteatrarna kan också axla rollen som starka arbetsgivare för kulturarbetare av olika slag som finns i hela Sverige.

– De kriser som drabbat vårt land och samhälle de senaste åren påverkar vårt kulturliv väldigt negativt, säger Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige. För att kunna stävja detta och stärka kultur framöver behövs det långsiktiga satsningar, något som vi saknar i regeringens budgetproposition.

– Regeringen sänker stödet till kulturen med 1 miljard och återtar det extra stöd som kulturen fått 2022, säger Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige. Med de utmaningar som inte minst scenkonsten och den regionala kulturen har är det oroande. Många barn och unga har stått utan scenkonstupplevelser i två år och en satsning på kulturen vore därför det rätta.

– I kombination med sänkt stöd till folkhögskolor som ofta bedriver utbildningar inom kultursektorn minskar det också chansen till de rekryteringar som många länsteatrar behöver göra inom vitt skilda kompetensområden.

För den regionala scenkonsten är det viktigt att kommande uppdrag till Statens Kulturråd inte begränsar teatrarnas utveckling eller begränsar kulturens och konstens frihet och finansiering.


På bilden: Kulturminister Parisa Liljestrand presenterar kulturdepartementets delar av budgetpropositionen för 2023 – från regeringens video. Se hela här.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.