Regionteatern Blekinge Kronoberg samarbetar med Friends och Unga Klara i föreställningen Forever Alone – en del av projektet Med rätt att vara som möjliggörs av Svenska Postkodlotteriet. Om ensamhet, utanförskap och att hitta sin egen väg. 

Skolstarten är här. Och med den också en oerhörd rädsla bland många barn. Många fler än vi tror är rädda för att hamna utanför. Att hamna i ensamhet. Friendsrapporten lyfter för första gången de yngsta elevernas upplevelser. Sedan ett år driver Friends och Unga Klara samarbetsprojektet Med rätt att vara, som stärker skolans värdegrundsarbete för barns rätt till en trygg och jämlik skola.

”I år har vi för första gången undersökt hur situationen för de yngsta barnen i skolan ser ut. Barn som går från förskoleklass till årskurs tre. Siffrorna visar tydligt vikten av att arbeta förebyggande mot mobbning och kränkningar tidigt. Fyra av tio av de yngsta barnen är otrygga någonstans på skolan och var fjärde är rädd för att bli ensam på rasten.” 
Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends

16 september 2016 har Forever Alone premiär på Unga Klara. Det är en föreställning om ensamhet, utanförskap och att hitta sin egen väg och riktas till åk F-3. Pjäsen är nyskriven av Elmira Arikan och regisseras av Farnaz Arbabi. Produktionen görs i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg och turnerar våren 2017 i skolor i teaterns upptagningsområde.

”Vi känner till konstens kraft och möjlighet att stärka människor. Det är naturligtvis lika sant för en barnpublik. Många kommer känna igen sig i den här pjäsen och genom att få sina erfarenheter speglade i scenkonsten kommer de förhoppningsvis att känna sig mindre ensamma.” 
Farnaz Arbabi, en av Unga Klaras konstnärliga ledare

Friendsrapporten lyfter barns röster om elaka blickar, fysiska kränkningar och kommentarer som gör ont. Mobbningen har många ansikten och uttryck och tyvärr är det många utsatta elever som inte berättar för någon.

Temat för pjäsen Forever Alone är ensamhet, men berör också ämnen som hur det är att vara normbrytande, könsöverskridande och hur det är att sitta hemma och inte kunna gå till skolan. Föreställningen efterföljs av en bildworkshop framtagen i samarbete med Friends, där ensemblen och en pedagog tillsammans med barnen undersöker och reflekterar kring dessa frågor. För de skolor som i efterhand behöver mer stöd finns även Friends rådgivning tillhands. För det är bara tillsammans som vi är mindre ensamma.

Med rätt att vara – ett samarbetsprojekt mellan Friends och Unga Klara som möjliggörs av Svenska Postkodlotteriet. Projektet erbjuder skolor i Sverige innovativ och modern teater, möjliggör samtal och övningar som stärker skolans främjande och förebyggande uppdrag för alla barns rätt till en trygg och jämlik skola.

Friends utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet kring det förebyggande arbetet mot mobbning. Visionen är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet.

Forever Alone spelas under hösten 2016 på Unga Klara i Stockholm. Mellan den 30 januari och 12 maj kommer föreställningen åka på turné i södra Sverige. Den kommer vara 1 tim lång, inklusive en workshop och vänder sig till barn från F-klass till årskurs 3. Skolan kan också beställa en föreställning med 80 minuters efterarbete med dramapedagog för 3 grupper/klasser, Ett pedagogiskt material med tips på för- och efterarbete ingår och det går att söka Skapande skola-pengar för detta.

För information om spelperioden i södra Sverige våren 2017 vänligen kontakta
Iréne Kleven, marknadschef Regionteatern Blekinge Kronoberg, 070-819 07 98, irene.kleven@regionteatern.se

(text från Regionteater Blekinge Kronoberg och Unga Klara)

Läs mer

Unga Klara

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.