Den 29-31 mars var det vårmöte i Gävle! Länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, teaterchefer och konstnärliga ledare var inbjudna av Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern Gävleborg till vårens årsmöte med temat JÄMLIKHET som en fortsättning på höstmötets tema INKLUDERING.

På mötet föreläsde Yamam Al Zubaidi, verksamhetsutvecklare med fokus på jämlikhet och mångfald på Riksteatern och Hans Abrahamsson, docent i Freds- och Utvecklingsforskning på Göteborgs Universitet, som ägnar sin forskning åt globaliseringen och de sociala utmaningar som följer med den.

Yamam Al Zubaidi är sakkunnig i diskrimineringsrätt och jämlikhetsdata med 10 års erfarenhet från Diskrimineringsombudsmannen (DO). Han är författare till rapporten Statistikens roll i arbetet mot diskriminering som beställdes av regeringen och haft ett antal europeiska expertuppdrag i jämlikhetsdata bland annat för EU kommissionens räkning.

Hans Abrahamsson
är grundare av Padrigu Consultants och senior rådgivare. Han är Docent i Freds- och Utvecklingsforskning från Göteborgs Universitet, Institutionen för Globala Studier och tidigare verksam som gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Högskola. Hans har jobbat med frågor om politisk ekonomi och bistånd för UD och SIDA. Yamam och Hans talade om jämlikhet och mångfald – begrepp, terminologi och praktisk verksamhetsutveckling.

Fredag 31 mars kom Erik Wikberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och projektledare för Konsten att mäta det omätbara att fortsätta på temat men rikta in sig på kvalitet. Det finns en stark efterfrågan om en tydligare definition av konstnärlig kvalitet och medvetenheten är stor om att detta begrepp ofta upplevs som vagt eller mångtydigt. Är det alltid ett problem att ett krav på konstnärlig kvalitet kan tolkas på ett flertal olika sätt? Eller kan ett mångtydigt mål vara en lösning på ett annat problem, nämligen att offentlig kulturfinansiering utsätts för motstridiga krav från sin omgivning? Erik Wikberg diskuterade dessa och andra frågeställningar i sin föreläsning och kopplade det till situationer relevanta för Länsteatrarna i Sverige.

Länsteatrarnas vårmöte innehöll som vanligt ett årsmöte och tid för en utvecklande dialog mellan förtroendevalda och teaterchefer i enskilda och gemensamma överläggningar.

Dessutom bjöd Folkteatern Gävleborg på föreställningarna Att komma till ön med skatten är inget äventyr, Projekt: Mamma, Transaktion och en inblick i repetitionerna av S*Munditia Devon Rex.

Se gärna pdf av inbjudan och program i högerspalten.

Carina Holm Ordförande Folkteatern Gävleborg
Åsa Kratz Ordförande Länsteatrarna
Marcus Hellsten Teaterchef Folkteatern Gävleborg

Datum: onsdag 29 mars till fredag 31 mars
Tid: Lunch 11.00 den 29 mars till lunch 13.00 31 mars
Plats: Folkteatern Gävleborg , Norra Rådmansgatan 23 i Gävle
Årsmöte: 15.30 – 16.30 onsdag 29 mars Anmälan: Anmäl dig senast onsdag 1 mars
Avgift: Deltagaravgiften på 1000 kr per person faktureras i efterhand.
Scenkonst: Att komma till ön med skatten är inget äventyr, Projekt: Mamma, Transaktion och en inblick i repetitionerna av S*Munditia Devon Rex.

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet är sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på XXX Stockholm, Adress. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer även få tillfälle av att byta erfarenheter mellan varandra.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 21 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 4 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 4 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.