Den 29-31 mars var det vårmöte i Gävle! Länsteatrarnas styrelseordförande, vice ordförande, VD, teaterchefer och konstnärliga ledare var inbjudna av Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern Gävleborg till vårens årsmöte med temat JÄMLIKHET som en fortsättning på höstmötets tema INKLUDERING.

På mötet föreläsde Yamam Al Zubaidi, verksamhetsutvecklare med fokus på jämlikhet och mångfald på Riksteatern och Hans Abrahamsson, docent i Freds- och Utvecklingsforskning på Göteborgs Universitet, som ägnar sin forskning åt globaliseringen och de sociala utmaningar som följer med den.

Yamam Al Zubaidi är sakkunnig i diskrimineringsrätt och jämlikhetsdata med 10 års erfarenhet från Diskrimineringsombudsmannen (DO). Han är författare till rapporten Statistikens roll i arbetet mot diskriminering som beställdes av regeringen och haft ett antal europeiska expertuppdrag i jämlikhetsdata bland annat för EU kommissionens räkning.

Hans Abrahamsson
är grundare av Padrigu Consultants och senior rådgivare. Han är Docent i Freds- och Utvecklingsforskning från Göteborgs Universitet, Institutionen för Globala Studier och tidigare verksam som gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Högskola. Hans har jobbat med frågor om politisk ekonomi och bistånd för UD och SIDA. Yamam och Hans talade om jämlikhet och mångfald – begrepp, terminologi och praktisk verksamhetsutveckling.

Fredag 31 mars kom Erik Wikberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och projektledare för Konsten att mäta det omätbara att fortsätta på temat men rikta in sig på kvalitet. Det finns en stark efterfrågan om en tydligare definition av konstnärlig kvalitet och medvetenheten är stor om att detta begrepp ofta upplevs som vagt eller mångtydigt. Är det alltid ett problem att ett krav på konstnärlig kvalitet kan tolkas på ett flertal olika sätt? Eller kan ett mångtydigt mål vara en lösning på ett annat problem, nämligen att offentlig kulturfinansiering utsätts för motstridiga krav från sin omgivning? Erik Wikberg diskuterade dessa och andra frågeställningar i sin föreläsning och kopplade det till situationer relevanta för Länsteatrarna i Sverige.

Länsteatrarnas vårmöte innehöll som vanligt ett årsmöte och tid för en utvecklande dialog mellan förtroendevalda och teaterchefer i enskilda och gemensamma överläggningar.

Dessutom bjöd Folkteatern Gävleborg på föreställningarna Att komma till ön med skatten är inget äventyr, Projekt: Mamma, Transaktion och en inblick i repetitionerna av S*Munditia Devon Rex.

Se gärna pdf av inbjudan och program i högerspalten.

Carina Holm Ordförande Folkteatern Gävleborg
Åsa Kratz Ordförande Länsteatrarna
Marcus Hellsten Teaterchef Folkteatern Gävleborg

Datum: onsdag 29 mars till fredag 31 mars
Tid: Lunch 11.00 den 29 mars till lunch 13.00 31 mars
Plats: Folkteatern Gävleborg , Norra Rådmansgatan 23 i Gävle
Årsmöte: 15.30 – 16.30 onsdag 29 mars Anmälan: Anmäl dig senast onsdag 1 mars
Avgift: Deltagaravgiften på 1000 kr per person faktureras i efterhand.
Scenkonst: Att komma till ön med skatten är inget äventyr, Projekt: Mamma, Transaktion och en inblick i repetitionerna av S*Munditia Devon Rex.

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.