”Historiens första Folk och Kultur är nu över och efter fyra lyckade dagar är vi överväldigade över den respons konventet har fått. Vi är glada att berätta att Folk och Kultur kommer bli ett årligt återkommande konvent.

Folk och Kultur har fått ett fantastiskt genomslag och det gensvar konventet har mött har varit över all förväntan. Med över 1500 besökare och 260 programpunkter har Folk och Kultur blivit en plattform för det tvärsektoriella mötet och det breda samtalet om kulturens roll i den politiska debatten.

”Jag vill ge en eloge till konventet Folk och Kultur och alla som bidrar till det stora engagemanget för samtalen om kulturens möjligheter i Sverige.” – Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Stort tack till alla som varit med och möjliggjort det första Folk och Kultur. Tack till alla arrangörer, medverkande och besökare. Tack till Eskilstuna och Sörmland som har stått som värdar för detta stora kulturpolitiska konvent. Utan alla er – inget Folk och Kultur.

Vi ses igen i Munktellstaden, Eskilstuna 6-9 februari 2019!”

Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige
Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur

Åsa Kratz, foto Ulf Aneer

Linde Sjöstedt, foto Ulf Aneer

 


Här nedan kan du läsa projektledare Linde Sjöstedts uppdateringen om Folk och Kultur dagarna innan portarna slogs upp den 7 februari 2018!

”Snart invigs Folk och Kultur – Du är varmt välkommen!

För 3 år sedan väcktes en tanke som föddes ur ett fördjupat samarbete mellan Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, det växte till en dröm – som nu alldeles strax är på väg att förverkligas. En arena för den regionala konsten och kulturen och en mötesplats för kulturpolitisk dialog, debatt och diskussion.

Vår kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inviger Folk och Kultur 2018, onsdag den 7 februari kl. 18.30 på scenen i Utställartorget på Stiga Sport Arena. Det är fritt inträde och alla är varmt välkomna.

Som projektledare för hela konventet är jag så stolt över vårt gemensamma program. Vi har en bred målgrupp och det är så många olika människor, organisationer, myndigheter, fria konstnärer, akademin, kommuner, regioner, regeringsföreträdare, ideella föreningar, folkbildare, eldsjälar och så många, många flera som har sagt:

” Ja, vi vill vara med och fylla Folk och Kultur med ett engagerande och spännande innehåll.”

Här kommer ett litet axplock av de frågeställningar som kommer att uppmärksammas under 4 dagar i Eskilstuna:

 • Hur får man kommunens högsta beslutsfattare att prioritera kultur?
 • Med rötter i Hip-hopen! Graffiti, ordkonst och dans idag!
 • Ett samtal om kulturpolitiken och hur den kommer att förändras i framtiden.
 • Vad betyder bildning idag? Vilken plats har bildning i den svenska kulturdebatten?
 • Vad har hänt de senaste tio åren kring hur vi i Sverige tar emot flyktingar?
 • Ny offentlig konst i miljonprogramsområden tillsammans med de som bor och verkar där.
 • Ät en workshop – hur kan läsförmåga, bibliotek och matlagning hänga ihop?
 • Vad anser vi med begreppet folk?
 • Kulturskaparnas villkor på arbetsmarknaden?
 • Hur blir kulturarvet klimatsmart?
 • Skillnaden mellan ideell sektor och kultursektorn.
 • Barn och ungas kulturvanor.
 • Bryr sig bara högerpopulistiska partier om kulturpolitik?
 • Folk, liv och e-arkiv.
 • Hur arbetar vi med HBTQ-perspektiv i scenkonsten?
 • Exempel från kulturdriven stadsutveckling
 • Walk the talk: Hur kan uppdraget om mångfald omsättas i praktik?
 • Hur vi kan utveckla samhällsplaneringsprocessen, exempel från kulturdriven stadsutveckling med tillgängliga, kreativa och attraktiva offentliga rum.
 • Följ med in i en praktisk kulturpolitisk workshop!
 • Vad är kritikens roll i det framtida medielandskapet?
 • Kulturskolan och barn på flykt.
 • Hur kan konstnärer och föreningslivet samarbeta i samhällsdebatten utan att konsten blir instrumentell?

Regionteater Blekinge Kronoberg visar Föregångerskan, promotionbild

 • Vi har en dröm…
 • Hjärnan, kunskap och kreativitet!
 • 100% kamp – Kulturarv och mänskliga rättigheter.
 • Finns det verkligen bra kultur i hela Sverige?
 • Så infiltrerar man det svenska näthatet.
 • Dans som ett verktyg för delaktighet.
 • #metoo, nu tar vi diskussionen vidare!
 • Har populärkulturen en självklar plats i Kultursverige och värderas populärkultur utifrån samma kriterier som övrig kultur?
 • Tillsammans för ett miljömässigt hållbart samhälle.
 • Hur får man kulturen att genomsyra samhällsplaneringen och skapa fler livsmiljöer med konstnärliga gestaltningar?
 • Hur kan branschen dra nytta av digitaliseringens möjligheter men undvika riskerna? Vilka lärdomar kan dras från andra branscher?
 • Konsten att beskriva värdet av kultur!
 • Vad vill de politiska partierna med kulturpolitiken?

Teater Barda vid Estrad Norr visar sin dansföreställning Hur känns det? Foto Sandra Lee Pettersson

Som en röd tråd löper under hela Folk och Kultur upplevelser, överraskningar, scenkonst, konserter, cirkus, mim, stand up, dans, visor, musikteater, singer/songwriter, interaktivt musikäventyr, klassiker, Funkiskören, klassisk musik möter Streetdance, världsmusik, film, konst, HBTQ-monolog, foto, naivistisk förhoppningsvisa, svängiga skatter, dansperformance & totalupplevelse, möt en världsmästare i munspel, en domkyrkoorganist och en specialist på afrikanskt slagverk, Öppen Musikskolan, Takemuso, Sjungande Sjuksköterskor, Jorden runt på 10 låter, Radiominnen, pantomimteater, akrobatik, folkmusik, jazz, Gershwins Manhattan…

Kom och njut av denna smältdegel av konst och kultur parallellt med samtal, debatter, fika, överraskningar och drömmar.

Folk och Kulturs populära Kultursalong med Marika Lagercrantz kan man avnjuta både onsdag och torsdag kväll.

Missa inte plan 2 ovanpå Utställartorget i Stiga Sport Arena – där har du den bästa mötesplatsen, ta en fika, sjunk ner i en fåtölj, vila dina trötta fötter, slå dig i slang med någon du inte känner, skapa en dialog, stäm möte med någon du längtat efter att prata med, eller bara meditera en stund…

Varje dag, onsdag, torsdag, fredag kl. 14 – 16 på plan 2 arrangerar vi i Stiga Sport Arena en Knytkonferens. Innehållet definieras av er själva på plats. Vi vill skapa förutsättningar för att gemensamt ta hand om aktuella angelägna ämnen som dyker upp under Folk och Kultur. Du behöver inte anmäla dig till Knytkonferensen den är bara att komma till plan 2 varje dag. “Gridden” där du kan anslå ditt ämne är öppen hela tiden. Kom till knytkonferensen om du vill snappa upp vad som bubblar, om du har ett projekt som letar efter partners eller har ett ämne som tappats bort i den allmänna debatten. Knytkonferensen faciliteras av Max Valentin och Gustav Edman.

UngHästen vid Västerbottensteatern spelar Viskningar, foto Patrick Degerman

Vi arrangörer har jobbat för att skapa en regional förankring för Folk och Kultur. Tack vare medel från Poskodlotteriet har vi i samarbete med David Karlsson, Karin Dalborg och Jesper Eng från Nätverkstan i Göteborg arrangerat en turné till 8 regioner där man under ett dygn har fördjupat sig i utmaningar och framgångsfaktorer för kulturpolitiken i just den regionen. För oss som inte var med i dessa spännande samtal bjuder vi in till två seminarier:

Var är politiken i kulturpolitiken? Torsdag 8 feb, kl 9
Många kulturpolitiker upplever sig vara i opposition inom sina egna partier. Inte sällan kämpar man för en stark kulturpolitik mot egna partikamrater. I nämnder och utskott uppstår en samsyn över partigränser för kulturens sak. Riskerar denna partiöverskridande samsyn bland kulturpolitiker att leda till en avpolitisering av kulturpolitiken?

Mindre samverkan! Fre 9 feb kl 15:40
Är det dags att skrota kultursamverkansmodellen? Denna modell är en av de största kulturpolitiska reformerna under senare år. Den har involverat och engagerat aktörer runt om i landet. Men vad har den egentligen lett till? Regionerna och landstingen i landet har delvis olika erfarenheter av modellen. Många anser den underfinansierad och andra efterlyser statens avsikt med den. Modellen ger landsting och regioner större makt över medelsfördelning, en möjlighet som man sällan utnyttjar. Det mesta löper i gamla hjulspår. Allt fler röster höjs för att det är dags att på allvar diskutera kultursamverkansmodellens framtid.

Läs intervjun med David Karlsson om de regionala kulturpolitiska samtalen här.

Vi drömmer om att lyfta de kulturpolitiska frågorna så att de kommer upp på dagordningen under valåret 2018. Vi har bjudit in alla partier för att de ska kunna berätta vad just deras kulturpolitiska vision är. Alla 8 riksdags partierna är representerade. Dessutom har tre partiledare tackat ja till att komma; Isabella Lövin(mp) vice statsminister och biståndsminister, Annie Lööf (c)partiledare och Ulf Kristersson (m) partiledare. Vi hoppas på spännande samtal om deras tankar om konsten och kulturens roll i samhällsutvecklingen.

Vem ansvarar för att alla, oavsett vem man är eller var man bor i vårt land självklart har förutsättningar för att själv skapa men också att uppleva professionell konst på hemmaplan?

Har vi kvar vår kulturella infrastruktur om 20 år?

Vem finansierar?

Vilken typ av konst ska få finnas?

Frågan om Länsinstitutionernas finansiering lyfter vi på seminariet ”Effekterna av Dramatiska villkor”. Här finns  våra institutionschefer, regionala och nationella politiker är på plats för samtal.
På fredag 9 februari, kl. 14.20 – 15.20. Läs mer här. Kom och ställ frågor och delta i samtalen!

Sist men inte minst: Presskonferensen, ett landsomfattande scenkonstperformance, baserad på nobelpristagarens Harold Pinters satir. Presskonferensen är en del av Folk och Kulturs grand-finale, under konventets sista dag. Presskonferensen spelas samtidigt på 23 ställen i hela Sverige.  Över hälften av våra 21 länsteatrar medverkar samt flera andra scenkonsthus i Sverige. Tack Anna Sjövall, konstnärlig ledare/vd för Teater Halland – för din fantastiska idé och envishet. Läs mer här.

Nu är det dags – om fem dagar invigs det första kulturpolitiska konventet: Folk och Kultur.

Ni är alla varmt välkomna!”

2018-02-02
Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur

Se hela programmet här och har du ännu inte köpt deltagarpass gör det här.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


  Jag vill äta middag 15 november

  Jag vill äta lunch 16 november

  Jag vill äta middag 16 november

  Jag vill äta lunch 17 november  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.