Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att 120 miljoner kronor under fyra års tid satsas på Kultursamverkansmodellen. Syftet är att skapa ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet och ge fler tillgång till kultur.
–  Vi ser naturligtvis att behoven är större än den här ekonomiska satsningen, men det är helt klart ett steg i rätt riktning, säger Åsa Kratz, ordförande för Länsteatrarna i Sverige.

pm sept 16_2
Regeringen anser att en förstärkning av kulturen lokalt och regionalt, både inom ramen för de regionala institutionernas verksamhet och inom det fria kulturlivet, även är viktigt mot bakgrund av den växande klyftan mellan storstad och land, skriver regeringen på sin hemsida. Resurserna ska ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer i kulturutbudet. Läs mer

Länsteatrarna i Sverige, som företräder 21  scenkonstinstitutioner med ett regionalt uppdrag, har tidigare riktat skarp kritik mot regering och menat att kultursamverkansmodellen i sin nuvarande form håller på att krackelera. I ett gemensamt uttalande från sitt höstmöte på Norrbottensteatern i Luleå i november 2015 skrevs ett gemensamt upprop där regeringen manades att ta ansvar för kultursamverkansmodellen och visa att man menar allvar med de nationella kulturpolitiska målen. Läs mer

Tillsammans med Länsmuseernas Samarbetsråd (LMSR) och Regional Musik i Sverige (RMS) vill Länsteatrarna i Sverige verka för att gemensamt stärka kulturen i hela landet genom ett kulturlyft. I samband med Länsteatrarna i Sveriges vårmöte 2016 lanserades kampanjen KULTURLYFTET – kultur i hela landet, där man framförde kravet på 1 miljard kronor mer till kultur i Sverige, varav 250 miljoner skall öronmärkas för kultursamverkansmodellen. Läs mer

– Det känns roligt att den regionala kulturverksamheten nu får ett ekonomiskt lyft i regeringens budgetförslag! Vi ser naturligtvis att behoven är större än den här ekonomiska satsningen, men det är helt klart ett steg i rätt riktning, säger Åsa Kratz, ordförande för Länsteatrarna i Sverige.

– Jag är nöjd att vi nu kan förstärka resurser in i kultursamverkansmodellen. Detta är viktigt för att kunna möjliggöra för kultur i hela landet. Här ser jag länsteatrarna som en av flera viktiga aktörer. Det här är nya fräscha miljoner som är utöver den generella pris och löneomräkningen, säger Gunilla Carlsson (s) vice ordförande i kulturutskottet.

Bilderna: Giron sámi teáhter, Bullá – min bästa ren, foto Fredric Alm, Örebro länsteater, Medeas barn,  foto Kicki Nilsson/Icon Photography, Norrdans, Black Forest, foto  Carl Thorborg

För mer information kontakta:
Linde Sjöstedt, verksamhetsledare
073 709 28 88, linde.sjostedt@lansteatrarna.se

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.