Vad är kulturen till för? Samverkan mellan kultur och näringsliv för regional samhällsutveckling


Arrangör: Länsteatrarna i Sverige, Länsmusikens samarbetsråd och Länsmuseernas samarbetsråd, Uppsala universitet
Datum: Tisdagen den 2/7 2013 13:00 – 15:00
Typ av evenemang: Samtal
Ämnesområde: Kultur, Näringsliv, Forskning, Kulturpolitik, Ekonomi,
Språk: Engelska / Svenska
Plats: Högskolan på Gotland

Rubrik:
Vad är kulturen till för? Samverkan mellan kultur och näringsliv för regional samhällsutveckling.

Beskrivning:
Kulturen går från att vara en kostnad för samhället, via att bli en särskild näringsgren, KKN, som genererar ekonomiskt överskott till att i det postindustriella samhället bli basen för hela ekonomins värdeproduktion. Vad får det för konsekvenser? Vad spelar den kulturella infrastrukturen för roll?

Utökad beskrivning:
Vi sätter fokus på länsinstitutionens roll för det demokratiska samtalet & för regional samhällsutvecklingen. Pier Luigi Sacco, en av Europas främsta kulturekonomer utvecklar sina senaste forskningsrön i ett samtal med Jens Spendrup, ordförande i Svenskt Näringsliv. Genom ett forskar- och näringslivsperspektiv belyser vi frågan, en panel ger reflexion och publiken bjuds in till dialog.
Vad är värdet av den kulturella upplevelsen i ett samhällsperspektiv? Vilken roll kan kultur ha för ekonomi, innovation, social sammanhållning, entreprenörskap och yttrandefrihet i samhällsutvecklingen?
Landets länsinstitutioner har en publik på närmare 5 miljoner/år, varav många är barn & unga. De omsätter ca 2 130 000 000 kr/år. Institutionen – ett centrum för professionell konst som också utgör ett kulturellt nav, med samverkan och djup förankring i det omgivande samhället. Vi belyser den kulturella infrastrukturens betydelse för en konstruktiv samverkan mellan kultur och näringsliv för regional utveckling.

Medverkande:
Pier Luigi Sacco, Professor of Cultural Economics, IULM University, Milan, medlem i European expert network on Culture (EENC)
Jens Spendrup, styrelseordförande, och tidigare VD, för familjeföretaget Spendrups. Ordförande i Stockholms Konserthus. Den 23 maj blev Jens Spendrup utsedd till ny styrelseordförande i Svenskt Näringsliv.
David Karlsson, idéhistoriker och kulturskribent, samt styrelseordförande i Nätverkstan Kultur i Väst som bl.a. driver ESF-projektet KNEP – en kurs för konstnärligt verksamma som vill utveckla sina möjligheter att försörja sig på sitt konstnärskap.
Nima Sanandaji, är teknologiedoktor vid KTH och har tidigare också forskat vid Chalmers och Cambridge University, samhällsdebattör och författare, han har skrivit opinionsrapporter för bland annat Svenskt Näringsliv, Almega och Vinnova samt för internationella tankesmedjor som Institute of Economic Affairs.
I publiken finns representanter för våra institutioner, Riksdagens kulturutskott, Kultur och Näringsliv, m fl.

Värd:
Christer Gustafsson, Professor i Hållbar förvaltning av kulturarv vid Högskolan på Gotland, Gästprofessor IULM universtitet Milano, Hedersprofessor Nanjing Universitetet, Generalsekreterare ICOMOS International Scientific Committee on Economics of Conservation

Moderator:
Gunilla Kindstrand

 

 20192_uulogo_white

lms-logotype

logga liten

         

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.