Har kulturministern, it- och infrastrukturministern och regeringen intresse av en stark kulturell infrastruktur i hela landet som kan erbjuda professionell konst och kultur såväl fysiskt som digitalt? Då krävs det att staten visar att man menar allvar och tar sitt ekonomiska ansvar för ett rikt kulturliv i hela landet.

Länsteatrarna, länsmusiken och länsmuseerna välkomnar initiativet om ökad tillgänglighet genom digitalisering. Våra institutioner utgör grunden för att det finns kultur i alla regioner från norr till söder och ser gärna en ökad tillgång till kultur i alla former. Vi når idag en publik på närmare 5 miljoner årligen, varav många barn och unga, och möjliggör ett nära möte med teater, dans, musik och kulturarv av hög kvalité för hela Sveriges befolkning.

Institutionen utgör ett kulturellt nav i omgivande samhälle. Den samverkar med det fria kulturlivet, amatörer, ideella krafter, skola och näringsliv. Här ges rum för konst som ställer frågor om jämställdhet, kulturell mångfald, tolerans, internationalism och hållbar utveckling. Den skapar ett myller av relationer och nya idéer för samhällets kulturella utveckling och garanterar omätbara, oersättliga värden.

Över partigränser har under lång tid en kulturell infrastruktur byggts upp i vårt land. Det har skapats utrymme för konstnärer, som i många fall är källan till kulturella och kreativa näringars framväxt. Det är en viktig del av regional utveckling och tendensen är att kulturella och kreativa näringarna har högre tillväxt än den allmänna ekonomin. Den gamla bilden av kultur som tärande är sedan länge passé.

2010 infördes Kultursamverkansmodellen – en av de största reformer som genomförts inom svensk kulturpolitik. Regionerna har i flera delar av landet tagit ett ekonomiskt ansvar för kulturens utveckling och tillfört betydande medel för att stärka institutionerna och kulturskaparna i denna process. Staten däremot har inte tillsatt några extra medel för genomförandet av reformen.

På institutionerna pågår sedan flera år ett utvecklingsarbete med olika digitala plattformar. Vi ser många fördelar med utvecklingen men den ställer nya frågor om upphovsrättsliga regler, konstnärliga val och framför allt om finansiering. Vem tar ansvar för de merkostnader som digitaliseringen medför, exempelvis ökade kostnader för tekniska investeringar, upphovsrätt och produktion?

Länsinstitutionerna behöver stärkas i grunden och kompenseras för många år av nedskärningar. När regeringen så tydligt deklarerar att man vill öka tillgängligheten av kultur välkomnar vi det, men våra institutioners ekonomiska förutsättningar måste anpassas till uppdraget.

Thomas Ohlsson (c)
Ordförande Länsteatrarna i Sverige
Åsa Kratz (s)
Vice Ordförande Länsteatrarna i Sverige
Lars Kallsäby (c)
Ordförande Länsmusikens samarbetsråd
Philip Johnsson (s)
Vice ordförande Länsmusikens samarbetsråd
Inga Göransson (c)
Ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd
Yvonne Hagberg (s)
Vice ordförande Länsmuseernas samarbetsråd

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.