Paul Lindvall (m) är nyvald vice ordförande i Scenkonst Öst och ledamot i Länsteatrarna i Sveriges styrelse. Vi bad Paul skriva några rader om sig själv!

”Visst har jag haft många olika förtroendeuppdrag under åren. Jag har under mer än 16 års tid varit ordförande eller vice ordförande i Linköpings kommunstyrelse. I över 30 års tid har jag varit invald i fullmäktige. Det är jag fortfarande! Linköping är en fantastisk stad i en fantastisk region. Det är en stad som alltid får mitt hjärta att klappa extra fort.

Jag har också haft förmånen att under förra mandatperioden vara ordförande i SKLs Demokratiberedning. Det har varit ett lika roligt som viktigt uppdrag. Vi måste i alla lägen arbeta tillsammans för att vinna och återvinna de värden som utgör grunden för vårt öppna och demokratiska samhälle. Detta handlar ytterst om alla människors lika värde och om de grundläggande fri- och rättigheter som utgör själva fundamentet i det goda samhället. Här har politiken en viktig roll. Detsamma gäller såklart olika kulturformer. Inte minst gäller det Scenkonsterna. Ytterst bär vi dock alla ett ansvar för att bidra till ett öppet samhälle. Ett öppet samhälle där alla människor ses och respekteras oavsett religion (frånvaro av religion), etnicitet, sexuell läggning, kön eller ålder. Tyvärr kan vi idag se att krafter som ifrågasätter det öppna och goda samhällets värderingar växer sig starkare. Det är såklart oroande, men det är ingenting som inte går att förändra. Tvärtom.  Det goda öppna samhället har så mycket större styrka än de föreställningar och ideologier som hotar dess grundläggande värden.

I god tid innan senaste valet bestämde jag mig för att det var dags att lämna uppdraget som ledande politisk företrädare i Linköping. Jag valde att tydligt kommunicera just detta till de som valt mig och till alla andra.  Det är helt enkelt bra med förnyelse. Jag var och är nyfiken på att kunna utveckla mitt samhällsengagemang i helt andra roller. Nej, jag valde att inte gå tillbaka till universitetsvärlden. Det kunde annars ha varit en möjlighet. Jag har, innan jag blev kommunalråd, undervisat och forskat vid LiU (universitet i Linköping). Kanske skulle jag leta rätt på mina gamla OH-underlag och söka mig tillbaka till universitetsvärlden, men jag insåg tidigt att detta inte  var min önskan. Nej, jag ville gå vidare till nya uppdrag.

Jag är nyvald vice ordförande i Scenkonst Öst. Det är ett uppdrag som jag verkligen ser fram mot att engagera mig i. Jag var med om att bilda bolaget som idag har Sveriges största länsteater och som också har en fantastisk symfoniorkester (SON). Vi har en mycket kunnig och drivande ledning för Scenkonst Öst. Konstnärligt står vi också mycket starka. Det ger goda förutsättningar för framtiden. Som en följd av uppdraget i scenkonst Öst har jag också blivit invald i styrelsen för  Länsteatrarna Sverige. Det ska bli roligt och intressant att i den rollen bidra till att stärka Scenkonsternas ställning nationellt.

Jo, jag har också ett starkt idrottsintresse. Jag är ordförande för Linköping FC. Ett av Sveriges mest framgångsrika fotbollslag. Siktet är inställt mot att åter nå toppen. LFC är dessutom en förening som kraftfullt och målmedvetet arbetar för ökad jämställdhet inom idrottsvärlden. Skillnaderna i villkor och förutsättningar mellan kvinnor och män är upprörande. Det måste bli en ändring i fotbollsvärlden.

Jag är också ordförande i Svenska Stadskärnor. Attraktiva och levande stadskärnor är en viktig förutsättning för det goda stadslivet. I attraktiva stadskärnor finns vackra och kreativa stadsmiljöer. Här finns trevliga torg och inbjudande parker. Här finns ett varierat och stort utbud av handel och här möter man oväntade och roliga upplevelser. Jag är helt övertygad om att olika former av kultur och andra upplevelser kommer att bli en allt viktigare del i stadslivet. Vi som älskar och tycker om våra städer vi älskar också spännande och kreativ kultur. Kultur får människor att växa och städer att må bra. Låt stå!”

Paul Lindvall (m)

 

Bilden ovan: Paul Lindvall, foto Jonas Jörneberg

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.