Mats Pontén är ny teaterchef för Norrbottensteatern. Helt ny på teatern är han dock inte. Mats har varit knuten till Norrbottensteatern sedan 1982. Vi bad honom skriva några rader om sig själv!

”- Jag heter Mats Pontén och har äran att vid 64 år ålder blivit Teaterchef för Norrbottensteatern fram till sista maj 2021.
Mitt teaterintresse startade i skolan i Uppsala som elvaåring. Vi gjorde ett litet vårspel och jag fick spela huvudrollen – en smältande snödriva! Min uppgift var att ligga under ett lakan för att sedan krypa under katedern när våren närmade sig. Efter det fanns givetvis som möjlig framtida yrkesväg bara banan som skådespelare.

Mats Pontén, foto teatern

I högstadiet fanns det skolteater som fritidsaktivitet, vilket jag med glädje deltog i och som ledde till att jag fick möjlighet att statera på Uppsala stadsteater. Karriären avbröts av militärtjänsten som var förlagd i Luleå. Vilken håla, när jag muckade svor jag på att aldrig återvända till Luleå. Vilket jag måste erkänna efter att ha arbetat här i 40 år nog misslyckades kapitalt med.

Flyttade till Stockholm, staterade på Dramaten, sökte scenskolor och kom in i Malmö. På den tiden var det de ”röda” teatrarna som man aktivt ville söka sig till, däribland Norrbottensteatern som gav mig anställning.

När jag kom till Luleå för andra gången var det med en helt annan känsla. På Norrbottensteatern kände jag flera som arbetade och det fanns en stark gemenskap. Ett sammanhang och en teater där ”vad vill vi berätta?” kom före vilken roll man skulle göra.

Har under min tid här varit med i ungefär 150 pjäser och har i många år arbetat som ordförande i vårt aktiva fack, vilket jag tycker är en oerhörd styrka för teatern.

Numera är Norrbottensteatern en öppen, turnerande teater för invånarna i Norrbotten. Vi eftersträvar en närhet till vår publik och försöker för varje ny säsong förtjäna att vara ”deras teater”.

Rasmus Lindberg, vice teaterchef, foto Marcus Hagman

Vår unga scen, Ung Scen Norr fortsätter sitt uppdrag på permanent basis genom att vi spelar högkvalitativa barn- och  ungdomsteater utifrån vår publiks verklighet och upplevelser. Dessutom bygger de upp och stöttar ett länstäckande nätverk av teaterledare så fler ungdomar upptäcker glädjen i att skapa teater. Kanske får någon annan snart ynnesten att ligga under ett lakan och krypa bort när våren kommer?

Vid min sida har jag hjälp av Rasmus Lindberg som vice teaterchef i planering och repertoarval. Tillsammans vill vi säkerställa att Norrbottensteatern står på en stabil grund så att den nya ledningen, den dag jag går i pension, har goda förutsättningar att fortsätta utveckla Sveriges första regionteater.”

Mats Pontén, teaterchef  Norrbottensteatern

Läs mer om Norrbottensteatern här

Bilden överst: Mats Pontén, foto Marcus Hagman

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.