Efter drygt tio år utanför Sveriges gränser, som regissör på bl. a. Frankfurt Schauspiel och Det Koneglige Teater i Köpenhamn, har Therese Willstedt kommit tillbaka till Sverige och sin födelsestad och dess Regionteater. Nu har Therese arbetat som vd i ett år och vi bad om en lägesrapport.

Nu är det snart ett år sedan som jag tillträdde som scenkonstchef på Regionteatern. Mitt uppdrag var klart och tydligt – vitalisera verksamheten och dess konstnärliga riktning. Det har varit och är fortfarande en spännande, utmanande och framförallt utvecklande resa, både för mig och för mina medarbetare. Tillsammans har vi ställt oss frågan vad en Regionteater skall stå för och vad vi önskar att den skall stå för. I våra ägardirektiv står vårt uppdrag klart och tydligt, men det gäller alltid om att tolka och omsätta det till reell verksamhet – och viktigast av allt hur vi gör det.

Under detta snart första året har vi arbetat fram en ny värdegrund, ny vision och mission med tillförande ny profil. Nu i höst börjar vi göra verklighet av våra tankar och drömmar, i mötet med vår publik.

Therese Willstedt, foto Lina Alriksson

Scenkonstens rum är för mig alldeles speciellt. Det är ett av få ställen där vi stänger ute omvärlden för en stund och istället ger vår fulla uppmärksamhet till något som händer här och nu. Att under några timmar lämna mobilen i väskan och vara fullständigt närvarande, jag menar att Scenkonsten styrka är just det – ett mycket speciellt och levande möte. Och jag vågar påstå att det mötet är viktigare än någonsin.

Vi lever och verkar i en tid där klyftorna ökar i vårt samhället – ekonomiskt men kanske framförallt kulturellt. Behovet av kulturella mötesplatser – ansikte mot ansikte – där alla medborgare oavsett social tillhörighet kan få tillgång till de verktyg som kulturen ger växer. Regionala utmaningar och mål som beskrivs i de regionala kulturplanerna för Blekinge och Kronoberg, framhåller behovet av att kulturorganisationer utvecklar metoder för att möta nya samhällsutmaningar och vara angelägna för olika målgrupper. För att bidra till ökad mångfald i Region Blekinge och Kronobergs kulturliv, krävs resurser för publikens delaktighet, rekrytering av människor med nya erfarenheter, liksom nya sätt att arbeta. Ökad mångfald ger inte bara nya besökargrupper, utan också ökad kunskap och bredare förståelse av den samtid vi skall spegla. Det är i sin hemkommun som barn, ungdomar och vuxna oftast möter scenkonst. Vi som regionteater ser det som vår finaste och viktigaste uppgift att den är kvalitativ, relevant och engagerande.”

Therese Willstedt, VD / Scenkonstchef Regionteatern Blekinge Kronoberg

Mer om Therese:
Therese är utbildad regissör från Danmarks Nationella teaterskole i Köpenhamn. Therese har som regissör arbetat på Stockholms stadsteater, Brageteatret i Norge, National theater i Palestina och Köln Schauspiel bland flera. Hon har även arbetat som husregissör på Frankfurt Schauspiel och Det Koneglige Teater i Köpenhamn, där hon även satt i DKT dramaturgiat – den konstnärliga ledningen. Utöver regiuppdrag har Therese undervisat i regi och skådespeleri på bland annat den samma skola som hon själv blev utbildad men även varit gästlärare för Zurich University of the Arts och Zurich University ETH, bland flera. Therese har även suttit i styrelsen i förbundet för danska regissörer. Therese har också regisserat dokumentärfilm och regisserat konstfilm som har visats på bland annat Copenhagen Contemporary.

Bilden överst: Therese Willstedt, Regionteatern Blekinge Kronoberg, foto Lina Alriksson

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.