10 dec 2016
”Ännu en timme på tåget som ger mig en stund för skrivande och eftertanke. Jag erkänner, jag har det förspänt. Jag bor och verkar i Sörmland och Eskilstuna, vi har inga avstånd att tala om inom länet och goda kommunikationer ut ur länet. Att ta sig till Stockholm är, när allt fungerar, en lätt match!

Det är när man verkar i hela landet man märker av skillnaderna. Det är när man träffar engagerade människor från andra delar av landet man inser hur viktigt det är med infrastruktur. Att ta sig 10 mil kan vara ett elände, eller ”plätt lätt”, att ta sig 40 mil lika så. Allt hänger på hur samhället valt att prioritera på olika politiska nivåer och hur smart man varit när man funnit lokala lösningar.

Detta gäller naturligtvis de flesta samhällsfunktioner vi har. Det är hur väl vi samarbetar, resonerar oss fram till smarta, hållbara lösningar och hur vi till sist väljer att prioritera utifrån våra gemensamma resurser som avgör om vi lyckas utveckla eller avveckla.

Även kulturlivet är beroende av en infrastruktur. Vi behöver noder och nav som verkar runt om i landet och som kan upprätthålla en kompetens och mångfald även utanför storstäderna, som når ut till även den minsta lilla by och dess lokala mötesplats. Noder och nav som kan plocka upp och stödja lokala intressen och initiativ och bidrar till att så många som möjligt får ta del av kulturupplevelser också med nationella och internationella avsändare.

Kultursektorn behöver också bra möjligheter att förflytta sig fysiskt och via nätet. Digitaliseringen är viktig för utbyten och samarbeten, men kommer i mina ögon aldrig att kunna ersätta det verkliga mötet i stunden mellan scenkonsten och dess publik. Däremot kan digitaliseringen underlätta i kring- och förarbeten och också erbjuda möten med evenemang och föreställningar som stora delar av landets publik aldrig kan nå fysiskt.

2016 har varit ett väldigt intensivt verksamhetsår. Vi har arbetat hårt för att komma vidare med våra ambitioner från Länsteatrarnas sida. Vi har haft god dialog i vår organisation och ett väldigt fint samarbete med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Efter flera år av samtal går vi nu in i verkligt samarbete vilket känns fantastiskt!

Vi är alla tre organisationer tillsammanas arrangörer för, och djupt involverade i arbetet med projektet Folk och Kultur som ska leverera ett kulturpolitiskt konvent i februari 2018 i Munktellstaden i Eskilstuna. Där hoppas vi kunna sätta kulturfrågorna högt upp på agendan och centralt i samhällsdebatten.

Nu avrundar vi 2016 och lägger många nya erfarenheter i verktygslådan för framtiden.2017 kommer att kräva engagemang och stora arbetsinsatser. Vi hoppas få lite helgpaus och återhämtning innan det är dags att öka tempot igen för ett nytt intensivt och spännande verksamhetsår. Många utmaningar och möjligheter finns att ge sig i kast med och vi är beredda att jobba på!

Stort tack till alla som varit med på något hörn under året, alla insatser är viktiga för helheten! Var rädda om er, ladda batterier och väl mött igen efter årsskiftet!

God jul och gott nytt år!”

Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige


Åsa Kratz
(s) valdes till ordförande för Länsteatrarna i Sverige på Länsteatrarnas vårmöte 22-24 april 2015 i Östergötland. Åsa är ordförande i Scenkonst Sörmland, för landstingsfullmäktige samt i Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet i Landstinget Sörmland. Hon är också nyvald ersättare i Beredning för kultur och fritidsfrågor i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.