2 feb 2018
Nog finns det mål och mening i vår färd
Men det är vägen, som är mödan värd.

Få textrader som Karin Boyes kan så på pricken beskriva det som händer inuti- och omkring mig just nu! Det senaste året har jag lärt mig nya saker varje dag, lyckats med vissa saker, fått tänka om och göra rätt i andra. Skrattat, lärt känna nya fantastiska personer, tampats med tvivel och oro, men allra mest fyllts av energi och glädje.

Att drivas av en idé, att verkligen vilja göra skillnad och skapa något, att få förmånen att sträva mot målet tillsammans med andra som vill samma sak, är en ynnest.

Alla som arbetar med olika typer av projekt, oavsett i vad projektet består, som kastar sig ut utan säkerhetslina eller fallskärm vet ju att det är riskfyllt. Men vågar man aldrig prova, vad uppnår man då? Vi var några våghalsade som kastade oss ut, om fallskärmen hann vecklas ut helt innan vi nådde marken kommer vi veta först efter den 10 februari när vi stänger ner det första kulturpolitiska konventet.

Nu formligen rusar dagarna mot dagen D! Den stora dagen D då vi inom länsteatrarna tillsammans med våra medspelare länsmuseerna och regionmusiken, i samarbete med Landstinaget Sörmland och Eskilstuna kommun och mängder av andra aktörer, öppnar dörrarna till Folk och Kultur. Det är knappt att jag själv tror att det är sant, jag får nu och då nypa mig i armen för att känna att det är på riktigt! Det är valåret 2018 och vi har skapat en plattform för kulturpolitiska samtal, lärande och inspiration. Kulturpolitiken tar sig en plats.

Vi är ett gäng som kämpat intensivt för att skapa den plats för samtal som vi så länge pratat om saknats. Vår tro på att ett samhälle som vågar tänka utanför de fasta ramar och normer vi alla lever i och omgärdas av, ett samhälle som vågar använda kulturens möjligheter att bidra till en positiv samhällsutveckling kommer nu att lyftas fram och belysas. Vikten av det fria ordet, det fria uttrycket och skapandet av dialog och möten mellan människor som kanske aldrig annars möter varandra, kommer för några dagar, timmar och minuter vara i fokus.

Programmet inom ramen för Folk och Kultur är omfattande, engagemanget lika så! Att ett så stort intresse från så många olika aktörer skulle finnas hade vi inte vågat drömma om. Personligen är det med skräckblandad förtjusning jag ser fram mot den 7-10 februari. Har vi tänkt på allt och förberett oss för vad som komma skall på rätt sätt?

Det jag kan konstatera är att alla vi som handgripligen varit inblandade i projektet har gett allt och vi har några dagar kvar att slipa på det sista.

Jag längtar tills ni kommer, även om det är lite nervöst att bjuda in till ett så ”stort kalas”!

Väl mött i Eskilstuna!

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

 Nog finns det mål och mening i vår färd –
men det är vägen, som är mödan värd.

 Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

 På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

 Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.”

Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.