”I skrivande stund pågår de allra sista intensiva förberedelserna inför Folk och Kultur i Eskilstuna som går av stapeln 7-10 februari. Folk och Kultur är Sveriges största kulturpolitiska konvent som samlar massor av deltagare, utställare, föreläsare, beslutsfattare, kulturarbetare och många andra varje år. Länsteatrarna i Sverige finns så klart på plats alla fyra dagarna.

I år har vi en gemensam monter, vi tre organisationer som genom Kulturlyftet projektäger Folk och Kultur. Det innebär att tre starka organisationer för den regionala kulturen finns på plats i form av oss från Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd.

I tuffa, mörka och oroliga tider behövs kulturen mer än vanligt och därför är Folk och Kultur ett särskilt angeläget arrangemang och mitt ordförandeskap i Kulturlyftet känns hedrande och viktig.

Budskapet från regeringen om att även kulturen måste bidraga till statens kassa genom besparingar känns oerhört kärvt och snävt. Inga utsvävningar för kulturen som kan bidra till ökad inflation är det som gäller – men i mina ögon är knappast vår del av kakan särskilt inflationsdrivande. Snarare är det så att en satsning på kulturen och kulturarbetarna skulle bidraga till ett bättre samhälle och rent av en bättre vardag för många – inte minst för barn och unga.

När regeringen och överbefälhavaren varnade oss för krig, konstaterade media att de som var mest oroade och som hade mest funderingar och frågor över läget, var barn och unga. Vi vet att många frågor kan få sina svar genom en kulturupplevelse. Våra medlemsteatrar kan producera scenkonst som kan öka förståelsen för svåra frågor, starta upp samtal om komplicerade tankar eller få åhörare att bättre förstå sina egna känslor och reaktioner. Att våga satsa på kultur i sådana tider är också ett sätt att arbeta förebyggande. Ja, rent av ett sätt att mobilisera och öka beredskapen. Det är knappas att slösa pengar på en bortskämd kulturelit – som delar av den politiska ledningen i Norrköping uttryckt det…

Bland våra medlemmar har det utvecklats en oro för hur den tuffa ekonomin och avsaknaden av uppskrivningar i stödet från staten skall drabba verksamheten. I tider då de flesta av våra regioner dessutom går med enorma underskott i sjukvården, kommer kanske också det regionala stödet att minska. Ökade kostnader i form av hyror, löner och sådan som involveras i produktionerna verkar inte kunna kompenseras.

Blir det färre uppsättningar, färre turnéer och därmed centraliseringar av vår verksamhet till de större orterna? Blir det färre barn och unga som ges chansen att möta oss och våra föreställningar?

För oss i Länsteatrarna i Sveriges styrelse är detta viktiga frågor som vi tar oss an. För någon vecka sedan påbörjade vi bl.a. våra uppvaktningar av riksdagsledamöter i de olika partierna om sitter i riksdagens kulturutskott för att berätta om vad länsteatrarna runt om i landet gör, vilken vår organisation är, vilka behov vi har för att producera, betydelsen av att vi kan ge professionell scenkonst i hela landet, ge barn och unga möjligheten, att vi skapar arbetstillfällen utanför de stora städerna inom kulturområdet.

Syftet är så klart att försöka förbättra våra villkor och föra samtal om detta med så många beslutsfattare som möjligt. Vi fortsätter till dess vi samtalat med representanter för alla partier och vi kommer även att möta kulturministern i ett enskilt möte.

Säkert går vi vidare med fler beslutsfattare och kommer gärna också till er för att samtala med kommunala och regionala politiker. Har ni behov av detta hör då av er!

Ett annat viktigt ärende är förslaget på förändringar av Kultursamverkansmodellen – Kultursamhället.

Styrelsen för Länsteatrarna i Sverige har satt samman en arbetsgrupp, eftersom vi är remissinstans i frågan. Gruppen består av både förtroendevalda och teaterchefer och skall utifrån våra behov och vad vi ser i förslaget ställa samman ett remissvar. Ni är alltid välkomna att komma in med synpunkter kring förslaget, vilket vi också bett er om i ett särskilt mejl. Det är nämligen viktigt att vi får in kunskap om läget från flera av er, eftersom vi har så olika förutsättningar runt om i landet.

Just nu arbetar vi också intensivt med planeringen av vårmötet 10-12 april hos Folkteatern i Göteborg. Glöm inte att anmäla deltagande från både era styrelser och era chefer eller konstnärliga ledare. Dessutom hög tid att också boka hotell – allt finns i det utskick som ni fått i era mail – om ni inte fått detta så hör ni givetvis av er.

Förhoppningsvis ses vi redan denna vecka på Folk och Kultur – kom då förbi vår monter och samtala lite med oss. Dessutom finns det alltid tid för en fika på kaféerna i Arenan om du vill prata lite längre om saker som sker runt oss i våra verksamheter eller har idéer om vår verksamhet i vår gemensamma organisation. Som ordförande är det viktigt för mig att ni känner att det är ni medlemmar som äger organisationen och den blir inte starkare än vad vi tillsammans gör den till.

Tillsammans gör vi skillnad för kulturen, samhället, demokratin och yttrandefriheten.

Väl mött!”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige,
6 februari 2024

BIlden överst: Foto av Teodor Uitto.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.