18 december 2019
”Kommer hem varm och glad efter Estrad Norr fantastiska jul- och musikföreställning, Absolut Jämtland. Vi närmar oss julen och i många fall infaller nu en paus i arbetet att producera och visa föreställningar på länsteatrarna. Dock inte överallt – på men del håll spelas särskilda julföreställningar, men också ordinarie föreställningar för scenkonstsugen publik. Tack vare våra länsteatrar kan denna särskilda upplevelse av scenkonst i juletid bli verklighet – som alltid handlar det om att den lokalt och regionalt förankrade scenkonsten känner sin omgivning.

Kultur i hela landet är en prioriterad fråga för regeringen. Landsbygdskommittén har pekat på kulturens betydelse för utveckling av hållbara och attraktiva livsmiljöer för hela landet, men uppdraget visar sig vara svårt att förverkliga fullt ut. Fysiska och geografiska hinder är en aspekt, men betydelsefullt är också hur dynamiken ser ut mellan kulturlivets olika aktörer, beskriver Myndigheten för Kulturanalys i sin rapport Kulturens Geografi.

Scenkonstinstitutioner är i huvudsak belägna i täta kommuner och i de tre storstäderna och till övervägande del i kustlandskapet och i mellersta Sverige. Scenkonstinstitutionernas verksamhet är mer omfattande än att bara producera och arrangera föreställningar och konserter för publik; exempelvis förekommer introduktioner till föreställningar, publiksamtal, öppna hus och workshops. Flera scenkonstinstitutioner anordnar även aktiviteter som främjar invånarnas egna utövande, såsom engagemang i ungdomsorkestrar, amatörensembler, körer och samarbeten med skolor.

Åter igen blir det då uppenbart hur viktig lokalkännedomen är för att anpassa all den verksamheten till det som kan vara viktigt i olika delar av landet.

I många regioner blir länsteatrarnas turnéer allt viktigare för att människor utanför tätorterna skall få uppleva professionell scenkonst – inte minst för barn och unga, som inte alltid med självklarhet får scenkonstupplevelser till sig. Turnéer är kostsamma och kräver dessutom en bra infrastruktur i form av spelbara lokaler runt om i regionerna. det krävs också arrangörer, som är otroligt viktiga för vår verksamhet. Arrangörsföreningar i olika former riskerar dessutom att försvinna, när traditionen inte alltid lyckas överföras från de allt äldre arrangörerna till yngre…

Förutom allt spännande som sker i juletid hänger våra länsteatrar med ordentligt i samhällsutvecklingen och sätter upp spännande föreställningar så som exempelvis Norrdans dansföreställning av Greta Thunbergs tal, Ung Scen / Öst som bjuder in till scenkonstfestival och Regionteatern i Blekinge som fyller 50 år.

För oss i Länsteatrarna i Sveriges styrelse finns nu ett antal utmaningar som vi tar oss an sedan höstmötet hos Estrad Norr som handlar om att ytterligare synliggöra, skapa förståelse för nyttan av länsteatrarna, framföra utmaningar, samtala med beslutsfattare och skapa bra förutsättningar för en fri scenkonst.

Vi har under den senaste tiden bland annat uppvaktat SVT kring deras närvaro i hela landet, vi har uppvaktat organisationen Sveriges Kommuner och Regioner där vi fick presentera Länsteatrarna och nyttan med oss, samt våra utmaningar. Presentationen gjordes inför SKR:s beredning för kultur och fritid.

Inom kort kommer vi dessutom att möta kulturministern för fortsatta samtal om bland annat ekonomi och uppdrag.

Så här inför lite ledighet, känner jag som ordförande vilken ynnest det har varit att under året få inneha ett av de allra roligaste och viktigaste uppdragen man kan ha. Inom mig känner jag på mig att 2020 blir ett spännande scenkonstår, ett år med många möjligheter och många tillfällen att tala om regional scenkonst.

2020 skall vi synas rejält på alla fronter och jag hoppas kunna vara ute hos en del av er för att lära mig mer om all verksamhet! Tillsammans måste vi dessutom föra kampen om den fria kulturen och våga ställa politiker inför frågan vad de är beredda att göra i den kampen, som ytterst är en demokratifråga!

Nu får vi en liten tid att andas ut, dricka glöggen, kanske äta julmat, träffa nära och kära.

Ta tillfället i akt – sedan drar vi igång igen!

Sköt om er i jul och nyår!”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.