Robert Uitto, foto Teodor Uitto

12 juni 2019
”Så kom det sig att en man från mellersta Norrland fick frågan: -Kan du tänka dig att kandidera som ordförande för Länsteatrarna i Sverige…? En fantastisk fråga. En utmaning. Och självklart möjligheter…

Nu sitter jag här och formulerar min första krönika som relativt nyvald ordförande med huvudet fyllt av tankar kring uppdraget, kring vår organisation och kring kulturens och länsteatrarnas framtid. Det är både små och stora tankar som flyger genom huvudet på en kulturpolitiker som under ett antal år både politiskt ansvarat för kulturen i vårt landsting och numera Region Jämtland Härjedalen som regionråd i opposition.

Jag har sett kulturens kraft som ordförande under ett antal år för Estrad Norr och för våra två folkhögskolor – men också kampen för att klara ett viktigt uppdrag i ett enormt stort glesbygdslän med stora avstånd när det kommer till turnéer.

Kulturen har varit det ena stora uppdraget som jag har haft, men vid sidan av det har det också handlat om EU och de EU-frågor som på olika sätt påverkar en region av vår storlek. Inför EU-valet har det för min del handlat mycket om att tala om öppenhet, solidaritet och yttrandefrihet – de hot som strömningar i Europa faktiskt står för – både gentemot kulturen, men också mot den fria pressen och de fria nyhetskanalerna i Europa. När museer får tydliga politiska utställningsuppdrag eller när journalister eller kulturarbetare hotas och jagas, då är vi i ett läge där organisationer som Länsteatrarna i Sverige måste våga ta ställning för den fria kulturen – i inte minst som en måttstock för det demokratiska samhället!

Vi har i det sammanhanget ett alldeles särskilt uppdrag som medlemsorganisation för våra länsteatrar, där föreningen måste vara tydlig i stödet till den fria kulturen. Vi kan inte acceptera det minsta hot mot våra anställda, mot dramatiker, regissörer eller länsteatrarna som helhet – ändå vet vi att det förekommer och det behöver lyftas som en viktig fråga.

Uppgifterna är många och i skrivande stund är jag på väg till mitt första styrelsemöte med Länsteatrarna i Sverige, där vi kommer att ta upp diskussioner som medlemmarna initierade på vårmötet kring stadgar, vår roll, stärkt lobbyarbete för att göra organisationen och våra teatrar kända, samtal om deltagande i paneldebatter, verksamhet på Almedalen, Scenkonstchefsmöte, Dialogmöte och Höstmötet – arrangemang jag hoppas att många av er kommer till…

Som ni ser är agendan full! Men det måste också finnas tid för reflektion, kunskapsinhämtning och möten mellan mig och alla er i hela landet. Min ambition är att kunna besöka landets länsteatrar, lära känna utmaningar, personal och behov.

Bjud gärna in mig! Jag kan givetvis inte hinna med alla medlemmar under detta verksamhetsår – men säkert några, som kan ge mig än bättre kunskap om våra förutsättningar inför det lobbyarbete som behöver göras gentemot myndigheter, regering, politik – men även gentemot allmänhet och publik.

Vi gläds också över att kunna anställa Michael Johansson som verksamhetsledare för Länsteatrarna i Sverige. Michael har ju tidigare arbetat hos oss och får nu uppdraget som verksamhetsledare för tiden fram till 31 juli 2020, enligt ett enigt beslut i styrelsen.

I dagarna har vi haft ett fantastiskt sommarväder i hela landet, vilket påminner om alla de sommarturnéer, konserter och produktioner som kommer att genomföras. Runt om i landet producerar våra länsteatrar högkvalitativa föreställningar, som är värda fler besökare – även från andra delar av landet. Min vision är att våra föreställningar skall kunna bli så omtalade att de lockar människor på samma sätt som teaterresorna till våra storstäder gör. Ett fantastiskt exempel av många på detta är Den stora branden som sattes upp på Västmanlands Teater – nu möjlig att också avnjutas på SVT Play.

Trevlig teatersommar på er – vi ses på alla föreställningar! Men också på alla de kommande arrangemang som vi har framför oss under året.”

Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige

Bilden ovan: Robert Uitto, foto Teodor Uitto

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.