4 feb 2019
” Nu har då Sveriges demokratiska system rörande allmänna val prövats, kanske hårdare och längre än landets röstberättigade och vi som är politiskt aktiva tidigare har upplevt. Det har tagit ovanligt lång tid att få till samarbeten på så väl lokal, som regional nivå och nu har det till slut formerats en regering. Jag tycker det känns bra, trots att kritiken och farhågorna haglar både från vänster och höger, ingen är nöjd och det kanske är det som är grejen?

Jag har varit föreningsaktiv ruskigt länge. Fackligt och politiskt aktiv skapligt länge. Jag har lagt motioner och närt idéer varav några röstats ner, och andra fått gehör. Jag har fått lära mig att respektera att vi människor är olika, att vi värderar olika saker och har olika drömmar och drivkrafter. Jag har varit glad, arg, ledsen och ibland har jag till och med uppgivet och tappert försökt att inte tänka bittra tankar de gånger jag blivit ruskigt besviken, både på mig själv och andra.

Under fem år hade jag förmånen att sitta i en facklig förbundsstyrelse på nationell nivå som hade en lugn och mycket klok ordförande. Vid ett tillfälle när jag uttryckte frustration över tingens ordning och att andra företrädare inte gjort vad de hade lovat och inte dragit sitt strå till stacken, tittade han på mig, log lite snett och sa med lugn röst: ”Vet du Åsa, vi får de företrädare vi förtjänar.”

Han hade så rätt. Jag vet att jag ibland har synpunkter på andra, men är jag alltid beredd att själv kliva fram och ta ansvar? Tveksamt. Detta är ett symptom som jag tycker mig se lite här och där, så väl i föreningslivet som på arbetsplatser och i partipolitiken. Det är lätt att sitta på läktaren och ha synpunkter på andra, men är jag själv beredd att göra en insats och kavla upp ärmarna?

Väljarna har röstat, det finns inga tydliga, sedan tidigare kända, alternativ som fått egen majoritet och då får man börja arbeta annorlunda för nya vägar framåt. Vi har våndats och vi har väntat. Jag ska erkänna att jag är glad att det parti jag företräder hållit fast vid att inte göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Jag är glad för att det finns andra partier som gjort samma val, det tror jag är viktigt för att vi även i framtiden ska fortsätta att leva i en öppen demokrati.

En kulturminister är utsedd. En kvinna som är okänd för det stora flertalet, men som enligt min uppfattning har stor kunskap om förutsättningarna vad gäller tillgången till professionell kultur och möjligheterna för våra konstnärer att verka i hela landet. Hon är en kvinna som i kraft av sina år i den regionala och nationella kontexten genom Kultur och fritidsberedningen på SKL har direkta erfarenheter från den lokala kulturpolitiken .

Amanda Lind har under förra mandatperioden varit partisekreterare för Miljöpartiet, hanterat en för sitt parti turbulent tid och av det jag sett, har hon mött utmaningarna på ett lugnt, tryggt och balanserat sätt. Hon är utbildad psykolog och jag hoppas innerligt att den kompetensen kan hjälpa henne att hantera alla de ogrundade påhopp hon fått utstå initialt i samband med att hon presenterades som minister! Att Amanda har ett eget intresse och engagemang i skapande på sin fritid, ser jag som en väldigt bra kombination för det uppdrag hon nu fått att hantera.

Jag har förväntningar på vår nya kulturminister och ser fram emot en bra dialog. Jag har noterat hennes uttalanden om vikten av att stärka kultursamverkansmodellen för att säkerställa en stark kulturell infrastruktur i hela landet. Jag vet att hon har koll på läget och hoppas hon ska ta kampen för utgiftsområde 17, och då särskilt för samverkansmodellen, i kommande statsbudgetar.

Jag ser fram emot att få träffa Amanda Lind när hon kommer till Folk och Kultur. Då ska jag be henne hänga med på en ”kalenderbingo” och så ska vi hitta en tid för att prata regional och nationell kulturpolitik. Vi har allt att vinna och absolut inget att förlora på en god dialog om framtiden, demokratin, konsten och kulturen. Ser fram emot det samtalet och tror mig veta att kulturministern gör detsamma!”

Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.