”Mörkaste november, stormigt, blött och kallt. Inte bara klimatmässigt utan också politiskt. Regeringsfrågan är ”het” men samtalsklimatet tycks svalt eller rent av kallt på det nationella planet. Nu skickas kravlistor och motbud kors och tvärs mellan partierna och ingen vet hur det faktiskt kommer attsluta. Kanske kommer vi stå inför ett nyval, i skrivande stund är det svårt att veta.

Har man ingen nyvald regering har man heller ingen ny- eller omvald kulturminister. Budgeten som läggs fram av övergångsregeringen ger inga direkt utökade ramar. Dessutom har det annonserats att alternativa budgetar är att vänta, vilka förmodligen inte heller kommer att ge just kultursektorn några kraftfulla ekonomiska tillskott under 2019.

Det vi kan konstatera är att vi verkar i en tid då kulturens förmåga att skapa möten, dialog och bidra till ett öppet demokratiskt samhälle borde tas till vara. Utan ett vitalt och hållbart kulturliv i hela landet riskerar motsättningarna i samhället växa sig starkare och skillnader mellan stad och land att bli allt större. Utan kultur avstannar samhällsutvecklingen och det bildas demokratiska underskott.

Vi i de nordiska länderna, och då kanske särskilt i Sverige, har en stark demokratisk tradition. Den svenska modellen har inneburit, inte bara stark utveckling på svensk arbetsmarknad och ett relativt högt välstånd, utan också ett starkt förenings- och kulturliv som verkat som ett kitt i samhället. När nu inte allt går så fort och smidigt som vi är vana vid, blir vi otåliga och talet om politiskt kaos och kollaps kommer i omlopp.

Jag vill ändå tro att allt kommer att lösa sig till det bästa. Ingen partiledare har som målsättning att sätta käppar i hjulet för samhällsutvecklingen. Man har olika ideologiska utgångspunkter, olika sätt att se på hur samhället på det hela ska fungera och hur det bör organiseras. Vissa frågor och grundidéer förenar, andra splittrar. Så har det alltid varit och så kommer det förmodligen att fortsätta vara.

När en ny kulturminister är utsedd är det första vi ska göra från Länsteatrarnas sida att ta kontakt, påvisa vad våra scenkonstinstitutioner kan bidra med över hela landet och beskriva på vilket sätt våra verksamheter medverkar till att bygga vidare det demokratiska samhället. Den infrastruktur läns/regionteatrarna utgör är en omistlig del för ett starkt samhällsbygge och en vital demokrati!

Jag hoppas ni alla får lite ledigt i samband med kommande helger, oavsett vilken religion ni bekänner er till, eller om ni inte bryr er om religion alls. Vinterns mörker kräver lite vila, möten med vänner och själslig laddning inför det nya kommande året. Var rädda om varandra, se varandra och besök en vän eller släkting ni inte sett på länge. När den politiska vintertiden är över ska vi också ha krafter att möta vårljuset som vi vet kommer, och det ganska snart!

Passar på att tillönska er alla en god jul, ett gott slut på 2018 och ett gott nytt scenkonst- och politikerår 2019!”

Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige

Foto Erik Unnerdal

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.