Vad tycker de unga om en kulturpolitik som låtsas prioritera dem, men som egentligen premierar vuxna? Regionteater Väst och Unga Klara bad barn och unga skriva brandtal och arrangerar nu ett brinnande viktigt samtal om barnens rätt till kultur på Folk och Kultur den 11 februari.

Vi passade på att ställa några frågor till Monika Milocco, konstnärlig chef dans på Regionteater Väst, som medverkar i samtalet!

Kulturpolitiken skall prioritera barn och unga – men Kulturskolerådets kartläggning visar något helt annat. Huvuddelen av de offentliga kulturpengarna går till vuxna. Samtidigt har barn och ungas behov av, och rätt till, scenkonst under pandemin blivit allt mer akut.

Ja, vad tycker de unga själva, om en kulturpolitik som låtsas prioritera dem men som egentligen premierar vuxna? Det kommer Monika Milocco, konstnärlig chef dans Regionteater Väst, Julian Vigil, pedagog Unga Klara, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet och Conny Brännberg, ordförande kulturnämnden Västra Götaland, att ta upp under ett panelsamtal på det digitala kulturkonventet Folk och Kultur den 11 februari kl. 13-14.

Regionteater Väst och Unga Klara skickade för en tid sedan ut en uppmaning till barn och unga mellan 6–18 år att svar på frågan: Vad vill du säga till kulturministern? Brandtal efterlystes: ”Om du hade 2 minuter att hålla ett brandtal till kulturministern, vad skulle du säga? Vad tycker du är vår tids viktigaste fråga? Har du tankar om konst och kultur? Hur skulle du vilja att kultur var en del av din vardag och en del av samhället? Talen kommer att ligga till grund för ett viktigt samtal med makthavare om barn och ungas delaktighet i scenkonsten. Din röst är viktigt. Gör den hörd!”

På seminariet på Folk och Kultur den 11 februari kl 13-14 kan du höra återgivningarna av ungdomarnas brandtal till kulturministern. Ett brinnande viktigt samtal om barnens rätt till kultur!

Monika Milocco är konstnärlig chef för dans på Regionteater Väst (och har precis fått sitt uppdrag förlängt med tre år till med start 2023) och medverkar i seminariet Vuxnas självklara rätt till kultur? som Regionteater Väst arrangerar tillsammans med Unga Klara på Folk och Kultur. Vi ställde några frågor!

Monika Milocco, foto Daniel Andersson.

Hej Monika! Först och främst ett stort grattis till förlängt uppdrag som konstnärlig chef dans i ytterligare tre år! Hur ser framtiden ut på Regionteater Väst Dans?
– Ja, det är otroligt roligt att få fortsätta arbetet på Regionteater Väst. Fortsätta utveckla arbetet med scenkonsten, det pedagogiska arbetet samt dans och hälsa vi har med Scenkonst plus och att få med barnens röst i arbetet på olika sätt. 

Regionteater Väst är en fantastisk arbetsplats där vi arbetar med viktiga frågor och tillsammans skapar en bra arbetsmiljö. Vi har från och med detta år kunnat utöka vår dansensemble – en otroligt nyfiken och kreativ grupp som ska få fortsätta träffa olika koreografer och skapa olika dansföreställningar för, av och med barn och unga. Jag ser också fram emot att få fortsätta arbeta med Nadja Hjorton, konstnärlig chef teater, och se hur vi kan utveckla scenkonsten på Regionteater Väst tillsammans.

Även om vi på Regionteater Väst varit igång under de senaste två årens utmaningar med både föreställningar, workshops, samtal med mera – så ser jag fram emot att få arbeta vidare med ny energi och ge barnen vad dom har gått miste om mycket under dessa år. Dom behöver scenkonst och kultur!!! 

I den allra närmsta framtiden kommer Regionteater Väst att arrangera ett seminarium på Folk och Kultur tillsammans med Unga Klara, med rubriken Vuxnas självklara rätt till kultur? Ska det inte vara UNGAS självklara rätt till kultur?
– Ja de vuxnas rätt till kultur ifrågasätter vi ju sällan. Huvuddelen av kulturpengarna går till denna målgrupp. Barnens behov och rätt till scenkonst prioriteras inte på samma sätt och efter pandemin har det också blivit en akut fråga. Deras rätt till kultur är inte självklar och den har under de senaste åren fått stå tillbaka mer än någonsin. Frågan är också hur mycket vi lyssnar till barnen och deras behov och önskemål av att utöva, uttrycka sig och uppleva kultur.

Därför ville vi få in barnens perspektiv och göra ett samtal där deras tankar, frågor och önskemål fick stå i centrum.

Ni har vänt er direkt i ett upprop till unga i åldern mellan 6–18 år och efterfrågat deras tankar och åsikter om deras rätt till och behov av kultur. Ni har bett dem skriva brandtal. Kan du berätta lite om hur gensvaret har varit och hur resultatet har blivit?
– Vi har fått in c:a 25 tal från ungdomar i åldrarna 13-18 år. Dom kommer ifrån både Stockholm och olika platser i Västra Götaland. 

– Talen handlar mycket om hur mycket kultur betyder för dom och att dom tycker att det ska satsas mer resurser på kultur för barn och unga! Att kultur ger dom möjlighet att uttrycka sig, reflektera, uppleva, samtala och må bra. Att det ger dom gemenskap, mötesplatser och får dom att utvecklas som personer och tillsammans. Samt att det är en demokratisk rättighet – alla barn har rätt till kultur! Det finns mycket angelägenhet i talen – kultur är viktigt för dom! Och dom ser gärna att det fanns mer kultur i skolan, både att se och utöva.

Hur kommer ni att presentera detta på Folk och Kultur?
– Vi har valt några av talen som vi sedan filmat in med hjälp av ungdomar på Borås Kulturskola. Dessa kommer vi att ha med tillsammans med mina och Julian Vigils (från Unga Klara) tankar och reflektioner från de andra talen. Utifrån allt detta kommer vi sedan att samtala med de medverkande politikerna och tjänstepersonerna i panelen. Det blir alltså ett livestreamat samtal, men med de ungas tal med i text och bild. Det kommer att bli ett viktigt samtal! Ett samtal med barnens rättigheter i fokus.

Seminariet Vuxnas självklara rätt till kultur? äger rum den 11 februari kl 13-14.

Med Monika Milocco, konstnärlig chef dans Regionteater Väst, Julian Vigil, pedagog Unga Klara, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet och Conny Brännberg, ordförande kulturnämnden Västra Götaland.

Se hela programmet för Folk och Kultur här.

Läs mer om Regionteater Väst här.

Monika Milocco, foto Daniel Andersson.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.