Vilka publikgrupper vill vi nå i framtiden och vilka berättelser är angelägna för dem? Hur kan scenkonsten förnyas, utvecklas och fortsätta nå ut i det landskap som Västerbotten är idag jämfört med på 1900-talet? Detta är frågor som Västerbottensteatern vill titta närmare på tillsammans med  bland andra Umeå universitet.

När Skellefteås nya kulturhus står klart 2019 är det precis 50 år sen Riksteaterns Västerbottensensemble startades i Skellefteå 1969. Uppdraget då var klart och tydligt formulerat och helt i linje med tidsandan och de kulturpolitiska ambitioner som sedan resulterade i 1974 års kulturproposition. Scenkonsten skulle lokalproduceras och nå ut till de eftersatta människorna i glesbygden. Barn och unga var, då som nu, den högst prioriterade målgruppen.

Idag, snart femtio år senare, arbetar Västerbottensteatern i stor utsträckning med samma målsättningar men står också inför nya utmaningar. Urbaniseringen pågår oavbrutet och glesbygden blir allt glesare. Publiken är idag mer heterogen än någonsin tidigare och Västerbotten får just nu många nya invånare från hela världen. I dialog med bland annat Umeå universitet planeras därför ett forskningsprojekt med publik- och arrangörsutveckling i fokus.

Xenofoben, UngHästen, Västerbottensteatern, foto Sofia Lindblom

Xenofoben, UngHästen, Västerbottensteatern, foto Sofia Lindblom

Arbetet har precis påbörjats och Västerbottensteatern ser fram emot gemensamma samtal om arrangörs- och publikutveckling på det kommande höstmötet 11-13 november på Norrbottensteatern i Luleå!

Vill du veta mer? Kontakta robert.herrala@vasterbottensteatern.se

Västerbottensteatern

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.