Vilka publikgrupper vill vi nå i framtiden och vilka berättelser är angelägna för dem? Hur kan scenkonsten förnyas, utvecklas och fortsätta nå ut i det landskap som Västerbotten är idag jämfört med på 1900-talet? Detta är frågor som Västerbottensteatern vill titta närmare på tillsammans med  bland andra Umeå universitet.

När Skellefteås nya kulturhus står klart 2019 är det precis 50 år sen Riksteaterns Västerbottensensemble startades i Skellefteå 1969. Uppdraget då var klart och tydligt formulerat och helt i linje med tidsandan och de kulturpolitiska ambitioner som sedan resulterade i 1974 års kulturproposition. Scenkonsten skulle lokalproduceras och nå ut till de eftersatta människorna i glesbygden. Barn och unga var, då som nu, den högst prioriterade målgruppen.

Idag, snart femtio år senare, arbetar Västerbottensteatern i stor utsträckning med samma målsättningar men står också inför nya utmaningar. Urbaniseringen pågår oavbrutet och glesbygden blir allt glesare. Publiken är idag mer heterogen än någonsin tidigare och Västerbotten får just nu många nya invånare från hela världen. I dialog med bland annat Umeå universitet planeras därför ett forskningsprojekt med publik- och arrangörsutveckling i fokus.

Xenofoben, UngHästen, Västerbottensteatern, foto Sofia Lindblom

Xenofoben, UngHästen, Västerbottensteatern, foto Sofia Lindblom

Arbetet har precis påbörjats och Västerbottensteatern ser fram emot gemensamma samtal om arrangörs- och publikutveckling på det kommande höstmötet 11-13 november på Norrbottensteatern i Luleå!

Vill du veta mer? Kontakta robert.herrala@vasterbottensteatern.se

Västerbottensteatern

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.