Nu startar den tredje upplagan av Folk och Kultur. Kronprinsessan Victoria är kulturkonventets officiella beskyddare och kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger. Det blir seminarier, diskussioner och samtal under fyra späckade dagar i Munktellstaden i Eskilstuna 5-8 februari. Du kan också mingla, workshoppa, se föreställningar, pyssla och pröva på olika handverk på stora utställartorget samt lösa melodikrysset live tillsammans med programledaren Anders Eldeman!

Länsteatrarna kommer att synas ordentligt med en stor monter på utställartorget  där vi informerar om Länsteatrarna i Sverige och visar upp våra medlemmars verksamhet.

– Det är en  bra möjlighet för oss att visa upp länsteatrarna som Sveriges största scen med allt vad vi gör för att leverera professionell scenkonst i hela landet, som en viktig del i den kulturella infrastrukturen, säger Michael Johansson, verksamhetsledare.

– Kom förbi och säg hej, här finns plats för att mötas och diskutera frågor som rör länsteatrarna!

Bland alla programpunkter kan vi nämna att Länsteatrarna i Sverige samarrangerar seminariet Barnen som sviks av kulturpolitiken och Vittnesmål från den kulturpolitiska myllan och att representanter från Länsteatrarna medverkar på flera seminarier och samtal. Giron Sámi Teáhter arrangerar både mingel och kulturpolitisk toppmöte, Scenkonst Sörmland medverkar med flera arrangemang och visar även dansföreställningen Verkningar. Regionteater Väst spelar sin föreställning Från Ö till Ö .

Foto Lina Ikse, Titti Grahl, José Figuero.

Länsteatrarna i Sverige på Folk och Kultur 2020
Du träffar oss i vår monter på utställartorget. Montern fungerar som vår mötesplats under hela Folk och Kultur där vi informerar om våra medlemmars verksamhet.  Vi kommer också att arrangera samtal om aktuella ämnen i montern – i det mindre formatet.

Tillsammans med Svenska ASSITEJ, Teatercentrum och Danscentrum arrangerar Länsteatrarna Barnen som sviks av kulturpolitiken torsdag den 6 februari kl 11:30 på Torget, Munktell Science Park. Många svenska skolelever får inte se en enda teater- eller dansföreställning under hela sin skoltid. Skillnaderna mellan skolor, mellan kommuner, mellan regioner är mycket stora. I grannlandet Norge lyckas man bättre. Vad kan vi lära av den norska modellen?  I seminariet medverkar Sverker Härd, direktör på Myndigheten för Kulturanalays, Ådne Sekkelsten, verksamhetsledare på Scenekunstbruket samt ledamöter av Riksdagens kulturutskott.

Seminariet Vittnesmål från den kulturpolitiska myllan arrangeras av Koalition för kulturdebatt där Länsteatrarna i Sverige ingår, torsdag 6 februari kl 14:30 i Scenkonst Sörmlands Blackbox. Den lokala kulturpolitiken har hamnat i blickfånget för debatten under 2019, genom kraftiga nedskärningsbeslut och utmaningar mot principen om armlängds avstånd. Vi står inför stora utmaningar i landet för att få kommunernas budgetar att gå ihop. Decentralisering av kulturen med kultursamverkansmodellen gör också att ansvaret för kommunen att göra prioriteringar och bedömningar ökar. På detta seminarium kommer personer med inblick i kulturpolitiken ge sin syn på förutsättningarna för att bedriva ett aktivt kultur och bildningsarbete. Medverkar gör David Winerdal (KD), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Södertälje, Johan Rocklind (S), kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd i Gnesta och Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Flera av de som ingår i Länsteatrarna i Sveriges styrelse eller personer som på annat sätt representerar länsteatrarna kommer också att medverka i en rad olika programpunkter. Länsteatrarnas ordförande Ordförande Robert Uitto delar till exempel i panelen i programpunkten Kultur – när pengarna sinar? som arrangeras av Myndigheten för kulturanalys onsdag 5 februari kl 15:30 i Munktellsalen, Hotell Bolinder Munktell. Här tas frågan upp om kulturens utveckling i relation till de nationella kulturpolitiska målen. Det ekonomiska utrymmet är snävt och framtiden osäker. Hur hanterar vi en snävare ekonomi? Vilket ansvar har olika politiska nivåer? Är kultursamverkansmodellen ett redskap eller ett hinder? Övriga medverkande är Christer Nylander, ordförande Kulturutskottet (L), Conny Brännberg, ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen, Lars Stjernkvist, kommunalråd Norrköping (S), Lawen Redar, tredje vice ordförande Kulturutskottet (S), Sverker Härd, myndighetschef Kulturanalys. Moderator är Karin Dalborg.

Scenkonst Sörmland, Verkningar, foto José Figueroa

Scenkonst Sörmland på Folk och Kultur
När nu Folk och Kultur drar igång i Eskilstuna så är vi ju faktisk hemma hos Scenkost Sörmland! Muntellstaden är hemmabasen från vilken Scenkonst Sörmlands omfattande turnéverksamhet utgår. 2014 invigdes det nya produktionshuset som bland annat inhyser en black box och en konsertsal.

Scenkonst Sörmland visar dansföreställningen Verkningar av koreografen Jannine Rivel. Jannine har i flera år intresserat sig för våra fem sinnen och hur de samverkar. Nu har hon skapat en dansföreställning på temat tillsammans med musikern Xenia Kriisin och ljusdesignern Åsa Holtz. Se den torsdag 6 februari kl 14:30 på Eskilstuna teater!

I Scenkonst Sörmlands projekt Vart är vi på väg? möter musikerna Åsa Karlberg och Lennart Söderlund publiken på bussen. Åsa och Lennart spelar korta musikstycken för flöjt och elgitarr, och det är inte en förutbestämd linjekarta utan känslan i stunden som avgör vilka vägar vi tar och vilka hållplatser vi stannar på. Musiken skapar mötet, mötet skapar samtal.

Folk och Kulturs tema för 2020 är Barn och Unga och Scenkonst Sörmland medverkar med flera programpunkter som rör barn, bland annat ett seminariet om barns rätt till konst; Vad ska vi med barnteatern till? Tja, vad ska vi med barn till? torsdag 6 februari kl 13 i Scenkonst Sörmlands Blackbox, tillsammans med Unga Klara.

Maria Weisby foto Micke Sandström

Medverkar gör Maria Weisby, konstnärlig chef Scenkonst Sörmland, Farnaz Arbabi, konstnärlig ledare Unga Klara, Stefan Hansen, VD Unga Klara, Christer Nylander, kulturpolitisk talesperson för Liberalerna och Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Maria Weisby, i programförklaringen för seminariet Vad ska vi med barnteatern till? Tja, vad ska vi med barn till? står det att konst för barn och unga alltid undervärderas. Vad menar ni med det?
-Nu när Barnkonventionen blivit lag vad innebär det i praktiken? frågar sig Maria Weisby, konstnärlig chef för Scenkonst Sörmland.

– Det är ett antal institutioner på regional nivå som vi  på Scenkonst Sörmland som satsar mycket på barn och ungdom. Vi bjuder in de viktiga fria grupperna till vårt digra uppdrag som innebär att alla mellan 5-15 år SKA ha två scenkonstupplevelser årligen. Unga Klara som är utsedd till nationell scen turnerade hos oss under förra året som en del i vårt gemensamma utvecklingsarbete. De turnerade även på  flera olika platser över hela landet och också internationellt. Jag är stolt över vår väl utvecklade teater för barn och ungdom i vårt land och nu om nånsin är det dags att det uppmärksammas!

Maria Weisby medverkar även i seminariet Är den dramatiska texten på utdöende som arrangeras av Colombine Teaterförlag fredag den 7 februari kl 10 i konsertsalen på Scenkonst Sörmland. Medverkar gör också dramaturgerna Lena Nylén Tyrstrup och Emma Broström samt regissören  Viktor Tjerneld.

Varför är det angeläget att ta upp frågan om vad den nutida originaldramatiken har för roll i dagens teaterliv?
– För att nå publik arbetar vi med igenkänning och dramatiserar händelser, böcker och filmer som exempel, säger Maria Weisby.

– Men då kommenterar vi något som redan nått en publik. Vi ligger inte före och visar på något som kan hända eller sker i det fördolda eller bara inom en människa. Vad betyder det för dramatikens utveckling? Hur mycket originalverk skrivs det i Sverige?

Ja, kom och lyssna och bilda dig din egen uppfattning!

Regionteater Väst, Från Ö till Ö, foto Lina Ikse

Regionteater Väst på Folk och Kultur
Regionteater Väst kommer till Folk och Kultur med föreställningen Från Ö till Ö som visas fredag 7 februari kl 10 och kl 13 i Scenkonst Sörmlands Blackbox. Från Ö till Ö hade premiär 2017 och nästan 4000 barn runt om i Västra Götaland har sett den.

Från Ö till Ö bygger mycket på publikens egen medverkan. De får ta ställning till alla möjliga och omöjliga slags frågor, fram till det slutliga avgörandet: Om det gällde liv och död, vems liv skulle vara mest värt att rädda? Från Ö till Ö behandlar människors värde, bedömningsgrunder och gemensamma filosofiska utmaningar. Är det mer som förenar oss än som skiljer oss åt?

Jan Coster och John Lahlér, foto Lina Ikse

Föreställningens skådespelare och medskapare är Jan Coster och John Lalér.

Varför tycker ni att det är viktigt att visa föreställningen i detta sammanhang?
– Vi tycker att Folk och Kultur är en viktig kulturpolitisk plattform för den aktuella samhällsdebatten. I föreställningen Från Ö till Ö får vi ta plats i en moralfilosofisk arena där vi alla utmanas och måste fundera på vilket samhälle vi vill ha i framtiden, säger Jan Coster och John Lahlér.

– I tider av ökat utanförskap känns föreställningens frågor kring hur vi värderar och bedömer varandra relevanta i sammanhanget. Konventet är också ett bra tillfälle att lyfta betydelsen av kvalitativ scenkonst för barn och unga.

Från Ö till Ö har beskrivits som ”en moralfilosofisk undersökning om människors värde”. Kan ni berätta lite hur ni har tänkt kring temat och hur ni har anpassat det efter målgruppen?
– Vi har funderat kring begreppet ”Alla människor är lika mycket värda”, säger Jan Coster och John Lahlér.

– Men vi lever inte alltid som vi lär utan sorterar och bedömer utan eftertanke. Vi vill uppmuntra eftertanken. I vårt arbete med den här målgruppen har vi fokuserat på leken som en ingång. Att värdera prestationer är lätt men sen blir det komplexare. Alla människor är lika mycket värda, eller?

Regionteater Väst deltar också i Folk och Kultur med workshoppen Vem bestämmer över konsten i det offentliga rummet? fredag 7 februari kl 11:30 i Ångvälten, Hotell Bolinder Munktel. Regionteater Västs vd Susanna Dahlberg är föreläsare och en av initiativtagarna till workshopen. Susanna har skrivit den uppmärksammade masteruppsatsen ”What is the length of an arm” för Handelshögskolan i Göteborg. Med uppsatsen som utgångspunkt får deltagarna möjlighet att fördjupa sig i ämnet. Medverkar gör också Eva Pettersson, konsulent för kultur och samhällsutveckling vid Kultur i Väst.

– Diskussionerna om kulturpolitik och konstens oberoende förs i många forum just nu, säger Susanna Dahlberg.

– Med workshopen som vi arrangerar tillsammans med Västra Götalandsregionen hoppas vi bidra till en fördjupning. Deltagarna kommer jobba med sina egna värderingar och frågeställningar om gränser utifrån olika exempel på konst i det offentliga rummet som det blivit konflikt kring.

Läs mer om masteruppsatsen ”What is the length of an arm” här.

Se gärna hela programmet på Folk och Kulturs hemsida.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.