Kultur i Almedalen presenterar ett innehållsrikt program under Almedalsveckan den 3-5 juli. Vi kan förvänta oss samtal och diskussioner om yttrandefrihet, konstens autonomi, kulturella och kreativa näringar, talangutveckling och kulturens roll i ett hållbart samhälle. Länsteatrarna finns på plats i Visby!

Länsteatrarna i Sverige anordnar ett frukostseminarium på måndag den 4 juli kl. 8, där vi fokuserar på frågor som rör de nationella kulturpolitiska målen och länsteatrarnas långsiktiga finansiering. Seminariet vänder sig till riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner och regionpolitiker med ansvar för kultur.

Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige, medverkar i programpunkten Vad spelar teatern för roll i regionerna och vad är regionernas roll för spridning av kultur? som går av stapeln tisdag 5 juli kl. 13. Med utgångspunkt i den nyligen presenterade Teaterutredningen, som Eric Sjöström har gjort på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd, diskuteras hur teatern och dess olika medspelare – föreningslivet, kommuner och regioner – kan samverka för att öka tillgången till teater för fler invånare. I det här samtalet medverkar också Conny Brännberg, ordförande, VGR:s kulturnämnd, Katti Hoflin, kulturchef, VGR, och Linda Zachrison, ordförande Återstartsutredningen. Moderator är Eric Sjöström, kulturstrateg och rapportförfattare. Läs mer om Teaterutredningen nedan!

Andra spännande programpunkter som handlar om regional kulturpolitik är bland andra Behövs det en nationell kulturpolitik? på söndag 3 juli kl. 13, som arrangeras av Svensk Scenkonst & Sveriges Museer, Kulturpolitiska dilemman – går de kulturpolitiska målen att förena? på måndag 4 juli kl. 11:30, som arrangeras av Myndigheten för kulturanalys, Kultursamverkansmodellen – en modell för framtiden, måndag 4 juli kl. 13, som arrangeras av Samverkansrådet med Kulturrådet m.fl. samt Mår kulturlivet bra av samverkansmodellen? på tisdag 5 juli kl. 15, som arrangeras av KLYS.

Botanisera själv bland många intressanta och högaktuella programpunkter via den här länken!  

Kultur i Almedalen 2022 arrangeras av Svensk Scenkonst och Sveriges Museer tillsammans med Länsteatern på Gotland och Gotlands Museum.

Bilden överst är tagen av Region Gotland.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.