Scenkonst skapar friska samhällen!

Vid Länsteatrarna i Sveriges höstmöte som hölls på Västanå Teater i Rottneros, Sunne den 7-9 december 2022 enades medlemsteatrarna om ett gemensamt uttalande:  

”Scenkonsten väcker känslor. Konst och kultur skapas när kreativa och fria krafter strålar samman. I debatten ifrågasätts ofta ”nyttan” av att satsa skattemedel, på nationell, lokal och regional kultur.

Länsteatrarna i Sverige har varit samlade på Västanå Teater i Sunne för att diskutera de utmaningar som scenkonsten står inför i en tid med mycket oro och osäkerhet. Grundförutsättningar som exempelvis funktionella lokaler att verka i, rimliga ekonomiska villkor och kompetensförsörjning behöver säkerställas, för vi vet att scenkonst skapar friska samhällen!

Ett hårdnande samhällsklimat och en politik som ser fria kulturuttryck som ett hot växer sig allt starkare. I kölvattnet av detta smyger sig risken för självcensur allt närmare, gränser förflyttas och nya villkor sätts upp som begränsar så väl kulturens frihet som yttrandefriheten och är ett direkt hot mot demokratin. 

Länsteatrarnas viktigaste uppgift är att genom scenkonsten kasta ett förklarande ljus över vad livet innebär och allt som är mänskligt, både det mörka och det ljusa. Det handlar om att skapa mer förståelse för sina egna och andra människors bevekelsegrunder och livsvillkor.

Teatern och andra scenkonstverksamheter är institutioner resta åt livsglädjens, bildningens och livsfördjupandets krafter. Deras  verksamhet är en viktig del i ett öppet inkluderande och demokratiskt samhälle.

I denna övertygelse står länsteatrarna solidariskt tillsammans.”

Länsteatrarna i Sverige, 9 december 2022:

Byteatern Kalmar Länsteater
Dalateatern
Folkteatern Gävleborg
Folkteatern Göteborg
Giron Sámi Teáhter
Estrad Norr
Länsteatern på Gotland
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr
Oktoberteatern
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Regionteater Väst
Smålands Musik och Teater
Scenkonst Sörmland
Scenkonst Västernorrland
Teater Västernorrland
Norrdans
Teater Halland
ung scen/öst
Västmanlands Teater
Västanå Teater
Västerbottensteatern/UngHästen
Örebro Teater
Östgötateatern  

För mer info kontakta gärna:
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige 
070-962 73 64, robert.uitto@regionjh.se

På bilderna från höstmötet ser vi bl.a. Leif Stinnerbom, teaterchef Västanå Teater som presenterar teaterns verksamhet samt en bild från VÄSTANÅ JUL, med Anders Wendin och Sophia och Magnus Stinnerbom. Foto Robert Uitto.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.