Västerbottenteaterns ungdomsavdelning UngHästen har jobbat med interaktiv teater som pedagogik i klassrummen i över tio år. En utgångspunkt för arbetet är att skapa gott ett samtalsklimat där alla ska våga komma till tals och bli hörda.

UngHästen startades år 2000 av Malin Lundqvist och Petra Åström som ett ungdomspedagogiskt projekt. Projektet har drivits med hjälp av EU medel i Skellefteå kommuns regi. Från och med hösten 2007 drivs UngHästen i Västerbottensteaterns regi och 2009 övergick verksamheten från projekt till fast verksamhet. UngHästens personal består av projektledare, dramapedagoger och skådespelare och man spelar drygt 140 föreställningar per år. Den främsta målgruppen är ungdomar på högstadiet och gymnasiet.

I UngHästens föreställningar behandlas dagsaktuella ämnen. Kopplat till föreställningarna finns alltid ett omfattande pedagogiskt efterarbete. Teaterarbetet sker oftast i mindre grupper, klassvis i klassrum, och förhoppningen är att inspirera lärare i deras fortsatta dagliga arbete med värdegrundsfrågor samt öka förståelsen för att det finns flera sätt att tänka beroende på individers olika erfarenheter.

Så här beskriver UngHästen sitt arbete:
­- Med interaktiv teater inspirerar vi deltagarna att dela med sig av egna erfarenheter och tankar. Vi väljer ämnen som berör men som kan vara komplicerade att tala öppet om, som exempel; sex, makt, alkohol, mobbing, våld och kommunikation. Teaterföreställningarna levererar inga färdiga svar utan öppnar upp för diskussion. Publiken inspireras att, enskilt och i grupp, själva ta ställning, komma med synpunkter och förslag på lösningar.

UngHästen vänder sig också till företag och samarbetspartners, som te x ungdomsmottagningen och kvinnojouren, med interaktiv teater om värdegrundsfrågor. De som jobbar på UngHästen hösten 2014 är David Åkerlund, Malin Lundqvist, Pär Löfbom, Theresa Eriksson, Matilda Kjellmor, Calle Gerkman och Niklas Larsson.

Vi som jobbar på UngHästen 2013, foto Västerbottensteatern

Vi som jobbar på UngHästen 2013, foto Västerbottensteatern

Hemsida
Blogg 
Facebook 

Kontakta UngHästen:
unghasten@vasterbottensteatern.se

 

Bilden överst: UngHästen, XXX – om sex å sånt, foto Patrick Degerman

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.