Västerbottenteaterns ungdomsavdelning UngHästen har jobbat med interaktiv teater som pedagogik i klassrummen i över tio år. En utgångspunkt för arbetet är att skapa gott ett samtalsklimat där alla ska våga komma till tals och bli hörda.

UngHästen startades år 2000 av Malin Lundqvist och Petra Åström som ett ungdomspedagogiskt projekt. Projektet har drivits med hjälp av EU medel i Skellefteå kommuns regi. Från och med hösten 2007 drivs UngHästen i Västerbottensteaterns regi och 2009 övergick verksamheten från projekt till fast verksamhet. UngHästens personal består av projektledare, dramapedagoger och skådespelare och man spelar drygt 140 föreställningar per år. Den främsta målgruppen är ungdomar på högstadiet och gymnasiet.

I UngHästens föreställningar behandlas dagsaktuella ämnen. Kopplat till föreställningarna finns alltid ett omfattande pedagogiskt efterarbete. Teaterarbetet sker oftast i mindre grupper, klassvis i klassrum, och förhoppningen är att inspirera lärare i deras fortsatta dagliga arbete med värdegrundsfrågor samt öka förståelsen för att det finns flera sätt att tänka beroende på individers olika erfarenheter.

Så här beskriver UngHästen sitt arbete:
­- Med interaktiv teater inspirerar vi deltagarna att dela med sig av egna erfarenheter och tankar. Vi väljer ämnen som berör men som kan vara komplicerade att tala öppet om, som exempel; sex, makt, alkohol, mobbing, våld och kommunikation. Teaterföreställningarna levererar inga färdiga svar utan öppnar upp för diskussion. Publiken inspireras att, enskilt och i grupp, själva ta ställning, komma med synpunkter och förslag på lösningar.

UngHästen vänder sig också till företag och samarbetspartners, som te x ungdomsmottagningen och kvinnojouren, med interaktiv teater om värdegrundsfrågor. De som jobbar på UngHästen hösten 2014 är David Åkerlund, Malin Lundqvist, Pär Löfbom, Theresa Eriksson, Matilda Kjellmor, Calle Gerkman och Niklas Larsson.

Vi som jobbar på UngHästen 2013, foto Västerbottensteatern

Vi som jobbar på UngHästen 2013, foto Västerbottensteatern

Hemsida
Blogg 
Facebook 

Kontakta UngHästen:
unghasten@vasterbottensteatern.se

 

Bilden överst: UngHästen, XXX – om sex å sånt, foto Patrick Degerman

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.