Hela staden Varberg firar ett fredsår 2015. Teater Halland är en initierande och drivande kraft i fredsprojektet. Vi frågade teaterchef Maria Ericson varför.

– Att vi delar med oss till vår publik hur vi tänker kring samhälle och berättelser skapar förutsättningar för att växa med sin publik, svarade hon bland annat.

23-25 oktober genomfördes Internationellt Fredsforum i Varberg med nobelpristagaren Leymah Gbowee som gäst. Forumet är en del av VARBERG CALLING for Peace där Teater Halland och teaterchef Maria Ericsson har varit en initierande och drivande kraft.

Nobelpristagare Leymah Gbowee, en rad internationella forskare, politiker och en hel helg med seminarier, samtal och debatter på temat fred i världen var det som bjöds i Varberg under helgen 23-25 oktober och som lockade drygt 2700 besökare. Internationellt Fredsforum Varberg är del av VARBERG CALLING for Peace när hela Varberg firar minnet av Den Allmänna Fredskongressen som ägde rum i staden 1915. På programmet stod 15 seminarier om allt från situationen i Syrien, Burma/Maynmar och Afghanistan till kvinnors kamp för fred och rösträtt, svensk vapenexport, vad näringslivet kan göra för fred och säkerhet och hur FN arbetar på plats i Mali. Carolina Klüft som har varit goodwill-ambassadör för FN-förbundet sedan 2007 inledde firandet av FNs 70-års dag. Läs hela programmet här 

På den fullsatta invigningen på fredag kvällen framträdde Cirkus Cirkör med ett utdrag ur föreställning Knitting Peace som följdes av ett inspirerande och entusiasmerande tal av Leymah Gbowee. Nobelpristagaren delade med sig av sin långa erfarenhet av fredsarbete, bjöd på anekdoter ur sitt liv och uppmanade alla närvarande att fortsätta arbetet för fred och starta en fredsrörelse som kan sprida sig till fler städer.

Teaterchef Maria Ericsson på Teater Halland har arbetat i flera år för att få till stånd VARBERG CALLING for Peace  och Internationellt Fredsforum  Varberg.

– Jag är jätteglad, jag känner att jag själv fått ut så mycket. Det har varit en uppdatering av världen och att vi har fått in världen hit till Varberg och Halland, säger hon i en intervju i SR P4 Halland. Vi  är alla tvungna att engagera oss i de viktiga samtidsfrågorna, som migration och klimat!
Här i Varberg vill vi se att ett engagemang och fredsarbete fortsätter. Hur det ska göra det får många tycka, tänka till och besluta om, men att det finns möjlighet att fortsätta den saken är klar.
Lyssna på hela intervju här.

Vi blev nyfikna och frågade Maria Ericson:
Varför initierar en regionteater ett fredsår med syftet att engagera hela ”byn”?

Maria Ericsson, Teater Halland, foto Teater Halland

Maria Ericsson, Teater Halland, foto Teater Halland

”Som regionteater har man vid sidan av uppdraget att producera scenkonst ofta ytterligare uppdrag som exempelvis att arbeta pedagogiskt, producera med gästspel, vara nyskapande och samarbeta med aktörer som gagnar den regionala kulturstrategin.

Vår produktion av scenkonst är det viktigaste och käraste i vårt uppdrag och som vi spelar och turnerar med för vitt skiftande publikgrupper. Vi spelar i stad såväl som på landsbygd, på stora teatrar som i små, små bygdegårdar. Vi samverkar med kultur- och amatörverksamhet. Begränsat antal speltillfällen blir det dock för det antal specifika och helst visionära scenkonstutbud som vi tycker är det viktigt att kunna erbjuda. Därför arbetar vi med det pedagogiska uppdraget kring kultur och samtidsfrågor rent generellt och ser stora möjligheter i det.  Att vi delar med oss till vår publik hur vi tänker kring samhälle och berättelser skapar förutsättningar för att växa med sin publik.

Vi vill arbeta med det som är intressant! Samtiden är alltid närvarande i teaterarbetet. Och det kan ta sig olika uttryck. När vi initierar ett fredsår, eller arbetar med kulturarvet, eller skapar andra utvecklingsprojekt använder vi – använder vi oss av den kreativitet vi arbetar med till vardags konstnärligt. Men den kraften behöver inte alltid utmynna i en föreställning.

Jag tror på teaterns kraft men också på att vi är ett användbart kunskaps – och resurscenter i folkbildningens och kulturens tjänst. Jag har valt att se på hur vi på teatern kan använda vår kulturkompetens och professionalitet på olika inspirerande vis i den region vi  verkar i. Det skapar dynamik i vårt eget arbete. Det utvecklar inte minst oss själva på teatern men förhoppningsvis också både vår gamla och unga publik. Kontaktytorna blir fler och nya och arbetet kompletterar vår föreställningsverksamhet.”

Maria Ericsson, teaterchef Teater Halland

Läs mer om VARBERG CALLING for Peace här

Information om olika programpunkter finns på Mynewsdesk

Teater Halland

Bilden överst: FREDsflickor i Edenberga nära Laholm, foto Nykterhetsfolkets länsarkiv

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.