Hela staden Varberg firar ett fredsår 2015. Teater Halland är en initierande och drivande kraft i fredsprojektet. Vi frågade teaterchef Maria Ericson varför.

– Att vi delar med oss till vår publik hur vi tänker kring samhälle och berättelser skapar förutsättningar för att växa med sin publik, svarade hon bland annat.

23-25 oktober genomfördes Internationellt Fredsforum i Varberg med nobelpristagaren Leymah Gbowee som gäst. Forumet är en del av VARBERG CALLING for Peace där Teater Halland och teaterchef Maria Ericsson har varit en initierande och drivande kraft.

Nobelpristagare Leymah Gbowee, en rad internationella forskare, politiker och en hel helg med seminarier, samtal och debatter på temat fred i världen var det som bjöds i Varberg under helgen 23-25 oktober och som lockade drygt 2700 besökare. Internationellt Fredsforum Varberg är del av VARBERG CALLING for Peace när hela Varberg firar minnet av Den Allmänna Fredskongressen som ägde rum i staden 1915. På programmet stod 15 seminarier om allt från situationen i Syrien, Burma/Maynmar och Afghanistan till kvinnors kamp för fred och rösträtt, svensk vapenexport, vad näringslivet kan göra för fred och säkerhet och hur FN arbetar på plats i Mali. Carolina Klüft som har varit goodwill-ambassadör för FN-förbundet sedan 2007 inledde firandet av FNs 70-års dag. Läs hela programmet här 

På den fullsatta invigningen på fredag kvällen framträdde Cirkus Cirkör med ett utdrag ur föreställning Knitting Peace som följdes av ett inspirerande och entusiasmerande tal av Leymah Gbowee. Nobelpristagaren delade med sig av sin långa erfarenhet av fredsarbete, bjöd på anekdoter ur sitt liv och uppmanade alla närvarande att fortsätta arbetet för fred och starta en fredsrörelse som kan sprida sig till fler städer.

Teaterchef Maria Ericsson på Teater Halland har arbetat i flera år för att få till stånd VARBERG CALLING for Peace  och Internationellt Fredsforum  Varberg.

– Jag är jätteglad, jag känner att jag själv fått ut så mycket. Det har varit en uppdatering av världen och att vi har fått in världen hit till Varberg och Halland, säger hon i en intervju i SR P4 Halland. Vi  är alla tvungna att engagera oss i de viktiga samtidsfrågorna, som migration och klimat!
Här i Varberg vill vi se att ett engagemang och fredsarbete fortsätter. Hur det ska göra det får många tycka, tänka till och besluta om, men att det finns möjlighet att fortsätta den saken är klar.
Lyssna på hela intervju här.

Vi blev nyfikna och frågade Maria Ericson:
Varför initierar en regionteater ett fredsår med syftet att engagera hela ”byn”?

Maria Ericsson, Teater Halland, foto Teater Halland

Maria Ericsson, Teater Halland, foto Teater Halland

”Som regionteater har man vid sidan av uppdraget att producera scenkonst ofta ytterligare uppdrag som exempelvis att arbeta pedagogiskt, producera med gästspel, vara nyskapande och samarbeta med aktörer som gagnar den regionala kulturstrategin.

Vår produktion av scenkonst är det viktigaste och käraste i vårt uppdrag och som vi spelar och turnerar med för vitt skiftande publikgrupper. Vi spelar i stad såväl som på landsbygd, på stora teatrar som i små, små bygdegårdar. Vi samverkar med kultur- och amatörverksamhet. Begränsat antal speltillfällen blir det dock för det antal specifika och helst visionära scenkonstutbud som vi tycker är det viktigt att kunna erbjuda. Därför arbetar vi med det pedagogiska uppdraget kring kultur och samtidsfrågor rent generellt och ser stora möjligheter i det.  Att vi delar med oss till vår publik hur vi tänker kring samhälle och berättelser skapar förutsättningar för att växa med sin publik.

Vi vill arbeta med det som är intressant! Samtiden är alltid närvarande i teaterarbetet. Och det kan ta sig olika uttryck. När vi initierar ett fredsår, eller arbetar med kulturarvet, eller skapar andra utvecklingsprojekt använder vi – använder vi oss av den kreativitet vi arbetar med till vardags konstnärligt. Men den kraften behöver inte alltid utmynna i en föreställning.

Jag tror på teaterns kraft men också på att vi är ett användbart kunskaps – och resurscenter i folkbildningens och kulturens tjänst. Jag har valt att se på hur vi på teatern kan använda vår kulturkompetens och professionalitet på olika inspirerande vis i den region vi  verkar i. Det skapar dynamik i vårt eget arbete. Det utvecklar inte minst oss själva på teatern men förhoppningsvis också både vår gamla och unga publik. Kontaktytorna blir fler och nya och arbetet kompletterar vår föreställningsverksamhet.”

Maria Ericsson, teaterchef Teater Halland

Läs mer om VARBERG CALLING for Peace här

Information om olika programpunkter finns på Mynewsdesk

Teater Halland

Bilden överst: FREDsflickor i Edenberga nära Laholm, foto Nykterhetsfolkets länsarkiv

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.