Hela Varberg firar i år ett jubileum, Fredsåret – som kallas #varbergcalling – Varberg Calling for Peace. Teater Halland är under hela året engagerad med flera projekt och föreställningar som präglas av temat, bland annat boken FRED – Allmänna fredskongressen i Varberg 1915/2015 som finansierats till stor del med hjälp av gräsrotsfinansiering.fred i varberg

Hundra års arbete för fred i världen började i Varberg 1915!
Allmänna fredskongressen som hölls i Rosenfredsskolan i Varberg bidrog till den globala fredsrörelsen som manade på bildandet av Nationernas Förbund och sedermera FN. De s.k. Varbergsresolutionerna, bestående av 10 punkter som skickades till världens regeringar, fick stor spridning och uppmärksamhet. År 2015 firas i Varberg hundraårsjubileet av denna intressanta kongress och Varbergs olika organisationer, föreningar och företag går samman med en mängd olika aktiviteter.

Teater Halland har under flera år arbetat med ett UNday-projekt, där unga tar Världsarvet Radiostationen Grimeton i besittning tillsammans med konstnärer för att manifestera fred, hållbarhet och ungas framtidsdrömmar – med allt fler medverkande länder för varje år. Under den här tiden har idén om att göra en bok om fredskongressen i Varberg vuxit sig allt starkare. Teater Hallands chef Maria Ericson tog kontakt med Henrik Berggren, Ove Bring och Stefan Edman för att få nedtecknat en korrekt bild av vad som hände i Varberg för hundra år sedan.

För att finansiera utgivningen av boken erhölls en grundplåt av Sparbanksstiftelsen – men för att kunna bekosta fler illustrationer, material, bättre tryck m.m. vände man sig direkt till allmänheten i en s.k. gräsrotsfinansiering i regi av Fundsurf/Rallygate. Det fanns tre nivåer för att stödja projektet: 50 kr för att stödja projektet, 300 kr för ett omnämnande i boken och ett signerat exemplar, 5000 kr för ett hedersomnämnande i boken, 5 signerade böcker samt 2 platser till releasefesten för boken den 10 mars på Varbergs Teater.

Den 10 mars 2015 var projektet i hamn och det hölls en stor lanseringskväll på Varbergs teater för boken FRED – Allmänna fredskongressen i Varberg 1915/2015 av författarna Henrik Berggren, Ove Bring och Stefan Edman. Boken berättar hur arbetet för varaktig fred intensifierades i och med  den Allmänna Fredskongressen i Varberg 1915 och ger därmed  perspektiv på vårt engagemang och de vidare aspekterna på fred som finns idag. I samband med lanseringskvällen fanns tillfälle att lyssna till tre miniföreläsningar med författarna där de gav sin syn på fredskongressen och en hållbar framtid, med efterföljande samtal där även Anna Ek från Svenska Freds medverkade.

Läs mer

Boken ”FRED – Allmänna Fredskongressen i Varberg 1915/2015” ges ut av Teater Halland, genom CAL-förlaget. Den finansieras med hjälp av Sparbanksstiftelsen, Teater Halland och genom gräsrotsfinansiering i regi av Fundsurf/Rallygate.

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.