Regeringen meddelade den 22 oktober att sittande publik om högst 300 personer tillåts i teatersalongerna från första november. De allmänna råden har skärps i vissa regioner i landet, men inte i alla. Hur går diskussionerna i organisationen och på länsteatrarna om att höja publiktaket? Visst blev vi alla lite lättade, men hjälper de mildrade restriktionerna det i den rådande situatiuonen? Vi frågade två personer från organisationen och två teaterchefer!

Petra Weckström, vd Örebro Teater:
”Att antalet i publiken ökar gör såklart att vi kommer kunna fylla ett antal ytterligare platser, och det är bra. Men det är inte det som är det viktiga. Utan det är snarare den signalen till samhället som detta ger som är viktig. Att det går att ta ansvar och visa föreställningar på ett säkert sätt. Sedan är det såklart viktigt att visa sympati för de andra aktörer inom branschen som har större salonger och är mer beroende av antalet sålda biljetter, för dem är detta jätteviktigt.”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige:
”Det är glädjande att regeringen lyssnat på våra argument om att öka nivån på antalet i publiken. Det blir självklart skillnader för vissa av våra teatrar, men samtidigt skall vi veta att länsteatrarna i många fall spelar i så små lokaler att ökningen blir liten. Detta då avstånden mellan de sittande måste hållas. De föranleder fortsatta samtal med regeringen eftersom intäktsökningarna via sålda biljetter då blir ytterst marginella och den regionala scenkonsten blir i fortsatt i behov av någon form av stöd för att klara produktionen framåt. Att vi klarar av produktion är också avgörande för att frilansande kulturarbetare skall kunna få engagemang, vilket i slutändan handlar om att bibehålla god kompetens inom området ute i hela landet.”

Lisa Hugoson, teaterchef Dalateatern:
”Dalateaterns uppdrag är att turnera i länets 15 kommuner. De spelplatser vi verkar på är ofta små bygdegårdar eller i föreningslokaler, rumsteater. Redan utan restriktioner har våra spellokaler begränsad publikkapacitet, ofta är 60–70 platser maxantalet.
Det för med sig att de nya riktlinjerna inte gör någon större skillnad för oss ute i länet, avståndet på en meter måste vi ändå hålla och det blir oftast mycket små publikgrupper. Däremot är det positivt för våra kommande dansgästspel och våra samarbeten med Riksteatern som vi spelar på de större scenerna i länet. Så visst en viss förbättring blir det.”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige:
”Inom Länsteatrarna i Sverige är vi givetvis glada över att regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten tar oss på allvar när vi säger att det går att spela föreställningar på ett säkert sätt. Självklart har vi stor respekt för pandemin och viruset, men det betyder mycket för oss att vi hörsammas och att det går att anpassa lagar och regleringar på ett sådant sätt att inte en hel bransch slås ut. Därför är det viktigt att vi hela tiden påminner berörda instanser om faktumet att om teatrarna stängs helt eller om maxantalet tillåtna personer i salongen sänks igen så kommer våra medlemmar behöva utökat ekonomiskt stöd för framtiden. Som offentligt finansierade verksamheter så står Sveriges länsteatrar för stabilitet och kontinuitet i den kulturella infrastrukturen. Det får vi inte förlora.”

 

På bilden: Petra Weckström, Robert Uitto, Lisa Hugoson, Michael Johansson. Foto: Mats Bäcker, Per Eriksson och Jonas Jörneberg.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.