Regeringen meddelade den 22 oktober att sittande publik om högst 300 personer tillåts i teatersalongerna från första november. De allmänna råden har skärps i vissa regioner i landet, men inte i alla. Hur går diskussionerna i organisationen och på länsteatrarna om att höja publiktaket? Visst blev vi alla lite lättade, men hjälper de mildrade restriktionerna det i den rådande situatiuonen? Vi frågade två personer från organisationen och två teaterchefer!

Petra Weckström, vd Örebro Teater:
”Att antalet i publiken ökar gör såklart att vi kommer kunna fylla ett antal ytterligare platser, och det är bra. Men det är inte det som är det viktiga. Utan det är snarare den signalen till samhället som detta ger som är viktig. Att det går att ta ansvar och visa föreställningar på ett säkert sätt. Sedan är det såklart viktigt att visa sympati för de andra aktörer inom branschen som har större salonger och är mer beroende av antalet sålda biljetter, för dem är detta jätteviktigt.”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige:
”Det är glädjande att regeringen lyssnat på våra argument om att öka nivån på antalet i publiken. Det blir självklart skillnader för vissa av våra teatrar, men samtidigt skall vi veta att länsteatrarna i många fall spelar i så små lokaler att ökningen blir liten. Detta då avstånden mellan de sittande måste hållas. De föranleder fortsatta samtal med regeringen eftersom intäktsökningarna via sålda biljetter då blir ytterst marginella och den regionala scenkonsten blir i fortsatt i behov av någon form av stöd för att klara produktionen framåt. Att vi klarar av produktion är också avgörande för att frilansande kulturarbetare skall kunna få engagemang, vilket i slutändan handlar om att bibehålla god kompetens inom området ute i hela landet.”

Lisa Hugoson, teaterchef Dalateatern:
”Dalateaterns uppdrag är att turnera i länets 15 kommuner. De spelplatser vi verkar på är ofta små bygdegårdar eller i föreningslokaler, rumsteater. Redan utan restriktioner har våra spellokaler begränsad publikkapacitet, ofta är 60–70 platser maxantalet.
Det för med sig att de nya riktlinjerna inte gör någon större skillnad för oss ute i länet, avståndet på en meter måste vi ändå hålla och det blir oftast mycket små publikgrupper. Däremot är det positivt för våra kommande dansgästspel och våra samarbeten med Riksteatern som vi spelar på de större scenerna i länet. Så visst en viss förbättring blir det.”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige:
”Inom Länsteatrarna i Sverige är vi givetvis glada över att regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten tar oss på allvar när vi säger att det går att spela föreställningar på ett säkert sätt. Självklart har vi stor respekt för pandemin och viruset, men det betyder mycket för oss att vi hörsammas och att det går att anpassa lagar och regleringar på ett sådant sätt att inte en hel bransch slås ut. Därför är det viktigt att vi hela tiden påminner berörda instanser om faktumet att om teatrarna stängs helt eller om maxantalet tillåtna personer i salongen sänks igen så kommer våra medlemmar behöva utökat ekonomiskt stöd för framtiden. Som offentligt finansierade verksamheter så står Sveriges länsteatrar för stabilitet och kontinuitet i den kulturella infrastrukturen. Det får vi inte förlora.”

 

På bilden: Petra Weckström, Robert Uitto, Lisa Hugoson, Michael Johansson. Foto: Mats Bäcker, Per Eriksson och Jonas Jörneberg.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.