Sörmlandsmodellen kallas Scenkonst Sörmlands arbete som garanterar alla barn och unga i Sörmland, mellan 5-15 år, att uppleva professionell scenkonst. Samarbetet med länets skolor garanteras genom avtal med alla kommuner i länet. Scenkonst Sörmland förmedlar ca 850 skolföreställningar varje år till drygt 34 000 barn och ungdomar mellan 5-15 år i Sörmland. Ett arbete som har pågått i över 30 år och som är unikt i Sverige.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rättighet att delta i kulturlivet och som enda län i Sverige har Landstinget Sörmland gett Scenkonst Sörmland i uppdrag att nå alla barn och unga mellan 5 och 15 år i länet med musik-, teater- och dansupplevelser två gånger per år. Detta genomförs i ett samarbete med länets skolor och garanteras genom avtal med alla kommuner i länet sedan 1977.

Ett gott samarbete med kommunerna är en förutsättning för hela projektet och inspirationsdagar med rektorer, skolombud och lärare har också varit en del i arbetet att stärka mötet mellan skola och kulturen.

2012 gjordes en extern konsekvensanalys av Sörmlandsmodellen och efter att den analysen var klar har Scenkonst Sörmland i samverkan med kommunerna i länet, främst Eskilstuna, börjat utveckla modellen med olika typer av pilotprojekt. Enligt länets kulturplan skall Sörmlandsmodellen vara uppsökande, tillgänglig, gränsöverskridande och präglas av mångfald och genusperspektiv. Analysen var bara början på en pågående process för att utveckla och förbättra arbetet.
”Sörmlandsmodellen behöver uppdateras”, läs artikel i Eskilstuna-Kuriren 16 nov 2012.

Pilotprojektet har innehållit förställningar som Den goda människan i Sezuan (samproduktion med VästmanlandsTeater). Denna förställning spelades för samtliga högstadieelever i Eskilstuna, Katrineholm och Oxelösund. Läs mer 

Under hösten 2014 ingick Anders Duus nyskrivna föreställning Mår i stort sett bra i utbudet. Mår i stort sett bra var direkt kopplad till länet och hade sitt avstamp i Liv & Hälsa ung, en folkhälsoundersökning som genomförs i Sörmland vartannat år. Läs mer 

Hösten 2015 får c:a 3 500 högstadieelever i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Strängnäs möjlighet att se den kritikerrosade Romeo och Julia som gjorde succé i somras på i Teaterladan på Nynäs slott.

-Vi tycker det är fantastiskt att ha möjligheten att arbeta med regissörer som Pontus Stenshäll och att få möjlighet att skicka ut denna typ av föreställning, att ge ungdomar möjligheten att se så aktuella och professionella föreställningar via vårt utbud. Och det vore inte möjligt utan Sörmlandsmodellen, säger man på Scenkonst Sörmland.

Förställningen spelas även under hösten i bygdegårdar i Sörmland samt på moment:teater i Stockholm. Läs mer

Läs mer om Sörmlandsmodellen

 

Bilden ovan: 3 500 högstadieelever i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Strängnäs får se Romeo och Julia tack vare Sörmlandsmodellen, foto Björn Fröberg

 

 

 

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.