Det trogna biet surrar för den vissnande blomman heter en nyskriven pjäs av författaren och journalisten Bengt Ohlsson som tar upp aktuella samhällsfrågor. I Halland framförs den för högstadie- och gymnasieelever som en läsning med efterföljande samtal.

Det trogna biet surrar för den vissnande blomman är en alldeles nyskriven och aldrig tidigare spelad pjäs av Bengt Ohlsson: absurt rolig, mycket tänkvärd och lite sorglig som berör både ungdomar och vuxna med viktiga frågor om arbetslöshet, meningen med livet och utanförskap. Pjäsen utspelas i en park där människor möts i förbifarten – eller ibland med en stunds samtal. Här finns den arbetslösa Lotta, som vill pyssla i ett hörn av parken för att känna sig lite nyttig. Där finns de två alkoholisterna Figge och Rickard. Där finns Jurek och Valdemar som har uppdrag att sköta parken. Och Liam som är deras arbetsledare. Där är den stressade Matti som emellanåt hämtar ned sin gamle far från hyreshuset intill för en nypa luft i parken, och några människor till.

Pjäsen erbjuds högstadie- och gymnasieelever i Halland och framförs av en skådespelare som läser inför klassen, hela eller delar av pjäsen. En inspirerande läsning/reading och med samtal efteråt om man så vill.

Teater Halland satsar under våren på barn och unga också med två andra projekt som tar avstamp i engagemang för barns berättelser, genus och identitet samt aktuella frågor i valtider. Under året arbetar teatern med grupper av asylsökande barn i mellan och högstadiet med ett animations- och berättarprojekt. Målet är att göra korta filmer som bygger på deras erfarenheter.
Vårens stora satsning är mot gymnasieskolan med föreställningen Hedda Gabler av Henrik Ibsen i regi av Christian Tomner. Teatern arbetar pedagogiskt runt pjäsen och fokuserar på genus utifrån samtida och historiska perspektiv men också på teman som kärlek, identitet och status.

Läs mer om Teater Halland

Bilden ovan: Teater Halland, Hedda Gabler, foto Cato Lein

 

 

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.