-Skapa ett projekt tillsammans med oss! Det erbjuder Regionteatern Blekinge Kronoberg alla årskurser från förskola och uppåt inom ramen för Skapande skola. Skolorna uppmanas att kontakta teatern med tankar och idéer så att teaterns dramapedagog Andreas Dahl och danspedagog Anna Eklund kan kopplas in. Våren 2014 finns det också tre Skapande skola-projekt och föreställningar på teaterns repertoar: Dansmatte, Res dig och Barnen från yttre rymden.

Regionteatern Blekinge Kronoberg, Res dig, foto Bertil Hertzberg

Regionteatern Blekinge Kronoberg, Res dig, foto Bertil Hertzberg

Anna Eklund är danspedagog och Andreas Dahl dramapedagog och båda är knutna till Regionteatern Blekinge Kronoberg. Tillsammans utgör de en stor resurs för skolorna i regionen Blekinge Kronoberg. De kommer gärna till skolorna och arbetar med Skapande skola-projekt, t ex med workshops och diskussioner. Inom ramen för Skapande skola finns det dessutom tre föreställningar och projekt på Regionteaterns repertoar som går att boka till klassrummet eller gympasalen:
Dansmatte som riktar sig till årskurs 2-6 är en metod som utvecklar lärande i matematik med hjälp av dansundervisning och är ett komplement till den vanliga matematikundervisningen. Med rörelser och dans fördjupar sig eleverna i geometri, bråk, procent och ekvationer. Res dig! är en dansworkshop där eleverna tränar rumsuppfattningen, rytmkänslan och kroppsmedvetenheten genom olika övningar. Dansen stärker självkänslan och skapar individer med egna personliga uttryck. Projektet spelas för årskurs 7-9 och är ett samarbete med Dans i Sydost.
Barnen från yttre rymden är ett existentiellt drama av Stefan Lindberg i regi av Johanna Huss för årskurs 2-5 som rör sig kring frågor om hur den yttre verkligheten påverkar den inre. Pjäsen vänder och vrider på föreställningar som ”hemma”, ”okänd” och ”längtan” och undersöker om det är möjligt att fullt ut inse att varje du också är ett jag?

Inför varje föreställning förses skolan med pedagogiskt material riktat till både lärare och elever och efter föreställningen arbetar gruppen vidare med frågor kring pjäsens tema i klassrummet.

Läs mer

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.