Linde Sjöstedt är projektledare för Folk och Kultur. Här summerar hon uppstartmötet inför konventet som hölls i Eskilstuna den 7 februari. Och berättar att Folk och Kultur har ingått i ett samarbete med Postkodlotteriets Kulturfond för att genomföra regionala kulturpolitiska samtal. Samtalen genomförs i åtta regioner/län. Vill ni delta? Hör av er! Du hittar all information i Lindes krönika.

”Med bara några veckors varsel kom det över 120 personer från hela Sverige till Folk och Kulturs uppstartsmöte i Munktellstaden i Eskilstuna den 7 februari! Det var representanter från regioner, kommuner, nationella organisationer, högskolor, institut, studieförbund, branschen, konstnärer, fria grupper, centrumbildningar, konsulenter, tankesmedjor, fackföreningar, SKL, kulturella och kreativa näringar, myndigheter, kritiker, våra medlemmar inom scenkonst, musik och museer, men också flera andra konstarter var representerade. Se här ett axplock av reaktioner från de medverkande:

 ”Mycket bra! Öppet och bra klimat där många tankar lyftes som vanligtvis inte vågar lyftas.”
”Ambitionen att skapa ett forum för kulturpolitisk diskurs på högsta nivå är mycket välkommen.”
”Det kreativa sättet att få in åsikter och frågor – tekniken funkade jättebra och skapade oväntade möten i publikhavet.”
”Bra med fokus på kulturfrågor i stort, ej enbart musik, scen eller museer.”
”Deltagarnas engagemang, den inbjudande tonen, samtalen, både på scen och i grupperna… det gav möjlighet att både förstå och påverka.”
”Engagemanget från alla medverkande och humorn”
”Inspirerande. Uppfordrande: det är vi som ska göra’t!”

Vi är jätteglada över detta stora gensvar och den härliga blandning av människor som kom. Vi fick in många frågor från deltagarna men också konstruktiva och spännande svar på följande frågor:

Vad krävds för att konsten och kulturen ska fortsätta ha en viktig plats i samhället?
Vilka är de största politiska utmaningarna för att konst och kultur ska fortsätta ha en viktig plats i samhället?
Konventets ledord är inkluderande, förnyande och överraskande. Vad får du för associationer till dessa ord?
Vilka oväntade möten skulle du vilja se? Vilka organisationer/ politikområden/ konstformer behöver mötas?
Vilka organisationer får vi inte glömma bort att bjuda in?
Vad skulle du vilja uppleva, höra och samtala om under Folk och Kultur?
Hur skapar vi en deltagarkultur på Folk och Kultur?
Till sist – Vad skulle du vilja bidra med?

Vill du läsa vad deltagarna på uppstartsmötet tyckte? Läs sammanställningen på Folk och Kulturs hemsida, där hittar du också hela utvärderingen som jag plockat citat från.

Tyck till
Ingen har tidigare gjort ett ”Folk och Kultur”. Vi som är arrangörer vill gärna göra det tillsammans med dig. Du som läser Länsteatrarnas nyhetsbrev får mycket gärna tycka till om ovanstående frågor genom att skicka dina tankar till info@folkochkultur.se.

Regionala kulturpolitiska samtal i samarbete med Postkodlotteriet
Under uppstartsmötet kunde vi också avslöja att Folk och Kultur har ingått i ett samarbete med Postkodlotteriets Kulturfond. Med medel från fonden kan vi fördjupa samarbetet med landets regioner genom regionala kulturpolitiska samtal. Vi kommer att genomföra detta i 8 regioner/län. Om ni är ni intresserade av att delta hör av er till info@folkochkultur.se och berätta varför.

Syfte med de regionala kulturpolitiska samtalen är:
Att de frågor som väcks i de regionala samtalen förs upp på en nationell kulturpolitisk agenda.
Att vidareutveckla en arbets- och samtalsform som bryter gängse mötesformer och invanda positioner.
Att samtalen uppfattas som givande och produktiva för deltagarna.
Att bidra till en gemensam kunskapsuppbyggnad och metodutveckling.
Att erfarenheter från samtalen sprids till Kulturlyftets medlemsorganisationer och till hela landet.
Att bidra till att konventet Folk och Kultur förankras runt om i landet.

Samtalen blir ett tillfälle för regionalt erfarenhetsutbyte och nationell avstämning. De utförs av Folk och Kultur i samarbete med  Nätverkstan Kultur som är en oberoende kulturorganisation med säte i Göteborg. Organisationen ägs av kulturtidskrifter och studieförbund och har som mål att ”vara en del av det kulturliv som verkar för en kritisk offentlighet, för radikal demokrati samt konstnärligt och kulturellt utmanande verksamhet”. Inofficiellt motto för verksamheten är att utgöra ”såväl olja som grus i det kulturpolitiska maskineriet”.

Folk och Kultur lyfter kulturpolitiken
Kulturpolitiska frågor kommer alltmer in i centrum av den politiska debatten. Är vi kulturaktörer förberedda på det? Folk och Kultur är ett konvent där vi lyfter kulturpolitiken och vår ambition är att det blir en valfråga som diskuteras av alla partier. Samtliga åtta partiledare är inbjudna in för att presentera sin kulturpolitiska vision.

Vi hoppas att ni alla – politiker, konstnärer, tjänstemän m.fl. – hjälper oss med att pressa på så att våra partiledare kommer – det skulle bli en fantastisk start på Valåret 2018!

Målet är att det årliga konventet Folk och Kultur blir Sveriges viktigaste forum för diskussioner om kulturpolitik. Redan nu kan du läsa 5 av våra 8 riksdagspartiers kulturpolitiska ”program” på vår hemsida. Men varför saknar flera av våra riksdagspartier ett riktigt kulturpolitiskt program och vision?”

Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur
linde.sjostedt@lansteatrarna.se
073 – 709 28 88

Bilden överst: Teater Halland, Gud i kulissen, foto Emanuel

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.