Den 1 januari 2016 startade  Scenkonstbolaget i Östergötland. I bolaget ingår Norrköpings symfoniorkester och Östgötateatern. Ägarna är  Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun. Sammanlagt har Scenkonstbolaget ca 200 fast anställda och omsätter ca 200 mkr per år.

Pia Kronqvist, nuvarande VD på Folkoperan, tillträder som VD under senvåren 2016. Tills dess är Åke Rosandher t.f. VD. Den operativa verksamheten vid Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern leds av Karin Veres och Johan Celander, verksamhetschef/konstnärlig ledare för respektive institution.

Scenkonstbolagets styrelse består av representanter från Region Östergötland och Norrköpings och Linköpings kommuner. Ordförande är Christer Mård (L), första vice ordförande Lena Häll Eriksson (S) och 2:e vice ordförande Michael Cocozza (L).

Läs mer

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.