En vecka innan valet i september 2014 bjuds 53 fria feministiska scenkonstgrupper in till ung scen/öst för att skapa aktivistiska scenkonstverk i Linköping. Helgen den 25-27 april samlas man för att planera inför detta, bland annat genom en föreläsning av etnologen Fataneh Farahani och en workshop med regissören Ellen Nyman.

Fri Feministisk Scenkonstsamling är ett treårigt projekt, där ung scen/öst är en central resurs och plattform för att skapa en fysisk mötesplats för de fria feministiska scenkonstgrupper som finns i hela landet, med Östergötlands unga feministiska föreningar och organisationer som dialogpartners. Syftet med projektet är att samlas för att samtala om feminism och scenkonst och målet är att skapa ett starkt engagerat nätverk, där deltagarna kan utbyta erfarenheter, kunskaper och framtidsdrömmar. Projektet syftar till att söka det som förenar politiskt och det som kanske inte förenar estetiskt, men som kan trigga en gemensam konstnärlig process med unga som dialogpartners och publik.

Under första projektåret överraskades ung scen/öst av hur stor den fria feministiska scenkonströrelsen är i Sverige. Det nationella nätverket samlar nu hela 53 grupper nationellt och en växande regional referensgrupp bestående av ungdomar från olika feministiska föreningar och organisationer.

Under 2013 arrangerades två scenkonstsamlingar på ung scen/öst fyllda med föreläsningar, workshops och samtal om feminism, antirasism, intersektionalitet och scenkonst.

Under 2014 blir det tre nya helger som syftar till att fortbilda och planera, skapa och genomföra gemensamma aktivistiska scenkonstverk på plats i Linköping strax innan valet 2014. Första helgen inträffar 25-27 april då bland annat etnologen Fataneh Farahani föreläser om intersektionalitet och regissören Ellen Nyman ger en workshop i feministisk scenkonstaktivism.

Fri Feministisk Scenkonstsamling stöds av Kulturrådet.

Mer info och kontakt

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.