Regionteater Västs konstnärliga chefer Nadja Hjorton och Monika Milocco ansvarar för två olika programpunkter på Scenkonstbiennalen. Det ena handlar om dramaturgi och det andra om att starta ett storartat samtal om scenkonst.

– Vi längtar efter fler fördjupande samtal i vår bransch! säger Monika Milocco. Speciellt efter de senaste årens utmaningar.

Den 7-12 juni 2022 blir det en massa scenkonst, samtal och seminarier på Scenkonstbiennalen i Västerås. Regionteater Väst är en av våra länsteatrar som medverkar med två samtal. Det första äger rum den 10 juni kl. 10 och handlar om dramaturgi: Vad gör en dramaturg, vad längtar de efter och hur ser det konstnärliga arbetet ut? Samtalet leds av Nadja Hjorton, konstnärlig chef Teater.

Monika Milocco, konstnärlig chef Dans, ansvarar för den andra programpunkten som startar två timmar senare på fredagen den 10 juni. Det är ett initiativ till att få igång ett mera djupgående  samtal om process, tankar, känslor, kropp, text, teori och praktik. Det kommer att ske genom att två personer åt gången samtalar inför publik utifrån vissa givna frågeställningar. Under 3 timmar kommer vi hinna lyssna till sex olika samtal mellan tolv olika människor.

Nadja Hjorton. Foto Ateljé Karlheden.

Vi ville såklart veta mer och ställde några frågor till Nadja och Monika!

Hej Nadja Hjorton! Du håller i ett samtal om dramaturgi på Scenkonstbiennalen och har bjudit in flera dramaturger till samtalet. Vilka är det och vad vill ni samtala om?
-Vi har bjudit in Tova Gerge, Karina Sarkissova och Rachel Tess som tillsammans med Manda Stenström kommer ha ett fördjupat samtal om dramaturgi. Detta är personer som kommer från väldigt olika delar av scenkonstfältet (från teater, dans, nationell/internationell kontext). Vi vill samtala kring dramaturgens praktik, vad de gör på jobbet, vad de längtar efter och hur det konstnärliga arbetet ser ut. Samtalet blir en chans till en kollegial diskussion och ett erfarenhetsutbyte som kanske sällan uppstår spontant då dramaturgen ofta är ensam i sin yrkesroll.

Varför är det viktigt att vi pratar om dramaturgi på Scenkonstbiennalen? 
– Vi tycker det är viktigt då det är ett område som kan se väldigt olika ut beroende på vilken process det handlar. Generellt vill vi se fler kollegiala samtal då vi tror att det kunskapshöjer hela fältet. Vi ser också att dansfältet och teaterfältet jobbar på olika sätt med dramaturgi och hoppas att samtalet kan beröra det.

Är dramaturgen ofta ensam i sin yrkesroll på en teater?
– Ja och nej. Dramaturgen jobbar nästan alltid i team men brukar kanske vara den enda med sin yrkesbenämning i ett projekt. Men vi får väl se, det är en av frågorna som kommer diskuteras i samtalet!

10 juni kl. 10: Dramaturgi vad döljer du för mig? 

Monika Milocco. Foto Superstudio.

Hej Monika Milocco! Regionteater Väst vill starta ett fördjupat samtal om scenkonst på Scenkonstbiennalen. Varför behövs det?
– Vi längtar efter fler fördjupande samtal i vår bransch! Speciellt efter de senaste årens utmaningar.

– Som scenkonstnär så kan man ibland vara ensam i sin egna process och arbete. Att få möjligheten att sitta och reflektera om sin praktik och sitt skapande, sätta ord på dessa, dela sina erfarenheter och samtala med någon kan skapa både inspiration och insikter för sig själv och andra. Ett ärligt, inspirerande och fördjupat samtal om t.ex. process, tankar, känslor, kropp, text, teori och praktik som blir lika värdefullt för de som lyssnade.

Vi hoppas att många olika scenkonstnärer vill vara med för att också få den blandning av aktörer som finns i skapandet av scenkonst. Praktik är ett vitt begrepp där personer från många delar av scenkonstens ekologi kan prata utifrån sitt eget arbete.

Hur ska ni gå tillväga, kan du berätta lite om själva formerna för samtalet?

– Mellan kl.12-15 på fredag den 10 juni ställer vi upp två stolar, två mikrofoner och ett bord. Här kommer två personer i taget att samtala med utgångspunkt i sina respektive praktiker. Det finns vid bordet några förbestämda frågor att starta igång med. Sammanlagt blir det ca sex samtal på 30 minuter vardera. Som publik kan du komma och gå – pausa, sätta dig och lyssna, reflektera och inspireras. Anmälan sker i förväg och RTV administrerar att alla samtal fylls, parar ihop personer och ser till att berörda personer får sin tidsslot.

10 juni kl. 12: Det intima, konstnärliga, storslagna samtalet – om vad vi faktiskt gör när vi skapar scenkonst

Regionteater Väst medverkar i fler samtal under Scenkonstbiennalen – läs mer här.

Bilden överst: Från Regionteater Västs aktuella föreställning Fejkflickan. Foto Lina Ikse.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2022

Länsteatrarna i Sverige och Västanå Teater bjuder in till höstmöte 7-9 december 2022. Vi är inbjudna till Västanå Teater i Sunne för att uppleva Västanå Jul. Utöver fantastiska samtal om scenkonsten så diskuterar vi aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Under medlemsmötet beslutar vi om kommande årets verksamhet och budget. Självklart blir det också tid för enskilda samt gemensamma överläggningar. Som vanligt kommer vi få ta del av fantastisk scenkonst. Välkommen till Västanå Teater, Berättarladan 1 i Sunne! Anmäl dig senast 7 november.


  Jag vill äta middag 7 december

  Jag vill äta lunch 8 december

  Jag vill äta middag 8 december

  Jag vill äta lunch 9 december

  Jag vill bli hämtad med buss till och från Sunne.

  Jag tar mig till Västanå Teater på egen hand.  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.