Samtal pågår och pågår och pågår… skriver Daniel Rylander angående sitt chefskap tillsammans med Mia Carlsson på Byteatern Kalmar Länsteater sedan 2013. Vi hoppas samtalsklimatet blir minst lika produktivt i Länsteatrarnas styrelse i vilken Daniel tog plats vid årsmötet  2016. Vi frågade Daniel om han ville presentera sig själv.

”Samtal pågår och pågår och pågår… Jag tillträdde 2013 tillsammans med Mia Carlsson som teaterchef på Byteatern Kalmar Länsteater. Med vår bakgrund som regissör respektive producent ser vi oss som kompletterande personer till ett komplext uppdrag. Vårt gemensamma chefskap är starkt präglat av ett ständigt pågående samtal om konst, ekonomi, organisation. Oftast mynnar samtalen ut i handling, både i det lilla och i det stora, men ibland stannar det bara vid ett samtal där tankar kan luftas.

Men för att ta det från början. Jag är född i Karlstad, började intressera mig för den lokala amatörteatern, gick gymnasiet i Örebro, flyttade till Stockholm och började rikta in mig på regi. Efter lite krokiga vägar genom bland annat Stockholms universitet kom jag in på regiutbildningen på Statens teaterskole i Köpenhamn. Hur nära och likartade Sverige och Danmark än är, är det relativt täta skott mellan de två teatermiljöerna vilket för min del betytt att jag innan jobbet på Byteatern haft få uppdrag i Sverige.

Ganska snart efter examen från regilinjen fick jag jobbet som konstnärlig ledare på Teater Momentum i Odense. En teater vars bärande idé är att varje år tillsätta en ny konstnärlig ledare som får i uppdrag att iscensätta tre föreställningar samt anställa skådespelare och övriga konstnärliga team. Jobbet var ett riktigt elddop i ledarskap, inte hela tiden behagligt men extremt utvecklande, både vad gäller regi och chefskap.

Uppdraget att ingå i styrelsen för Länsteatrarna ser jag mycket fram emot. För det första längtar jag efter att ta del av övriga styrelsemedlemmars klokskap och insikter, och förhoppningsvis kan jag bidra med energi och idéer för att stärka det regionala perspektivet av kulturpolitiken.”

Daniel Rylander, september 2016

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.