Samtal pågår och pågår och pågår… skriver Daniel Rylander angående sitt chefskap tillsammans med Mia Carlsson på Byteatern Kalmar Länsteater sedan 2013. Vi hoppas samtalsklimatet blir minst lika produktivt i Länsteatrarnas styrelse i vilken Daniel tog plats vid årsmötet  2016. Vi frågade Daniel om han ville presentera sig själv.

”Samtal pågår och pågår och pågår… Jag tillträdde 2013 tillsammans med Mia Carlsson som teaterchef på Byteatern Kalmar Länsteater. Med vår bakgrund som regissör respektive producent ser vi oss som kompletterande personer till ett komplext uppdrag. Vårt gemensamma chefskap är starkt präglat av ett ständigt pågående samtal om konst, ekonomi, organisation. Oftast mynnar samtalen ut i handling, både i det lilla och i det stora, men ibland stannar det bara vid ett samtal där tankar kan luftas.

Men för att ta det från början. Jag är född i Karlstad, började intressera mig för den lokala amatörteatern, gick gymnasiet i Örebro, flyttade till Stockholm och började rikta in mig på regi. Efter lite krokiga vägar genom bland annat Stockholms universitet kom jag in på regiutbildningen på Statens teaterskole i Köpenhamn. Hur nära och likartade Sverige och Danmark än är, är det relativt täta skott mellan de två teatermiljöerna vilket för min del betytt att jag innan jobbet på Byteatern haft få uppdrag i Sverige.

Ganska snart efter examen från regilinjen fick jag jobbet som konstnärlig ledare på Teater Momentum i Odense. En teater vars bärande idé är att varje år tillsätta en ny konstnärlig ledare som får i uppdrag att iscensätta tre föreställningar samt anställa skådespelare och övriga konstnärliga team. Jobbet var ett riktigt elddop i ledarskap, inte hela tiden behagligt men extremt utvecklande, både vad gäller regi och chefskap.

Uppdraget att ingå i styrelsen för Länsteatrarna ser jag mycket fram emot. För det första längtar jag efter att ta del av övriga styrelsemedlemmars klokskap och insikter, och förhoppningsvis kan jag bidra med energi och idéer för att stärka det regionala perspektivet av kulturpolitiken.”

Daniel Rylander, september 2016

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2022

Länsteatrarna och Västerbottensteatern bjuder in till vårmöte den 6-8 april 2022. Tillsammans kommer vi samlas på̊ Västerbottensteatern som nyligen flyttat in i ett nytt kulturhus. Vi kommer att samtala om valåret 2022, om kulturpolitik och om hur valet kan komma att påverka Sveriges Länsteatrar. Vi kommer bjuda in intressanta gäster och samtalspaneler. Utöver det kommer vi ta upp aktuella frågor kring länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss hur vi kan utvecklas som förening och som enskilda individer i våra respektive teatrar.


    Jag vill äta middag 6 april

    Jag vill äta lunch 7 april

    Jag vill äta middag 7 april    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.