Det har tagit två år, men nu är det nya huset färdigrenoverat och har bland annat fått en större scen, nya och större lokaler för repetitioner, verkstäder och pedagogisk verksamhet samt en avancerad ljudanläggning, som man är först med i hela Skandinavien. Den 6 september invigdes landets modernaste hus för scenkonst i Kalmar hamn med pompa och ståt, invigningstal och teaterföreställningen Förvandlingar som tog invigningspubliken på en resa in i det nya teaterhuset. Länsteatrarnas Michael Johansson var på plats och berättar mer. 

Daniel Rylander teaterchef Byteatern, Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna , Mia Carlsson, teaterchef Byteatern.

-Det var två stolta teaterchefer och styrelseordföranden för Byteatern, Svante Oledal – som tillsammans med representanter från region och kommun invigde det nya scenkonsthuset i Kalmar. Ett hus för lokalt förankrad teater, för hela länet och inte minst för barn och unga. Från region och kommun påpekar man vikten av att politiken stöttar och finansierar teatern, dels som en viktig aktör för attraktivitet men inte minst som avgörande för demokrati och den fria konsten, säger Michael Johansson.

Teatercheferna Daniel Rylander och Mia Carlsson berättade i sitt tal att teatern och dess personal länge befunnit sig i undermålig arbetsmiljö och alldeles för små lokaler. De tackade de modiga politiker som fattat beslut över partigränserna, och inte bara gett anslag till ombyggnaden utan också ökade anslag till verksamheten.

– Byteatern är ivrig som en galopphäst att sätta igång, sa Daniel Rylander. Läs mer i Östra Småland här.

På invigningen visades Förvandlingar, ett originalverk av Pelle Hanæus som delvis hämtar sin handling från Shakespeares Stormen. Föreställningen var en sagolik teaterexpedition, som tog invigningspubliken på en resa in i det nya teaterhuset där man visar upp det senaste av modern teaterteknik och in i teaterkonsten.

Byteatern Kalmar Länsteater, Förvandlingar, foto Hanna Engstrand

Vad kan publiken förvänta sig?
Invigningstalade gjorde även landshövding Thomas Carlzon, Kalmars kommunalråd Johan Persson och regionrådet Anders Henriksson. I Barometern (6 sept 2019) skriver Anders Henriksson (S), regionstyrelsens ordförande och Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar vad publiken kan förvänta sig efter ombyggnationen:

1) Fördubblad repertoar! Det ökade driftsbidraget (40 procents höjning) innebär bland annat en fördubbling av antalet skådespelare. Byteatern kommer varje år att kunna ha fyra premiärer istället som tidigare två. Det kommer att finnas sex produktioner som spelas och turneras med varje år. Grundtanken är att erbjuda både mer teater i Kalmar och mer teater på turné i hela länet. Det nya huset och ökade anslaget ger möjlighet att repetera, turnera och spela samtidigt, något som tidigare var omöjligt.

2) Fördubblad teaterbyggnad! En toppmodern teaterbyggnad på över 4 000 kvadratmeter med ny foajé, ny scen, nya repetitionslokaler, förbättrade lokaler för verkstäder, ateljéer och teaterpedagogisk verksamhet. Den nya stora scenen kommer att ta nästan 200 personer och tillsammans med lilla scen kan teatern husera 300 personer i huset samtidigt. Byteatern blir också först i Skandinavien med att ha ett nytt avancerat ljudsystem som idag används i bland annat Royal Albert Hall och Sydney Opera House. Teatern har även en helt ny LED-baserad ljusrigg. Tillsammans med andra åtgärder ger det möjlighet att arbeta mer miljömedvetet.

3) Plats för fler barn! Byteatern utökar sin teaterpedagogiska verksamhet. Fler skolbarn får möta Byteatern inte bara som publik utan också som nyfikna medskapare.

4) Mer dans! Den nya scenen har ett nytt dansanpassat golv och kommer att ta emot både svenska och internationella dansgästspel.

5) Bättre tillgänglighet! Den nya teatern är helt funktionshinderanpassad.

6) Scenkonsthuset ger teaterns medarbetare en arbetsmiljö i absolut högsta klass.

Läs hela debattartikeln här.

Ordförande Svante Oledal invigningstalar, foto Michael Johansson.

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.