Det har tagit två år, men nu är det nya huset färdigrenoverat och har bland annat fått en större scen, nya och större lokaler för repetitioner, verkstäder och pedagogisk verksamhet samt en avancerad ljudanläggning, som man är först med i hela Skandinavien. Den 6 september invigdes landets modernaste hus för scenkonst i Kalmar hamn med pompa och ståt, invigningstal och teaterföreställningen Förvandlingar som tog invigningspubliken på en resa in i det nya teaterhuset. Länsteatrarnas Michael Johansson var på plats och berättar mer. 

Daniel Rylander teaterchef Byteatern, Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna , Mia Carlsson, teaterchef Byteatern.

-Det var två stolta teaterchefer och styrelseordföranden för Byteatern, Svante Oledal – som tillsammans med representanter från region och kommun invigde det nya scenkonsthuset i Kalmar. Ett hus för lokalt förankrad teater, för hela länet och inte minst för barn och unga. Från region och kommun påpekar man vikten av att politiken stöttar och finansierar teatern, dels som en viktig aktör för attraktivitet men inte minst som avgörande för demokrati och den fria konsten, säger Michael Johansson.

Teatercheferna Daniel Rylander och Mia Carlsson berättade i sitt tal att teatern och dess personal länge befunnit sig i undermålig arbetsmiljö och alldeles för små lokaler. De tackade de modiga politiker som fattat beslut över partigränserna, och inte bara gett anslag till ombyggnaden utan också ökade anslag till verksamheten.

– Byteatern är ivrig som en galopphäst att sätta igång, sa Daniel Rylander. Läs mer i Östra Småland här.

På invigningen visades Förvandlingar, ett originalverk av Pelle Hanæus som delvis hämtar sin handling från Shakespeares Stormen. Föreställningen var en sagolik teaterexpedition, som tog invigningspubliken på en resa in i det nya teaterhuset där man visar upp det senaste av modern teaterteknik och in i teaterkonsten.

Byteatern Kalmar Länsteater, Förvandlingar, foto Hanna Engstrand

Vad kan publiken förvänta sig?
Invigningstalade gjorde även landshövding Thomas Carlzon, Kalmars kommunalråd Johan Persson och regionrådet Anders Henriksson. I Barometern (6 sept 2019) skriver Anders Henriksson (S), regionstyrelsens ordförande och Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar vad publiken kan förvänta sig efter ombyggnationen:

1) Fördubblad repertoar! Det ökade driftsbidraget (40 procents höjning) innebär bland annat en fördubbling av antalet skådespelare. Byteatern kommer varje år att kunna ha fyra premiärer istället som tidigare två. Det kommer att finnas sex produktioner som spelas och turneras med varje år. Grundtanken är att erbjuda både mer teater i Kalmar och mer teater på turné i hela länet. Det nya huset och ökade anslaget ger möjlighet att repetera, turnera och spela samtidigt, något som tidigare var omöjligt.

2) Fördubblad teaterbyggnad! En toppmodern teaterbyggnad på över 4 000 kvadratmeter med ny foajé, ny scen, nya repetitionslokaler, förbättrade lokaler för verkstäder, ateljéer och teaterpedagogisk verksamhet. Den nya stora scenen kommer att ta nästan 200 personer och tillsammans med lilla scen kan teatern husera 300 personer i huset samtidigt. Byteatern blir också först i Skandinavien med att ha ett nytt avancerat ljudsystem som idag används i bland annat Royal Albert Hall och Sydney Opera House. Teatern har även en helt ny LED-baserad ljusrigg. Tillsammans med andra åtgärder ger det möjlighet att arbeta mer miljömedvetet.

3) Plats för fler barn! Byteatern utökar sin teaterpedagogiska verksamhet. Fler skolbarn får möta Byteatern inte bara som publik utan också som nyfikna medskapare.

4) Mer dans! Den nya scenen har ett nytt dansanpassat golv och kommer att ta emot både svenska och internationella dansgästspel.

5) Bättre tillgänglighet! Den nya teatern är helt funktionshinderanpassad.

6) Scenkonsthuset ger teaterns medarbetare en arbetsmiljö i absolut högsta klass.

Läs hela debattartikeln här.

Ordförande Svante Oledal invigningstalar, foto Michael Johansson.

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot.

Den 18 augusti har vi även bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Eventuell avanmälan sker senast den 1 augusti, annars debiteras hela deltagaravgiften.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 1 augusti, annars debiteras hela anmälningsavgiften.