Regionteater Väst är huvudman för det nystartade regionala nätverket Dansakademin och samarbetspartner i det internationella pilotprojektet Body of Curiosity, ett nätverk för forskning och erfarenhetsutbyte när det gäller dans för barn och unga i Norden och Baltikum.

Dansakademin är en branschstärkande plattform för utveckling av danskonst för barn och unga som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för dansfältet i Västra Götalandsregionen. Under pilotåret ligger huvudmannaskapet på Regionteater Väst. I styrgruppen återfinns representanter från Art of Spectra, Embla dans & teater, Producentbyrån, Kompani Catapult, Danscentrum Väst, Frölunda Kulturhus, Göteborgs Stads Grundskoleförvaltning, Regionteater Väst & Göteborgs Stads kulturförvaltning. Under pilotåret kommer Dansakademins huvudmannaskap ligga på Regionteater Väst där en ny projektledare är anställd.

Nina Rajabi, Pernilla Ranagården, Malin Enberg, Anne Svanholm, Ulriqa Fernqvist, Victoria Alarik, Ellen Rengman, Anna Wennerbeck & Cecilia Malmström Olsson. Foto Dansakademin.

Dansakademin startas för att det finns ett behov att stärka förutsättningarna för produktion och utveckling av danskonst för den unga publiken. På sikt är målet att tillgängligheten till danskonst för barn och unga ska öka samt att danskonsten ska bli mer diversifierad i uttryck, representation och genrer. Dansakademin ska vara en konstnärsdriven plattform och kraft.

Läs mer på Regionteater Västs hemsida här.

Regionteater Väst, Matsalen, foto Håkan Larsson

Internationell turné med Matsalen är startskottet för nytt samarbetsprojekt
Koreografen Björn Säfstens dansföreställning Matsalen hade premiär på Regionteater Väst 2016 i ett samarbete med GöteborgsOperan och riktar sig till barn i åldrarna 8–11 år. Det handlar om matsalen; rummet där vi äter tillsammans, ett bekant rum med starka koder, inbyggda rörelsemönster och invanda roller. Föreställningen har fått mycket fin kritik och gillats av sin publik.

Jag känner mig lika bubblig som sjuåringarna. Det här var en fantastisk upplevelse och samtidigt ett litet socialt experiment kring våra matvanor.” Sara Kirudd, Bohusläningen, 22 mars 2016

Koreografen räds inte att gå jämsides med den unga publiken. Utan att vara insmickrande visar han hur proffsdansare kan iscensätta populärmusik.” Lis Hellström Sveningson, GP och Danstidningen, mars 2016

Nu är Matsalen / The Canteen på turné i Norden och Baltikum och visas vid 26 tillfällen i Köpenhamn, Klaipeda, Helsingfors och Stockholm mellan den 22 oktober och 6 december. Turnén är också startskottet för samarbetsprojektet Body of Curiosity, ett nytt nätverk av organisationer, dansscener och producenter som ska samtala, utbyta erfarenheter och forska kring dansföreställningar på turné för den unga publiken i Norden och Baltikum – nu och i framtiden.

Body of Curiosity startas på initiativ av Björn Säfsten Production tillsammans med Lene Bang Org. (DK) och Nordberg Movement (SE) i samarbete med ett antal dansscener och organisationer i Norden och Baltikum, som t ex Dansehallerne, Köpenhamn (DK), UCC – University College Köpenhamn (DK), Association Fish Eye Production, Klaipeda (LT), Annantalo, Helsingfors (FI) Dance House Helsingfors (FI) (residenspartner), Dansens Hus Stockholm, DIS / Dans i Stockholm och Stadsteatern Skärholmen, Stockholm.

På Kulttuuri Helsinki, foto Body of Curiosity

Läs mer på Regionteater Västs hemsida här.

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.