Regionteater Väst är landets största turnerande scenkonstinstitutioner för en ung publik och en av Sveriges största producenter av dans och teater. Sedan våren 2020 har teatern fortsatt att anpassa sin verksamhet och repertoar efter rådande förutsättningar och restriktioner. Men hur går det egentligen till när barnen ska få uppleva scenkonst digitalt?  Vi passade på att ställa några frågor till danspedagogen Ulrika Liljedahl angående digitala visningar och workshops via videolänk!

– Jag kan tänka mig att digitala visningar och workshops i vissa sammanhang kan vara en del i att nå ut till olika forum och skapa ökad tillgänglighet, säger Ulrika. –  Nya plattformar och nätverk har skapats under pandemin och den kunskap och erfarenhet vi nu har att arbeta digitalt kommer säkert till användning i någon form.

Alla offentliga föreställningar och gästspel har ställts in sedan länge. Regionteater Västs fokus ligger istället på teaterns regionala uppdrag: Att spela dans- och teaterföreställningar för barn och unga i grundskolan. Av de drygt 800 inplanerad föreställningar spelades trots allt 429 stycken skolföreställningar, på de egna teatrarna och på turné.

Regionteater Väst, Oroarna, foto Lina Ikse.

 Att värna om barns rätt till kultur och hellre spela för få än inte alls har varit Regionteater Västs motto sedan pandemins början. Deras produktioner har anpassats så att de kan genomföras på ett säkert sätt. Bland annat spelar föreställningarna endast för en klass i taget, det vill säga personer som redan delar vardagen. Riskanalyser görs inför varje speltillfälle för att säkerställa att avstånd kan hållas mellan publiken och personerna på och bakom scenen. Klassrumsproduktioner spelas numera i gymnastiksalar och– när vädret och produktionens upplägg tillåter – utomhus. Regionteater Väst erbjuder bussar till de skolor som av olika anledningar inte kan ta sig till scenerna i Borås och Uddevalla med den vanliga kollektivtrafiken. Detsamma gäller skolor som inte får ta emot externa besök.

Från tv-programmet Sverige! En föreställning av Häxor spelas inför en skolklass. Bild SVT Sverige!

Precis som många andra av Länsteatrarnas medlemmar har Regionteater Väst arbetat för att tillgängliggöra dans och teater digitalt. Nyligen släpptes exempelvis dansföreställningen Häxor i koreografi av Mari Carrasco och teaterföreställningen Oroarna i regi av Lars Melin i filmade versioner – och dessa finns tillgängliga för alla att se via teaterns hemsida under samlingsnamnet Upplev online.

De skolor som inte kan se föreställningar live erbjuds digitala paket i form av filmade föreställningar och digitala workshops där eleverna träffar dramapedagoger, dansare och/eller skådespelare. En del av detta arbete visades nyligen i SVTs kulturprogram Sverige!. Reportaget kan ses på SVT Play här.

Hej Ulrika! Du som är danspedagog på Regionteater Väst har det senaste året fått arbeta mycket med digitala föreställningar – hur tycker du att det fungerar?

Ulrika Liljedahl. foto Superstudio

– Det som är bra att vi har visat våra föreställningar digitalt är att vi har kunnat fortsätta att nå ut till vår publik. Det som också blev viktigt för oss under planering var att även få till ett möte med publiken i samband med visning av film.

– De filmade föreställningarna har visats i klassrum. Inför varje visning skickar vi information till berörd lärare. Där beskrivs hur vi vill att klassrummet ska iordningställas, mörkläggning med mera. Det finns också med en teknisk beskrivning för hur videosamtalet ska genomföras. Det som jag har uppfattat är att det inte i alla klassrum går att mörklägga vilket såklart gör att bildkvalitén blir sämre. Också vilken storlek de har på själva skärmen. Detta är något vi inte kan påverka mer än att det är önskemål vi skriver i informationsbladet.

Ni har alltså digitala workshops via videolänk med eleverna? Kan du berätta lite hur de brukar se ut och vad ni får för respons?
– Ja, vi startar alltid videosamtalen med en tio minuter lång introduktion. Här finns tid för att kolla att tekniken fungerar. Jag kan se hur barnen sitter framför webbkameran, om bänkarna har plockats undan och så vidare. Jag hälsar alla välkomna och ger en kort presentation av vad de ska se.

– Efter att de har sett den filmade föreställningen träffar jag barnen igen. Ibland har jag också med mig en utav dansarna som barnen har sett vara med på filmen vilket uppskattas, och då leder vi workshopen tillsammans. Samtalet utgår från vår folder Prata scenkonst som även finns på vår hemsida. Barnen får beskriva scenrummet, rörelser, ljus och ljud. De får också vidareutveckla sina tankar och göra egna tolkningar av vad de har sett.

– Jag tycker att barnen, trots den begränsning som det ändå innebär när det inte är live, fångar upp och uppmärksammat mycket från filmerna. Efter samtal får barnen sprida ut sig i rummet och jag gör en uppvärmning för att därefter arbeta med eget skapande i rörelser utifrån temat av vad de har sett. Jag avslutar med att höra mig för om barnen har fler frågor eller funderingar. När jag hör barnen berätta om vad de har sett och när vi dansar så upplever jag att det finns ett behov hos dem att för en stund få en annan sorts upplevelse och vara kreativa.

Från tv-programmet Sverige! Dansarna Rasmus-Skaremark Solberg och Helena Lundqvist leder en workshop med en skolklass. Bild SVT Sverige!

Hur har ni löst det med tekniken? Använder ni någon speciell teknik när ni kommunicerar med barnen under workshopparna?
– I mina samtal och workshops använder jag mig utav mikrofon, headmike, och in-ear-lurar för att både höras bra och för att jag själv ska höra barnen bättre. Att uppfatta vad barnen säger kan ändå ibland vara svårt då de oftast sitter långt ifrån deras mikrofon. Då tar jag hjälp av läraren som tar om frågan eller återberättar någons tankar eller så får varje barn gå fram till mikrofonen.

– För mig har det varit helt avgörande att under hela vårt digitala paket ha en tekniker med mig. Jag kan då helt och hållet koncentrera mig på barnen. Teknikern sköter videosamtalet och slår på och av musiken som jag använder mig utav. Det är också så att i introduktionen kan då läraren även få direkt hjälp om tekniska problem uppkommer. Även teknikern finns med och kan höra samtalen och på så vis veta vad som kanske behöver korrigeras.

Från tv-programmet Sverige! Teaterns teknikern Krister Uddén sköter ser till så bild och ljud fungerar. Bild SVT Sverige!

Är dessa digitala visningar och workshops något ni kan tänka er att fortsätta med efter pandemin?
– Min egen uppfattning är att en digital föreställning aldrig kan ersätta en föreställning som vår publik kan se fysiskt. Den upplevelsen har så många fler dimensioner. Möjligheten att ha samtal och workshop digitalt i efterhand är jag mer öppen för, men helst även där ett fysiskt möte.

– Däremot kan jag tänka mig att det i vissa sammanhang kan vara en del i att nå ut till olika forum och skapa ökad tillgänglighet. Vad det skulle kunna vara får nog framtiden utvisa efter att pandemin är över. Nya plattformar och nätverk har skapats under den här tiden och den kunskap och erfarenhet vi nu har att arbeta digitalt kommer säkert till användning i någon form.

Läs mer på Regionteater Västs hemsida här.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.