Michael Johansson rapporterar från Länsteatrarna i Sveriges Dialogmöte  27–28 augusti 2020:

Michael Johansson, foto Jonas Jörneberg

”Länsteatrarna i Sverige arrangerar nationella och regionala dialogmöten på begäran av medlemmarna i de olika organisationerna. Det är tillfällen för förtroendevalda och politiker i länsteatrarnas styrelser att gemensamt reflektera över sin roll, lyfta de utmaningar som finns, skapa dialog och ta upp angelägna frågor och att samtidigt få information om scenkonstbranschen.

Länsteatrarnas dialogmöte i Stockholm den 27–28 augusti i år startade som brukligt är med en gemensam middag kvällen före; en trevlig stund och en möjlighet att samtala och dela erfarenheter.

Fredagen den 28:e inleddes med ett välkomsttal av ordförande Robert Uitto och verksamhetsledare Michael Johansson och en kort introduktion till var Länsteatrarna i Sverige befinner sig idag och vad föreningen har uträttat under året som gått. Mycket kretsade givetvis kring de viktiga frågor som Länsteatrarna driver just nu, inte minst frågor kopplade till coronakrisen.

Sedan var det dags för Louise Andersson, kulturpolitisk expert hos Sveriges kommuner och Regioner, att berätta vad SKR har arbetat med. Louises anförande kom också att handla mestadels om SKR:s syn på pandemin och hur det påverkar kulturen runt om i Sverige.

–  Vi kunde konstatera att vi har en samsyn vad det gäller många av de punkter som diskuterades, och att samtalet mellan SKR och Länsteatrarna bör fortsätta i framtiden.

Klas Grinell, docent vid Göteborgs universitet och kulturstrateg hos Göteborgs Stad gav sedan en föreläsning  som handlade om hans studier kring ämnet kulturens sociala effekter och värde, om hur en kan betrakta kulturen och dess effekter på vårt samhälle. Hans rapport finns att läsa här!

Dialogmötet fick också besök av Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst, med de senaste uppdateringarna från Svensk Scenkonst, som har lagt ner mycket arbete på att bevaka pandemins påverkan på scenkonsten, och då framförallt ur ett branschperspektiv.

Avslutningsvis kom Karl Seldahl, konstnärlig ledare vid Estrad Norr och adjungerad teaterchef i Länsteatrarnas styrelse, för att diskutera det komplexa ämnet scenkonst och digitalisering. Karl talade om hur Estrad Norr valde att arbeta på det digitala området när den publika verksamhet stängdes ned. Han berättade om möjligheter, men också om de svårigheter som han ser med en digitaliserad scenkonst, inte minst vad det gäller den konstnärliga aspekten.”

Michael Johansson, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Foto Michael Johansson

 

 

 

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.