Borlänge ”staden” eller ”landet”? Enligt vem och vad har det för betydelse? Vilka berättelser från dagens Borlänge skulle kunna bli scenkonst för barn och unga?

I oktober startade Dalateaterns treåriga utvecklingsprojekt Stad & land – i Dalarna och världen. Stad och land är övergripande tema och Borlänge är utgångspunkten. Tre fristående scenkonstproduktioner skapas inom ramen för projektet, varav den första, Andra sidan av Talajeh Nasiri i regi av Patrim Pettersson, har premiär den 4 juni 2020. Vi frågade teaterchef Lisa Hugoson vad projektet handlar om.

– I förlängningen handlar det naturligtvis om vilken vår roll som länsteater är och om det finns andra roller vi kan eller bör ta, säger Lisa. 

Den 17 oktober hölls en uppstartkonferens på Fryshuset i Borlänge med fokus på de teman som projektet Stad och land i Dalarna och världen kommer att utgå ifrån och reflekterar över: Begreppen klass, nationalism och mellanförskap. Medverkade gjorde bland andra Erik Westholm, professor emeritus vid institutionen för Stad och Land vid Högskolan Dalarna, Gunilla Kindstrand, kulturjournalist och ledamot i Kommittén för Land och Stad vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA), Balsam Karam, bibliotekarie och författare, Lewend Tasin, pedagogisk verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen. Moderator var Anna Lindman, journalist, författare och programledare på SVT.

På programmet stod bland annat:
När Sverige dras isär– ett perspektiv på kulturens förändrade roll med Erik Westholm och Gunilla Kindstrand.
Utvecklingsprojektet ”Stad & land – i Dalarna och världen” presenteras av Dalateaterns styrgrupp, det konstnärliga teamet och forskare från Högskolan Dalarna.
Funderingar kring klass med Balsam Karam.
Idéer om nationalism med Christer Mattson.
Tankar om mellanförskap med Lewend Tasin.

Vi kontaktade Lisa Hugoson, teaterchef på Dalateatern, och frågade om projektet och hur det var på uppstartkonferensen!

Lisa Hugoson, foto Jonas Jörneberg

Hej Lisa! Vad är bakgrunden till att ni har startat det här projektet?
– Ja, nu har vi precis dragit igång projektet på allvar. Under flera år har vi på olika sätt försökt vidga våra cirklar– sökt nya människor att samarbeta med – undersökt hur vi tar oss utanför våra redan upparbetade nätverk, vad som händer när vi gör det och hur det påverkar vilka berättelser vi berättar!  En erfarenhet är att vi inte nått så långt som vi önskat.  I förlängningen handlar det naturligtvis om vilken vår roll som länsteater är och om det finns andra roller vi kan eller bör ta.

Vad betyder projektets titel – vilka frågor kommer ni att arbeta med?
– Vissa frågor blir aktuella för oss just utifrån den geografiska placering vi har i landet. Borlänge både som geografisk plats och som kommun. Är Borlänge ”staden” eller ”landet”? Enligt vem och vad har det för betydelse?  Borlänge en dynamisk nygammal stad som har förändrats mycket snabbt. Vad händer med attityder, värderingar, språk, kultur och identitet när det gamla möter det nya, när stad och land möts och nya strukturer bildas.

Dalateatern har sitt säte i Falun men har under flera år jobbat för att också utöka vår närvaro i Borlänge, vi har fördjupat vårt samarbete med Borlänge kommun och flera verksamheter där. I våra möten med människor och platser i hela länet har begreppen klass, mellanförskap och nationalism – och relationen mellan dem, utformat sig och det är dessa begrepp vi ska fördjupa oss i och kunskapa kring.

Vilket är målet med projektet?
– Det finns flera mål och delmål, men den röda tråden är att ett konstnärligt team följer projektet genom hela treårsperioden och skapar tre fristående scenkonstproduktioner, som alla har Borlänge som research-ort.  Med andra ord en utökad verksamhet för målgruppen barn och unga. Genom möten utanför våra kända nätverk med konstnärer som har tillgång till nycklar och språk in i, för oss på Dalateatern andra kulturella sammanhang vill vi öka tillgängligheten till teatern via språk, kroppar, funktionalitet och rum, för att möjliggöra en annan representation genom nya berättelser.

– Ett viktigt delmål är också den forskningsrapport som kommer att komma ungefär halvvägs in i projektet och som grundar sig på den följeforskning på våra konstnärliga processer som bedrivs av ett forskarteam från Högskolan Dalarna. Det blir utmanande att få ett utifrånperspektiv på vårt arbete och kanske ett svar på om vi faktiskt gör det vi säger att vi ska göra – och hur det i så fall fungerar!

Den 17 oktober hade ni en uppstartkonferens i Borlänge med en rad spännande gästföreläsare. Kan du berätta lite om hur det gick?
– ”Idag har jag motionerat hjärnan!” sa en medarbetare i slutet av dagen, och det var verkligen det vi gjorde. Vi var närmare 80 personer som samlades för en heldag på Fryshuset i Borlänge, där vi berättade vad vi på Dalateatern vill uppnå med projektet och presenterade några av dem vi kommer att samarbeta med. Vi började också undersöka de teman som projektet kommer att utgå ifrån klass, nationalism och mellanförskap samt reflekterade över förhållandet mellan ”stad” och ”land” och naturligtvis en hel del kulturpolitik. Det blev tydligt att det finns många olika aspekter på varje begrepp och att det är ett stort och utmanande jobb vi har framför oss i projektet!

 

Läs mer om Dalateatern här.

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.