Länsteatrarna i Sverige uppmanar politiker på alla nivåer att leva upp till FN konventionen när det gäller barns rättigheter till kultur.

Sveriges länsteatrar är de största regionala scenkonstproducenterna för barn och unga. 2012 mötte de över 250 000 barn och unga som publik och i pedagogiska projekt. De regionala institutionerna producerar och distribuerar professionell scenkonst av hög kvalité. De är konstnärlig och kulturell centra som skapar möjligheter för samarbeten med skolan, det fria kulturlivet, amatörer och med andra institutioner.

Men når föreställningarna sin publik? Många av länsteatrarnas producenter, regissörer och skådespelare berättar om mötet med en skola som har en så hård pressad arbetssituation att de inte mäktar med ett teaterbesök, det finns inte tid. De möter även brist på kunskap och intresse. Många skolor saknar resurser eller gör andra prioriteringar. I Västerbottens inland har man inte råd att skicka representanter till teaterns arrangörsträffar, där utbudet presenteras. Det har resulterat i att den särskilda barnteaterdagen på arrangörsträffen nu är borttagen. Vad får det för konsekvenser för skolbarnen i Västerbottens inland?

Örebro Länsteater, Varför finns djuren, foto Kicki Nilsson

Örebro Länsteater, Varför finns djuren, foto Kicki Nilsson

Mötet mellan scenkonst och skola är inte helt enkel. Konsten släpper fram det motsägelsefulla och mångtydiga – den väcker frågor. Skolan är kunskapsorienterad och vill ha svar. En föreställning väcker känslor och fantasi, skapar upplevelser. I en tid då man växer och utvecklas som människa är sökandet efter både kunskap och identitet väsentligt – vad är viktigt för mig? Utforskandet av relationer, makt och normer är angeläget. Att bli lyssnad till och bekräftad är utvecklande. Scenkonsten kan ”öppna nya världar” för att citera Karin Helanders klassiska handledning för skolan, om att gå på teater med barn. Här uppmuntras mötet mellan skolans kunskapskrav, med självklara rätt och fel och konstens subjektiva förhållningsätt, där alla äger sin egen tolkning av verket. Reflektion och analys kan överbrygga klyftan mellan skolans och konstens kulturer, så att eleverna får det bästa av båda världarna. Se också Regionteater Västs ”Prata Scenkonst” lärarhandledning.

Thomas Ohlsson, ordförande i Länsteatrarna i Sverige säger att ett framgångskoncept för att fler barn och unga ska nås av dans och teater är att vi politiker i regionerna och kommunerna ger tydliga uppdrag så att barnen garanteras scenkonst, vi politiker måste stå upp för våra beslut. Vi beslutar om ekonomiska ramar och i Sörmland har vi sagt i uppdraget, kalla det ett regionalt regleringsbrev, som tillsammans med pengarna gått till vår förvaltning.” Vi vill att ni skall se till att varje fem till femtonåring i Sörmland får en professionell kulturupplevelse per termin”. Det skall inte spela någon roll var man bor, vilka ekonomiska förhållanden man har eller om man går i en kommunal skola eller friskola. Jag vill att i all det kommersiella utbud som riktar sig till barn, få barnen att upptäcka allt som scenkonsten står för – då är vår verksamhet ytterst värdefull.

Ett annat gott exempel är Västra Götaland där Regionteater Väst har ökat sina publiksiffror genom att upprätta kommunavtal med 10 kommuner per år. Målet är att nå ca 50 000 barn och unga per år. Regionen har ca 170 000 barn i den målgruppen. Länsteatrarna har uppdraget att erbjuda skolan scenkonst, politikerna borde ge skolan uppdraget att ta emot scenkonst för sina elever.

Scenkonst till alla barn och unga är viktigt – men inte utan kvalitét. Politikernas kvalitétsmedvetenhet är mycket viktig, så att man inte tänker många föreställningar till billig penning. Länsteatrarna i Sveriges skapar mötesplatser mellan kulturpolitiker och teatercheferna och de konstnärliga ledarna. Detta leder till en fördjupad kunskap om konstnärlig kvalité och konstskaparnas villkor och omvänt branschens företrädare får insikter i hur politiken fungerar. Länsteatrarna arrangerar tillsammans med Länsmusiken och Svensk Scenkonst dialogmöten för politiker. Avsikten är att skapa en större förståelse bland politiker för scenkonstens villkor och förutsättningar. Vi behöver kloka insiktsfulla politiker som ser konsten och kulturens kraft i vårt gemensamma samhällsbygge – där barnen är framtiden och de lever just nu!

Malin Axelsson är Länsteatrarna i Sveriges nya talesperson för barn och ungas rätt till våra verksamheter. Jag frågade henne om vad hon ser som det största hindret för att alla barn och unga ska nås av professionell scenkonst?
Att det saknas nationella riktlinjer för barn och ungas upplevelser av scenkonst och att de estetiska värdena många gånger är låg prioriterade i skolans värld. Det leder till en snedfördelning av den scenkonst som produceras på våra institutioner. Vissa barn får inget, andra i princip obegränsat. Detta är en både skolpolitisk och kulturpolitisk fråga.

Om du vore kulturminister vad skulle du göra för att stödja scenkonst till barn och unga?
Jag önskar snarare att jag var utbildningsminister. Då skulle jag prioritera de estetiska värdena och ämnena i skolan och genom tydliga riktlinjer se till att alla barn garanterat fick ta del av landets offentligfinansierade scenkonst, oavsett klass, kön, hemort eller skola.

Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention som garanterar barn och ungas rätt att delta i det konstnärliga och kulturella livet. Inom Länsteatrarna vill vi inte förlita oss på ”eldsjälar” för att barnen ska få tillgång till scenkonst. Vi vill hitta övergripande konstruktiva strukturer för att uppnå att scenkonst blir en självklarhet i alla barns uppväxt. Alla har ett ansvar att vi följer §31 i FN:s barnkonvention. Länsteatrarna i Sverige vill att våra föreställningar för barn och unga ska nå ut nu!

Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

Bilden övesr: Regionteatern Blekinge Kronoberg, Hemligheternas källare, Edvin Bredefeldt och Saskia Husberg, foto Adam Klingeteg

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.