6 mars 2020
”Fyra dagar i kulturens tecken – kanske rent av i kulturens tjänst…

Så kan vi nog beskriva Länsteatrarnas närvaro på ett mycket lyckat kulturpolitiskt konvent – Folk och Kultur i Eskilstuna!

En välbesökt monter, frågor, samtal och ett lyckat arrangemang gjorde att dagarna på årets Folk och Kultur var hektiska, men otroligt givande. Själv hade jag förmånen att få samtala med många, både kulturarbetare och allmänhet för att  förklara vår organisation, våra utmaningar och hur vi arbetar för att scenkonsten skall nå så många som möjligt.

Jag (och vi) medverkade dessutom i flera seminarier som rörde bl.a. besparingar på kulturen och hat och hot mot kulturarbetare. Många av samtalen handlade om värnandet av den fria kulturen och yttrandefriheten, med många skrämmande exempel på hur kulturarbetare känner sig tvingade till självcensur för att skydda sig själva, sin institution eller rent av sin egna familj…

Bild från seminariet KULTUR – NÄR PENGAR SINAR? anordnat av Myndigheten för kulturanalys. Övriga medverkande var Christer Nylander, ordförande Kulturutskottet (L), Conny Brännberg, ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen, Lars Stjernkvist, kommunalråd Norrköping (S), Lawen Redar, tredje vice ordförande Kulturutskottet (S), Sverker Härd, myndighetschef Kulturanalys. Moderator är Karin Dalborg. Samtalet handlade om betydelsens av ett starkt kulturliv runt om i hela landet, där länsteatrarna står för en stor del av bevarandet av den kulturella infrastrukturen. I diskussionen om finansiering hamnar dock den regionala kulturen mellan sjukvård och den uteblivna uppräkningen från staten.

Exemplen på hur klåfingriga beslutsfattare dessutom vill påverka kulturens innehåll, utformning eller framställning var otaliga och skrämmande – det bekräftar bara att vi inom Länsteatrarna i Sverige vid sidan om arbetet för att förbättra statens ekonomiska stöd också måste fortsätta gå i bräschen för fri scenkonst och trygghet för våra anställda, utan begränsningar i att våga uttrycka och skapa.

Delar av vår styrelse pratade också vidare om detta med några av ledamöterna från Riksdagens Kulturutskott, när vi under Folk och Kultur bjöd in dem till ett samtal om våra förutsättningar över en lunch. Som en rejäl uppföljning till lunchsamtalet fick vi härom veckan möjlighet att presentera oss för Riksdagens hela Kulturutskott vid ett besök på Riksdagen. Där hade vi bättre möjlighet att visa vilka vi är, redovisa vilka svåra frågor och utmaningar vi har, påtala hur viktig den regionalt producerade scenkonsten är, hur den också bidrar till hela landets utveckling och hur vi ser på samverkansmodellens utformning.

Vid det mötet kunde jag och vi konstatera att samtalet om den fria kulturen måste fortsätta och att kampen för yttrandefrihet inom scenkonsten är akut – inte minst när några av de sverigedemokratiska ledamöterna tydligt uttryckte att kultur med statligt stöd absolut bör styras till viss del av politiken.

Att kulturen och scenkonsten inte alls skall stå fria att göra sina egna tolkningar av skeenden i historien, tycktes självklart för de sverigedemokratiska ledamöterna i denna diskussion. De uttryckte åsikten att politiken har ett ansvar för att innehållet inte är allt för stötande eller kan uppfattas som förtal.

För mig är detta oerhört frustrerande och ett öppet hot mot yttrandefrihet och demokrati. Ett fördjupat hot uppstår när vissa andra politiska företrädare så smått ansluter sig till denna uppfattning eller gemene man tiger inför företeelsen…

Som ordförande för Länsteatrarna i Sverige blir jag både upprörd och rädd över vad som händer just nu – jag förespråkar naturligtvis inte förtal, men jag är fullständigt övertygad om att det inte är politikens  roll att ”censurera” på detta sätt. Till det har vi lagar som styrs av juridiken.

När också det fria ordet hotas genom att politiker vill styra t.ex. Sveriges Radios och SVT:s programutbud blir det än mer hotfullt.

Självklart kommer vi att kunna samtala om detta på Länsteatrarnas vårmöte i Varberg, dit jag hoppas att många kommer. Vi kommer att få några dagar av bra scenkonst, det blir årsmöte, tid för samtal och möten om den fria kulturen och möjlighet att diskutera oss emellan.

Viktiga samtal, men självklart också trivsamma möten och en hel del scenkonst. Förhoppningsvis ses vi i Varberg – annars hörs vi på annat sätt.”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.