2 december 2022
”I denna mörka tid, och i en tid av allt sämre ekonomi som också drabbar enskilda människor är kulturen viktigare än någonsin. 

Det som många klassar som enbart nöjen – scenkonst, konserter, utställningar och museibesök – kan i många familjer bli något man måste prioritera bort i en allt snävare ekonomi. Och när vissa politiker just ser kulturen som enbart nöjen, kan den drabbas av nedskärningar när kommuner och regioner får allt tuffare budgetar att handskas med.

När inte heller regeringen väljer att ge ökat stöd till den regionala kulturen, eller uppskrivningar som kommer att räcka fullt ut till ökade kostnader, ökar trycket.

Vi såg att de återhämtningsstöd som kulturlivet fortfarande är i behov av inte fanns med i den föreslagna budgeten från regeringen. Detta är ytterst problematiskt, då vi vet att den regionala scenkonsten tillsammans med övriga kultursverige dras med sviter från den nedstängning som orsakades av coronapandemin.

Så mycket viktigare då att vi inom Länsteatrarna i Sverige fortsätter vårt arbete för att hävda den regionala kulturens existensberättigande och kulturens kraft för samhället, demokratin och människorna.

Vi är en stor organisation som samlas för höstmöte i Värmland hos fantastiska Västanå Teater den 7-9 december. Där får vi tillfälle att mötas, samtala, lära nytt och stärka varandra i vårt arbetet – såväl förtroendevalda som chefer. Jag ser fram emot detta.

Genom att stärka våra länsteatrar får vi ett stabilt fundament i den kulturella infrastrukturen som förser medborgarna med professionell scenkonst. Länsteatrarna kan också axla rollen som starka arbetsgivare för kulturarbetare av olika slag som finns i hela Sverige.

Våra barn- och ungdomssatsningar på skolor, förskolor eller i egna lokaler är så viktiga. Särskilt för de barn som inte annars skulle få uppleva scenkonst, och för de familjer som inte besöker våra föreställningar själva – och än mindre har chansen nu, på grund av sämre ekonomi.

Vi fortsätter vårt samarbete med folkhögskolorna, med tanke på skolornas kulturuppdrag och den möjlighet som dessa utgör som ingång till yrken inom kulturområdet. Folkhögskolorna har dock drabbats negativt i den kommande statsbudgeten och deras och folkbildningens frihet kan vara minst lika hotad som vår.

Det är då som vår styrka som stor organisation inom kulturen blir viktig och vi är i styrelsen beredda att samarbeta med andra viktiga kulturorganisationer om så behövs.

Vi är snart framme vid det nya året och är i styrelsen laddade för besök ute i landet hos er alla, där vi kan möta teaterledningar tillsammans med förtroendevalda och politiker från kommun och region kring just betydelsen av regional kultur, och i synnerhet scenkonsten.

Hör av er, så arrangerar vi ett möte och samtal just hos er.

Vi laddar också för vårt deltagande med både monter och seminarier på Folk och Kultur i Eskilstuna 8-11 februari nästa år.

Gå gärna in på hemsidan för Folk och Kultur och köp deltagarpass för er och era teatrar – så ses vi där på plats kring den regionala kulturen tillsammans med våra arrangörsvänner i Kulturlyftet, Regional musik i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd.

Samtidigt söker vi just nu efter en ny verksamhetsledare till Länsteatrarna i Sverige, när Michael Johansson slutar hos oss. Jag vill rikta ett riktigt, riktigt stort tack med kram inkluderad till Michael för det fantastiska jobb han har utfört åt oss. Alltid snabb och nära till stöd för mig som ordförande, för styrelsen och för samtliga medlemmar! Michael lämnar efter dessa år för nya utmaningar, och jag är väl tvungen att acceptera detta. Jag kliver in med lite extra tid som ordförande under den tid som vi arbetar med rekrytering och till mitt och styrelsens stöd finns Michael kvar på timmar.

Väl mött nu i Värmland, och till er som inte har möjlighet att deltaga där vill jag redan nu önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi ses inpå det nya året!”

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas dialogmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige hälsar dig som förtroendevald hjärtligt välkommen till årets dialogmöte i Stockholm. Mötet sker lunch till lunch den 17-18 augusti. Mötet börjar den 17 augusti kl. 12.00 med en gemensam lunch på Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 18 augusti efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Den 17 augusti kommer vi börja med att diskutera Länsteatrarna i Sverige som organisation. Länsteatrarnas styrelse och kansli kommer presentera sig och berätta om verksamheten och vad vi blickar framemot. Vi kommer också att prata om styrelsearbete i en länsteater.

Den 18 augusti har vi bjudit in gäster som kommer och samtalar med oss. Denna gång gästas vi av ordföranden för Fackförbundet Scen och Film Simon Norrthon samt Mikael Brännvall som är VD för Svensk Scenkonst.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 7 juli.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!    Jag godkänner att denna anmälan är bindande och att avanmälan måste ske senast den 7 juli, annars debiteras hela anmälningsavgiften.