Är kulturkriget här….

”Politiker ska kunna dra undan skattepengar för kultur som är olämplig och inte ligger i medborgarnas intresse.”

Det menar SD-toppen Björn Söder som också vill att inriktningen för skattefinansierad kultur ska vara ”att värna vårt kulturarv”.

– Varför är kulturpolitiken ett fredat område? Vi ska se till att våra surt förvärvade skattepengar ska gå till det som människor ha nytta av, säger han. Politiker ska sätta ramar och riktlinjer för vad skattepengar går till.

Jag ställer mig då frågan – vad är det svenska kulturarvet? Är det Idas sommarvisa, som är skriven av en judisk kompositör? Är det pizzan vi äter på helgerna? Är det bostäder och byggnader i landet, som ritats av utländska arkitekter?

Kulturarvet har utvecklats under enormt lång tid och påverkats av internationellt utbyte och gör så fortfarande.

Kulturarvet är inte statiskt.

Vad får spelas på våra scener, vilka författares verk skall få stöd vid en uppsättning och kan Länsteatrar bli av med sitt stöd om de experimenterar utanför Söders gränser…

Debatten om den fria kulturen fortgår och Länsteatrarna står starka i en vision som beskriver vårt ställningstagande för den fria scenkonsten och allas lika värde.

Ingen teaterchef, producent eller kulturarbetare skall känna sig hotade eller intvingade i något i rädslan över att tystas…

Utvecklingen av kulturen måste få ske utanför ramar som sätts upp av politiken – även den skattefinansierade kulturen måste vara fri för utvecklingens skull. För yttrandefrihetens skull och för konstens skull.

På Vårmötet hos Länsteatern på Gotland diskuterades frågan så klart och vi kommer föra samtalet fortsatt på våra träffar.

Under veckan genomförs Scenkonstbiennalen i Stockholm med många spännande programpunkter.

Något att reagera över är kanske hur våra länsteatrar representeras och detta har också föranlett att några av oss funderat över en eventuell Länsteaterbiennal. Frågan kom upp på Vårmötet och styrelsen för Länsteatrarna funderar vidare på detta inför kommande höstmöte.

Syns vi, har vi chans att lära av varandra, kan vi göra mer för att nationell media skall intressera sig för våra premiärer…

Även detta är frågor som lyfts bland våra medlemmar.

Nu stundar sommaren och många av länsteatrarna genomför sommarföreställningar, som vi bland annat skriver om i vårt Nyhetsbrev.

Länsteatrarna i Sverige kommer också närvara i Almedalen och sedan stundar Dialogmötet i augusti för förtroendevalda i våra medlemsteatrar, samt höstens Höstmöte i Borås.

Jag vill rekommendera alla förtroendevalda att deltaga på Dialogmötet – nya som gamla, där vi kommer att samtala om rollen i teaterstyrelser, lära om de fackliga förutsättningarna, vad gör arbetsgivarorganisationen och hur ser vi på den fria kulturen med mera.

Senare i höst blir det alltså höstmöte och denna gång hos Regionteater Väst, med ett mkt intressant program.

Debatten kring kulturen måste föras och vi kan alla med gemensam styrka i vår organisation ta den debatten.

Jag vill tillönska Er alla en skön stundande sommar med förhoppning om att vi kan ladda batterierna och ses på våra arrangemang i höst.

Robert Uitto

Ordförande i Länsteatrarna i Sverige

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november



    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.