Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige, Yvonne Hagberg, ordförande Länsmuseernas samarbetsråd och Åsa Kratz, ordförande Länsteatrarna i Sverige  har skrivit ett öppet brev i Dagens Arena till finansminister Magdalena Andersson och kulturminister Amanda Lind (28 januari 2019).

”Nu vill vi höra finansminister Magdalena Andersson (S) och kulturminister Amanda Lind (MP) berätta hur de vill utveckla och stärka hela Sveriges kultur. Vi har höga förväntningar på er ministrar och hoppas få se er redan kommande vecka  då vi hälsar er varmt välkomna till Folk och kultur i Eskilstuna, Sveriges största konvent och tribun för konst och kultur. Till oss är ni välkomna för att delta i diskussionerna med våra besökare, men också redovisa den nya regeringens kulturpolitik.

Folk och Kultur är ett partipolitiskt obundet initiativ för att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv över hela landet och belysa hur den regionala kulturella infrastrukturen är nödvändig för att nå de nationella kulturpolitiska målen. Vi drivs av idén om att hela Sverige måste vara involverade, sedda och representerade. Och att de kulturpolitiska mål som satts upp verkligen ska följas.

Vi har höga förväntningar på er ministrar. Det har förstås också vår publik, alla de tusentals besökare som varje dag gästar landets olika länsteatrar, länsmuseer och regionala musikinstitutioner. Inte minst förväntar vi oss att ni ska leva upp till de vallöften och förhoppningar som era partier ställde ut och väckte i valrörelsen. Ni minns säkert era förpliktigande och ambitiösa ord, bland annat om att »kulturen måste vara tillgänglig för alla« och att »kulturen utgör grunden för det demokratiska samhället«. Det ställdes också ut mer konkreta löften, exempelvis om ökade anslag till den regionala kulturen och att kulturlivet skulle ges bättre förutsättningar att utvecklas i hela landet. Hur ni nu lever upp till detta, hur ni ser på och värdesätter kulturen samt hur ni i praktisk handling kommer att agera kommer att få en enormt stor betydelse för utvecklingen av Sveriges kulturliv.

Vårt goda råd och innerliga förhoppning till er är därför denna: våga investera i Sverige som en stark kulturnation från norr till söder. Låt inte den vikande världskonjunkturen bli skälet till att avstå från att göra satsningar. Tvärtom är det faktiskt i orostider, både i ekonomiska och sociala, viktigare än någonsin att ge medborgarna tillgång till konst och kultur.

Med det här inlägget vill vi inte måla dagens kulturliv och dess förutsättningar i mörka färger. Även om det absolut finns ekonomiska svårigheter och utmaningar så har vårt land på många sätt fantastiska förutsättningar. Vi svenskar är delaktiga, medskapande och mycket aktiva kulturkonsumenter. Sverige har även en kulturpolitik som är unik i Europa. Medan andra länder faktiskt skär ner i sina kulturbudgetar har Sverige de senaste åren ökat sin. De nationella kulturpolitiska målen – om kulturen som en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund – bådar också gott.

Men bara för att vi har en stark grund att stå på är framtiden faktiskt långt från given.

Mycket står på spel.

Tillgången till kultur har under de senaste decennierna blivit allt mer segregerad. Behovet av att skapa ett mer jämlikt kulturliv är därför stort. Därtill utmanas idag det fria kulturlivet av starka nationalistiska krafter både i Sverige och internationellt. De vill använda kulturpolitiken för att genomföra en främlingsfientlig agenda. Sverige behöver därför ett ordentligt kulturlyft, som en motkraft mot både rasismen men också mot ökade klyftor mellan människor.

Länsteatrarna i Sverige, Regional musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd – vi som tillsammans med Eskilstuna Kommun och Region Sörmland arrangerar Folk och Kultur – tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart. En demokrati är inte en demokrati värd namnet om dess samhälle inte satsat resurser så att medborgarna får redskapen att förändra, växa och förstå den tid vi lever i. Ett land som vill utvecklas, bygga framtidstro och vara attraktivt behöver satsa strategiskt på kultur.

Vi hoppas att ni ministrar har modet att föreslå en satsning som stärker ett livskraftigt kulturliv och som därmed stärker demokratin, mångfalden och välfärden. Vill ni göra ett handslag med oss för att låta kulturen användas som en motor i bygget av ett växande, hållbart och inkluderande samhälle för alla?”

Nina Björby (S), ordförande Regional Musik i Sverige.
Yvonne Hagberg (S), ordförande Länsmuseernas samarbetsråd.
Åsa Kratz (S), ordförande Länsteatrarna Sverige.

Bilderna ovan:
Nina Björby, foto Patrick Trädgårdh, Yvonne Hagberg, Åsa Kratz , foto Erik Unnerstad.

 

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.