Olof Walldén är ordförande i Västmanlands teater och ledamot i Länsteatrarnas styrelse. Vi bad Olof skriva några rader om sina uppdrag som kulturpolitiker. Trivs du med jobbet?

”Sedan några år tillbaka har jag haft förtroendet att vara ledamot i Länsteatrarnas styrelse. Uppdraget har blivit en ”eye-opener” för mig både som landstingspolitiker och som ordförande i Västmanlands teater.

Jag heter Olof Walldén och har varit socialdemokratisk landstingspolitiker i Västmanland under 25 år. I stort sett varje valperiod har inneburit nya ansvarsuppgifter i mitt politiska arbete.Det har varit sjukvård, länsmuseum, demokratifrågor, polisstyrelse, revision och kultur. Ordföranderoller har jag haft sedan mitten av 90-talet.

Under min tid som revisor hade jag även ansvar för revision av länsteatern i Västmanland. Det var under en tid med omfattande bekymmer. Under två av de fyra åren tvingades jag att ge anmärkning till teaterstyrelsen. Nästkommande period, efter valet 2010, blev jag ombedd att ta ansvar för teaterstyrelsen. Lokaltidningen rubricerade detta med ”Revisorn tar över teatern”. Det var sant. Jag kände väl till teaterns situation och min bakgrund som revisor var nog ett av skälen till att man ville att jag skulle ta ordförandeskapet.

Året 2011 blev inte det lyckligaste året i teaterns historia, men ett nödvändigt år då många svåra beslut måste genomföras. Sår uppstod, sår som tar tid att läka. Men teatern räddades från en nedåtgående spiral.

Med Kajsa Giertz som teaterchef har teatern gjort en nystart. Kajsa lämnar teatern sista maj efter ett utomordentligt skickligt chefskap. Det är med stolthet vi kan notera att Västmanland idag har en länsteater med ett stort förtroendekapital både hos medborgare och hos politiker i hela länet.

Vi gläds över att det blir Niklas Hjulström som tar över chefskapet från 1 juni. Niklas kommer med sitt konstnärliga språk att bygga vidare på den fina utveckling vi redan haft.

För några år sedan fick jag förtroendet att vara ledamot i Länsteatrarnas styrelse.

Inte så märkligt uppdrag kan man tycka. Men för mig blev det en personlig utveckling. Jag känner att jag har utvecklats till att bli kulturpolitiker.  Som styrelseledamot i Länsteatrarna måste jag reflektera över kulturens villkor ur ett nationellt perspektiv. Samtalen i Länsteatrarnas styrelse och möten med Kulturrådet, Kulturutskottet och landsbygdsministern har för mig inneburit en ny dimension av kulturpolitik. Det finns nu en medvetenhet hos mig att vi måste agera gemensamt för att nå viktiga nationella kulturella mål. För att få full kraft i våra målsättningar räcker det inte med oss som länsteatrar i opinionsarbetet. Ett samarbete måste ske tillsammans med både musik och muséer. Kan vi även hitta andra samarbetspartners får vi ytterligare styrka inför de organ som beslutar om kulturens villkor.

Min egen fördjupning som kulturpolitiker har också inneburit att ”Kulturpolitik” numera alltid är en punkt på agendan vid vår teaters styrelsemöten.

Trivs jag som kulturpolitiker? Absolut! Under alla mina 25 år som landstingspolitiker har jag aldrig haft ett intressantare uppdrag. Som kulturpolitiker är jag också djupt bekymrad. Hur kommer det sig att så många förtroendevalda i riksdag, regioner/landsting och kommuner behandlar kulturen styvmoderligt?

Vi måste alla hjälpas åt att öppna de ”kulturella ögonen” på landets beslutsfattare! Det är viktigare nu än på länge när främlingsfientlighetens och rasismens fula tryne tar allt större plats i vårt land!”

Olof Walldén
Ordförande i Västmanlands teater och ledamot i Länsteatrarnas styrelse

Boka din plats på Länsteatrarnas vårmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Länsteatern Gotland inbjuder till Vårmöte och formellt Vårmöte/Årsmöte.

Tid: 19-21 april 2023 (Med möjlighet till ankomst eftermiddag/kväll 18 april)

Plats: Länsteatern Gotland i Visby.
Tema: Samverkan, Självständighet i ideologiskt utmanande tider.
Deltagaravgift: 1500kr

Under de senaste åren har våra Länsteatrar stått inför otaliga utmaningar som handlat om allt från corona, lokalproblematik till politiska förändringar kring uppfattningar av kulturens frihet.

Nu ses vi för att fundera vidare, blicka framåt, utbyta erfarenheter både som teaterchef/konstnärlig ledare eller politiker/förtroendevald.

Vi samlas på möte från lunch till lunch 19-21 april. De som behöver kan komma redan på eftermiddag/kväll 18 april, möjlighet till samkväm med musik tillsammans med de av oss som kommer tidigare. Baren öppen och möjlighet till enkel måltid att köpa.

  Jag vill äta lunch 19 april

  Jag vill äta middag 19 april

  Jag vill äta lunch 20 april

  Jag vill äta middag 20 april

  Jag vill äta lunch 21 april  Jag godkänner att denna anmälan är bindande.