Länsteatrarna har fått ett bidrag från Postkodslotteriets Kulturstiftelse för att göra en förstudie i syfte att undersöka möjligheterna för finansiering och utveckling av nättidskriften Nummer. Riksteatern har nu överlåtit Nummer till Länsteatrarna i Sverige för det symboliska priset av 1 krona. Förutsatt att Länsteatrarnas medlemmar på årsmötet i april godkänner överlåtelsen, så blir Länsteatrarna i Sverige ägare av Nummer. 

Vi bad Länsteatrarnas verksamhetsledare Linde Sjöstedt att berätta mer:

”Teatersajten Nummer (www.nummer.se) var en oberoende och rikstäckande nättidning om scenkonst som startade i januari 2000 men släcktes ner sista december 2014. Riksteatern startade upp nättidningen i samarbete med Ylva Lagercrantz Spindler som var grundare och chefredaktör 1999 till 2011. Efter en utredning 2011 beslutade Riksteatern att låta Tidskriften VI producera Nummer på uppdrag och där tog Anna Hedelius över rollen som chefredaktör fram till i december.

När beskedet om Nummers nedläggning kom möttes det av många upprörda röster och många har vittnat om den stora betydelse Nummer har spelat för scenkonsten i Sverige. Kent Sjöström, lärare och forskare på Teaterhögskolan i Malmö beskriver Nummer så här:

Nummer är en väsentlig del av svenskt teaterliv och en av de viktigaste aktörerna i svensk scenkonstbevakning. Inte minst för översikten av hela landets scenkonstaktiviteter spelar Nummer en stor roll för oss som verkar utanför tidningarnas alltmer begränsade bevakningsområde. Nummer binder samman svenskt teaterliv och genererar intresse för vad som sker utanför den egna regionen. Genom den rika skiktningen av nyhetsflödet, från korta notiser till fördjupande debatter och diskussionsytor, erbjuder Nummer information för såväl den som är yrkesverksam inom teatern, som för den intresserade publiken. Utan Nummer blir debatten trängre och en samtalsyta präglad av kvalitet försvinner – i en tid då detta alltmer behövs.”

Länsteatrarna i Sveriges styrelse och våra medlemmar reagerade över den förlust som nedläggningen av Nummer skulle innebära för bevakningen av scenkonst i hela landet. Den som blir allra mest drabbad av det minskade medieutrymmet specifikt utanför storstadsregionerna är i slutändan publiken. Styrelsen gav därför ordföranden Thomas Ohlsson och verksamhetsledaren Linde Sjöstedt ett uppdrag att se om de kunde skapa förutsättningar för en fortsatt utgivning och utveckling av Nummer både innehållsmässigt och tekniskt.

Länsteatrarna erhöll ett bidrag för en förstudie från Postkodslotteriets Kulturstiftelse för att undersöka möjligheterna för finansiering och utveckling. Vi anlitade Ylva Lagercrantz Spindler, kulturjournalisten, teaterkritiker som konsult samt utökade samarbetet med Scenit Production AB, Titti Grahl och Lena Uhlander för arbetet med förstudien. Ett krav från Kulturstiftelsen var att vi arrangerade publika möten. Vid två tillfällen ska vi arrangera ”kritikerbattles”, ett slags liverecension mellan två teaterkritiker som äger rum direkt i foajén efter en föreställning. Publiken bjuds in att ta del av sammandrabbningen och säga sin åsikt. Vi arrangerar ett kritikerbattle efter föreställningen ”Släpp fångarne loss, det är vår!” på Västmanland Teater den 17 april. Likaså kommer vi under Scenkonstbiennalen göra ytterligare ett battle efter ung scen/östs föreställning Rose Rose Rose torsdag 28 maj kl 10.

Riksteatern har överlåtit Nummer till Länsteatrarna i Sverige för det symboliska priset av 1 krona. Ett överlåtelseavtal har nu skrivits mellan Riksteatern och Länsteatrarna av Nummer, gällande från och med den 1 maj 2015. Förutsatt att Länsteatrarnas medlemmar på årsmötet i april godkänner överlåtelsen, så blir Länsteatrarna i Sverige ägare av Nummer, namnet, domänen, varumärket, prenumerationsregistret, m.m.

För Länsteatrarna och för våra medlemmar – nitton regionala scenkonstinstitutioner betyder Nummers fortlevnad en större möjlighet att bli recenserade och omskrivna, att få en kvalitetsbedömning för respektive teaters verksamhet att få ett fördjupat kritiskt samtal om scenkonst i ett regionalt perspektiv. För regionerna ger det både uppmärksamhet och granskning av utveckling och engagemang. Vi vill också ge publiken och scenkonstintresserade möjligheter att ta del av vad som händer i Scenkonstsverige oberoende av producent, vilka föreställningar som spelas och vilka samtal och debatter som förs. Vi behöver teaterkritikens oberoende analys, kvalitetsgranskning och det fördjupade offentliga samtalet om den konst vi gemensamt betalar för. Det handlar om vitala demokratiska värden.  Vi vill ge publiken i hela Sverige möjlighet att ta del av kulturjournalistik och kritik och vara delaktig i samtalet, enkelt och aktuellt oberoende av var man bor. Att bevaka och föra en diskussion om teater utanför storstäderna är ett viktigt led i att ge en nyanserad bild av det Sverige som ligger utanför storstadsregionerna.”

Linde Sjöstedt, verksamhetsledare Länsteatrarna i Sverige

NummerSe

Bilden ovan: Avtalet överlåts! Länsteatrarnas ordförande Thomas Ohlsson ses här betala den symboliska summan av 1 krona till Riksteaterns vd Magnus Aspegren, foto Linde Sjöstedt

Boka din plats på Länsteatrarnas höstmöte 2023

Inbjudan till Länsteatrarnas höstmöte 2023

Länsteatrarna i Sverige och Regionteater Väst hälsar dig hjärtligt välkommen till årets höstmöte i Borås. Mötet börjar den 15 november kl. 11.30 med en gemensam lunch. Mötet slutar senast kl. 13.00 den 17 november efter gemensam lunch. Deltagaravgiften för mötet är självkostnadspris: 1650kr, och inkluderar måltider och konferensavgift. Boende bokar ni själva och deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Plats: Regionteater Väst i Borås, Söderbrogatan 2

Hotell: I första hand rekommenderar vi att ni bokar rum på Quality Hotel Grand Borås eller Comfort Hotell Jazz i Borås. Pris från 937 kr/natt för enkelrum. Hotellbokning görs av deltagarna själva med bokningskoden ”Teater 2023” via mail till Q.Grand.Boras@choice.se. OBS! Sista dag för att boka hotell till avtalat pris är den 15 oktober.

Temat för mötet är ”Scenkonstens omätbara värde”. Under det temat kommer vi bland annat diskutera scenkonst för barn och unga, ha en paneldebatt om danskonsten på länsteatrarna samt få lyssna på en inspirationsföreläsare. Utöver samtal om scenkonsten diskuterar vi som alltid aktuella frågor som rör länsteatrarnas situation för att tillsammans lära oss och utvecklas som förening och enskilda individer i våra respektive teatrar. Som vanligt kommer vi också att få ta del av scenkonst.

Under medlemsmötet (17 november kl. 9.00-10.00) beslutar vi om det kommande årets verksamhet och budget. Det kommer också att avsättas tid för enskilda samt gemensamma överläggningar.

Har du förslag på ämnen som du tycker bör tas upp är du välkommen att skicka dessa till verksamhetsledare Ylva Nordin på mailadress: ylva.nordin@lansteatrarna.se

Sista dagen att anmäla sig är den 15 oktober.
Observera att anmälan är bindande.

Varmt välkommen!


    Jag vill äta middag 15 november

    Jag vill äta lunch 16 november

    Jag vill äta middag 16 november

    Jag vill äta lunch 17 november    Jag godkänner att denna anmälan är bindande.